Előzmények Podcastok

A Flagellants

A FlagellantsWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Zászlók

Zászlók, egy fanatikus és eretnek szekta, amely a tizenharmadik és az azt követő századokban virágzott. Eredetüket egy időben Páduai Szent Antal missziós erőfeszítéseinek tulajdonították, Észak -Olaszország városaiban, a tizenharmadik század elején, de Lempp (Zeitschrift fur Kirchengeschichte, XII, 435) ezt indokolatlannak mutatta. Minden fontos mozgalomnak azonban megvannak az előfutárai, mind az ötletben, amelyből kinő, mind pedig konkrét cselekményekben, amelyeknek ez a csúcspontja. És kétségtelen, hogy az öncsapás gyakorlata, amely a nép számára ismerős, mint a súlyosabb rendek (például a kamaldoliak, a kluniák, a dominikánusok) aszketikus szokása, csak ötvözni kellett az ugyanolyan jól ismert bűnbánati körmeneteket. század végén népszerűsítették a mendicánsok, hogy előkészítsék az utat a tizenharmadik század második felének nagy kirobbanásához. 1260 -ban hallunk először a perugiai Flagellants -ról. Az 1259-es szörnyű pestisjárvány, az olasz államokban régóta fennálló zsarnokság és anarchia, az Antikrisztussal és a világ végével kapcsolatos próféciák Flóra Joachim és társai kevert kétségbeesést és várakozást keltettek az istenfélő laikusok körében. közép- és alsó osztályok népe. Aztán megjelent egy híres umbriai remete, Raniero Fasani, aki a “Disciplinati di Gesu Cristo ” testvériséget szervezte, amely gyorsan elterjedt Közép- és Észak -Olaszországban. A testvériségeket különböző helyeken (Battuti, Scopatori, Verberatori stb.) Különböző néven ismerték, de gyakorlatuk mindenhol nagyon hasonló volt. Minden korosztály és állapot egyformán volt kitéve ennek a mentális járványnak. A papság és a laikusok, férfiak és nők, még gyengéd korú gyermekek is megkorbácsolták magukat az egész világ bűneiért kárpótlásul. Nagyszerű, néha 10.000 lelket számláló felvonulások haladtak át a városokon, megverték magukat, és megtérésre hívták a híveket. Keresztekkel és transzparensekkel a papság előttük lassan meneteltek a városokban. Derékig lecsupaszítva és fedett arccal bőrborítékkal korbácsolták magukat, amíg el nem folyt a vér, és énekelték Krisztus szenvedésének himnuszát és kántálását, bementek a templomokba és leborultak az oltárok előtt. Harminchárom és fél napig ezt a vezeklést folytatta mindenki, aki vállalta, Krisztus és a földi élet éveinek tiszteletére. Sem sár, sem hó, hideg és meleg nem volt akadály. A körmenet 1260 -ban folytatódott Olaszországban, és az év végére elterjedt az Alpokon túl Elzászba, Bajorországba, Csehországba és Lengyelországba. 1261 -ben azonban az egyházi és polgári hatóságok felébredtek egy ilyen járvány veszélyére, bár nemkívánatos tendenciái ezúttal inkább politikai, mint teológiai jellegűek voltak. Januárban a pápa megtiltotta a körmeneteket, a laikusok pedig hirtelen rájöttek, hogy a mozgalom mögött nem egyházi szankció áll. Majdnem olyan gyorsan megszűnt, mint amilyen elkezdődött, és egy ideig mintha kihalt volna. 1296 -ban Németországban hallottak kóbor lobogókról. Észak -Olaszországban a domonkos, a boldoggá avatott bergamo -i Venturino 1334 -ben megpróbálta feleleveníteni a zászlók körmenetét, és mintegy 10 000 embert vezetett, mint Róma. De a rómaiak nevetéssel fogadták, és követői elhagyták. Elment Avignonba, hogy meglátogassa a pápát, akit azonnal kolostorába szállítottak, és a mozgalom összeomlott.

1347 -ben a fekete halál végigsöpört Európán, és a következő két évben pusztította a kontinenst. 1348 -ban szörnyű földrengések történtek Olaszországban. Az Egyházban és az Államban elterjedt botrányok felerősítették a közvéleményben azt az érzést, hogy mindennek vége van. Rendkívüli hirtelenséggel a Flagellants társaságok ismét megjelentek, és gyorsan elterjedtek az Alpokban, Magyarországon és Svájcon keresztül. 1349 -ben elérték Flandriát, Hollandiát, Csehországot, Lengyelországot és Dániát. Az év szeptemberéig megérkeztek Angliába, ahol azonban kevés sikerrel találkoztak. Az angolok csendes érdeklődéssel figyelték a fanatikusokat, sőt sajnálattal és néha csodálattal fejezték ki odaadásukat, de senkit sem lehetett rávenni, hogy csatlakozzon hozzájuk, és a hittérítési kísérlet teljesen kudarcot vallott. Eközben Olaszországban a mozgalom, az emberek temperamentumának megfelelően, olyan alapos, annyira eksztatikus, ugyanakkor valódi ügyekben gyakorlatias és gyakorlatias, gyorsan elterjedt a közösség minden osztályában. Elterjedését a népszerű jelölte és segítette laudi, Krisztus szenvedésének és a Szűzanya bánatának népdalai, miközben nyomában számtalan testvériség alakult ki a bűnbánatnak és az irgalmasság testi munkáinak Így a Siena, Bologna, Gubbio “Battuti ” Case di Dio, amelyek egyszerre voltak olyan központok, amelyekben odaadó és bűnbánati gyakorlatokra találkozhattak, és olyan hospice -ok, amelyekben a betegek és a nélkülözők megkönnyebbültek. Bár az eretnekség iránti tendenciák hamar nyilvánvalóvá váltak, az épelméjű olasz hit kedvezőtlen volt a növekedéséhez. A testvériségek alkalmazkodtak az állandó egyházi szervezethez, és nem kevesen folytatódtak, legalábbis jótékonysági egyesületekként, a mai napig. Észrevehető, hogy a dalok a Laudesi felvonulásuk során egyre inkább drámai jelleget öltöttek. Tőlük alakult ki időben a népszerű misztériumjáték, ahonnan az olasz dráma kezdete jött.

Amint azonban a Flagellant mozgalom átlépte az Alpokat a német országokba, egész természete megváltozott. Az ötletet lelkesen fogadták, egy szertartást gyorsan kifejlesztettek, és majdnem olyan gyorsan egy speciális doktrínát, amely hamarosan ‘ eretnekséggé fajult. A Flagellants szervezett szektává vált, szigorú fegyelemmel és extravagáns követelésekkel. Fehér szokást és köpenyt viseltek, mindegyiken vörös kereszt volt, ahonnan egyes részeken a „Keresztestvériség” -nek nevezték őket. Bárki, aki csatlakozni akart ehhez a testvériséghez, harminchárom és fél napig benne kellett maradnia, esküt tenni a szervezet “mestereinek és engedelmességének, hogy naponta legalább négy pennyvel rendelkezzen támogatása érdekében, hogy kibéküljön. minden férfinak, és ha házas, feleségének szankciója. Úgy tűnik, hogy a Flagellants szertartása minden északi városban nagyjából ugyanaz volt. Naponta kétszer, lassan a nyilvános térre vagy a főtemplomba haladva, levették a cipőjüket, derékig levetkőztek, és nagy körben leborultak. A testtartásukkal jelezték a bűnök természetét, amelyeket meg akartak szüntetni, a gyilkost a hátán fekve, a házasságtörőt az arcán, a káromkodót az egyik oldalon, feltartva három ujját, stb. Először a “Mester &# 8221 aztán ünnepélyesen, előírt formában felkérést kaptak a felkelésre, körbe álltak és súlyosan megkorbácsolták magukat, kiáltva, hogy vérük keveredik Krisztus vérével, és hogy bűnbánatuk megóvja az egész világot a pusztulástól. A végén a “Mester ” elolvasott egy levelet, amelyet állítólag egy angyal hozott el a mennyből a római Szent Péter templomhoz. Ez kijelentette, hogy Krisztus, haragudva az emberiség súlyos bűneire, azzal fenyegetőzött, hogy elpusztítja a világot, de a Boldogságos Szűz közbenjárására elrendelte, hogy mindazok, akik harminchárom és fél napig csatlakoznak a testvériséghez, üdvözüljenek . E “levél ” olvasása, a Flagellants nyilvános vezeklése által okozott érzelmek megrázkódtatását követően, sok izgalmat váltott ki a lakosság körében. A műveltek tiltakozása és kritikája ellenére ezrek jelentkeztek a testvériségbe. Nagy felvonulások vonultak városról városra, keresztekkel, fényekkel és transzparensekkel előttük. Lassan, hárman -négyen haladtak, hordták csomós csapásaikat, és bús énekeiket énekelték. A létszám növekedésével fejlődött a vezetők igénye. Nevetséges borzalmat vallottak, még véletlenül is kapcsolatba kerültek a nőkkel, és ragaszkodtak ahhoz, hogy kötelességük pénteken mereven böjtölni. Kétségeket vetettek fel a szentségek szükségességében vagy akár kívánatosságában, sőt úgy tettek, mintha felmentenék egymást, elűzik a gonosz szellemeket és csodákat tesznek. Azt állították, hogy a rendes egyházi joghatóságot felfüggesztették, és zarándoklataikat harminchárom és fél évig folytatják. Kétségtelen, hogy nem kevesen remélték, hogy tartós vetélytársat teremtenek a katolikus egyháznak, de nagyon hamar a hatóságok intézkedtek, és igyekeztek elnyomni az egész mozgalmat. Ugyanis miközben Németországban és Hollandiában így növekedett, Franciaországba is bekerült.

Eleinte ezt fatuus novus rítusok jól fogadták. Már 1348 -ban VI. Kelemen pápa engedélyezett egy hasonló felvonulást Avignonban a pestis ellen. Hamarosan azonban a Flagellants gyors terjedése és eretnek tendenciái, különösen Dél -Franciaország viharos népei között, riasztották a hatóságokat. A tizennegyedik századi egyetem kérésére a nagy domonkos, St. Vincent Ferrer is elterjesztette ezt a bűnbánó áhítatot Spanyolország északi részén, és bhakták tömege követte őt missziós zarándokutáin Franciaországon, Spanyolországon és Északon keresztül Olaszország.

Valójában az 1349 -es nagy kirobbanás, bár talán elterjedtebb és félelmetesebb, mint a hasonló fanatizmusok, csak egyike volt a rendetlen időközönként zajló népszerű felfordulásoknak 1260 -tól a tizenötödik század végéig. E mozgalmak előidéző ​​oka mindig a korrupció borzalmainak homályos ötvözete volt, a vágy, hogy utánozzák a nagy bűnbánók hősies leleplezéseit, az apokaliptikus látásmódot, a kétségbeesést az Egyház és az állam uralkodó korrupciója miatt. Mindezek a dolgok füstölnek Közép-Európa sokat próbált lakosságának fejében. Szükség volt rá, de elegendő alkalom, mint például a felhalmozott Párizs, a pápa alapos vizsgálat után elítélte a mozgalmat és megtiltotta a felvonulást, 1349. október 20 -án kelt leveleivel, amelyeket Franciaország, Németország, Lengyelország összes püspökének küldtek, Svédország és Anglia. Ez az elítélés egybeesett a közvélemény természetes reakciójával, és a Flagellants, attól kezdve, hogy erőteljes fenyegetést jelentett minden rendezett közrendre, vadászott és gyorsan fogyó szekta lett. De bár a szigorúan szigorú Flagellant-tendenciát semmiképpen sem sikerült felszámolni. A tizennegyedik és a tizenötödik század folyamán ennek és a hasonló eretnekségeknek voltak visszaesései. Németországban 1360 körül megjelent egy Konrad Schmid, aki Enochnak nevezte magát, és úgy tett, mintha minden egyházi tekintélyt eltöröltek volna, vagy inkább átruháztak volna magára. Fiatal férfiak ezrei csatlakoztak hozzá, és folytathatta propagandáját 1369 -ig, amikor az inkvizíció erőteljes intézkedései elnyomását eredményezték. Mégis hallunk Flagellants próbáiról és elítéléseiről 1414 -ben Erfurtban, 1446 -ban Nordhausenben, 1453 -ban Sangerhausenben, még 1481 -ben Halberstadtban. Ismét az “Albati ” vagy a “Bianchi ” Provence -ban hallható körülbelül 1399 -ben, kilenc napos körmenetükkel, amelyek során megverték magukat és elénekelték a “Sabat Mater “ -at. Valami apró uralkodó zsarnokságának végén, a nagy pestis borzalma, vagy néhány szent aszkéta lelkes prédikációja, hogy lángba borítsa az egész kereszténységet. Mint a tűz, az impulzus végigfutott az embereken, és mint a tűz, elhalt, csak hogy itt -ott újra kitörjön. Minden kitörés elején a hatások általában jók voltak. Az ellenségeket kibékítették, az adósságokat kifizették, a felszállókat felszabadították, a rosszul megszerzett javakat helyreállították. De ez volt a legegyszerűbb ébredés, és mint mindig, a reakció rosszabb volt, mint a korábbi stagnálás. Néha a mozgalmat több mint gyanították, hogy politikai célok miatt bántalmazzák, gyakrabban példázta az érzelmi pietizmus végzetes hajlamát eretnekséggé fajulni. A Flagellant mozgalom csak egy volt a mániák közül, amelyek a középkor végét sújtották, mások a táncmánia, a zsidó csalás düh, amelyet a Flagellant felvonulások ösztönöztek 1349-ben, a gyermekkeresztes hadjáratok és hasonlók. És azoknak a népeknek a temperamentuma szerint, akik között elterjedt, a mozgalom lázadássá és fantasztikus eretnekséggé vált, az odaadás rohanása hamarosan jámbor gyakorlatokba és jó cselekedetekbe rendeződött, vagy puszta látvány, amely felkeltette a kíváncsiságot vagy a szánalmat. bámészkodók.

Bár veszélyes eretnekségként a Flagellante -ról a tizenötödik század után nem lehet hallani, gyakorlatukat újra és újra felélesztették az egészen ortodox nyilvános bűnbánat eszközeként. A tizenhatodik században Franciaországban a fehér, fekete, szürke és kék testvériségekről hallunk. Avignonban 1574 -ben Catherine de ’ Medici maga vezette a fekete bűnbánók körmenetét. Párizsban 1583 -ban III. Henrik király lett a “Blanes Battus de l ’Anonciation ” védnöke. Az év nagycsütörtökén nagy felvonulást szervezett az ágostonosoktól a Notre-Dame-ig, amelyben a birodalom minden nagy méltóságának kötelessége részt venni önmagában. A párizsiak nevetése azonban, akik tréfának tartották az egészet, arra kötelezte a királyt, hogy vonja vissza pártfogását. A tizenhetedik század elején a testvériségek között felmerült botrányok miatt a párizsi parlament elnyomta őket, és a törvény, a galliaiak és a kétkedők együttes támadása következtében a gyakorlat hamar kihalt. A tizenhetedik és tizennyolcadik század folyamán a jegessziták Ausztriában és Hollandiában, valamint az általuk evangélizált messzi országokban bátorították a flagellant felvonulásokat és az öncsapdákat. India, Perzsia, Japán, Fülöp -szigetek, Mexikó és Dél -Amerika államai mindegyike zászlós körmenetét Közép- és Dél -Amerikában folytatta, és a mai napig folytatja őket, és XIII. Leó pápa szabályozta és korlátozta őket. Olaszországban általában és Tirolban is hasonló folyamatok maradtak fenn a XIX. Század elejéig, Rómában, 1870 -ben a jezsuita templomokban, míg még később Toszkána és Szicília egyes részein. Mindazonáltal ezek a későbbi flagellanti felvonulások mindig az egyházi hatóságok ellenőrzése alatt zajlottak, és semmiképpen sem köthetők a későbbi középkor eretnek járványához.


Tartalom

Flagellation (latinból lobogó, ostorozni) meglehetősen gyakori gyakorlat volt a buzgóbb vallásúak körében az ókorban.

A kereszténység állandó hagyományt alakított ki a hús meggyilkolásának tana köré, kezdve az önmegtagadástól, a hajszálak és a láncok viselésétől, a böjtöléstől és a fegyelmezést használó önostorozástól. [2] Az önbliccelést gyakorlók azt állítják, hogy Szent Pál kijelentése a Bibliában, hogy „megfenyítem testemet”, az önbántalmazott testi megkorbácsolásra utal (1Korinthus 9:27). [3] Vannak prominens keresztények, akik gyakorolták az öncsapdázást. Luther Márton, a protestáns reformátor rendszeresen gyakorolta az öncsapkodást, mint a test meggyilkolásának eszközét. [4] Hasonlóképpen, a kongregacionalista írónő, Sarah Osborn is öngyilkosságot gyakorolt ​​annak érdekében, hogy "emlékeztesse őt folyamatos bűnére, romlottságára és aljasságára Isten szemében". [5] "Eléggé általánossá" vált, hogy az anglikán közösségen belül a trakta mozgalom tagjai fegyelmet alkalmazva gyakorolták az öncsapdázást. [6]

Történelmileg elmondható, hogy a 11. században Peter Damian, a római katolikus hagyományban élő bencés keresztény szerzetes azt tanította, hogy a spiritualitásnak a fizikai fegyelemben kell megnyilvánulnia, és figyelmeztette azokat, akik Krisztus követésére törekedtek, hogy addig gyakorolják az öncsapkodást. negyven zsoltárt mond el, növelve a zászlók számát a keresztény naptár szent napjain. [7] Damian számára csak azok menthetők meg, akik osztoztak Krisztus szenvedéseiben. [7] [8] A keresztény történelem során a hús meghalását, amikor valaki tagadja a fizikai örömöket, általában a papság tagjai követték, különösen a keresztény kolostorokban és konventekben. A 11. századi Dominicus Loricatus megismételte az egész húszos zsoltárt hetente egyszer, minden zsoltárt száz ostorcsapással a hátára kísérve. A Flagellants megkülönböztetése az volt, hogy ezt az önpusztítást a jámborság demonstrációjának tekintik a városokban és más köztereken. [1]

A flagellantizmus egy 14. századi mozgalom volt, amely a katolikus egyház bűnbánóit foglalta magában. Keresztény zarándoklatként kezdődött, majd a katolikus egyház eretneknek ítélte. A híveket azzal jegyezték meg, hogy a rituálékba nyilvános lobogtatást is beemeltek. Ez általános gyakorlat volt a fekete halál vagy a nagy pestis idején.

Elterjedt a 14. században Szerk

Az első rögzített incidens Közép -Olaszországban, Perugia városában történt, 1259 -ben, a súlyos terméskárok és éhínség utáni évben egész Európában. A jelenség Perugia felől Észak -Olaszországban és Ausztriában is elterjedt. Más eseményeket 1296-ban, 1333–34-ben (a galambok) jegyeznek fel, nevezetesen a fekete halál (1349) és 1399-ben. A gyakorlat a fekete halál idején érte el csúcspontját. Spontán Flagellant csoportok keletkeztek Észak- és Közép -Európában 1349 -ben, beleértve Angliát is. [9] A mozgalom iránti lelkesedés azonban olyan hirtelen csökkent, ahogy felmerült. Amikor azt hirdették, hogy a körmenetekben való részvétel pusztán megtisztítja a bűnöket, a pápa 1261 januárjában betiltotta a mozgalmat.

Kezdetben a katolikus egyház tolerálta a flagellantokat, és egyes szerzetesek és papok csatlakoztak a korai mozgalmakhoz. A 14. századra az egyház kevésbé volt toleráns, és a mozgalom gyors terjedése riasztó volt. VI. Kelemen 1349. október 20 -án egy bikában hivatalosan elítélte őket, és utasította az egyház vezetőit, hogy nyomják el a zászlót. [10] Ezt az álláspontot 1372 -ben megerősítette XI. Gergely, aki a Flagellantokat más eretnek csoportokkal, nevezetesen a Beghardokkal [11] társította, és utasította az inkvizítorokat, hogy irtsák ki őket. [12] Eretnekséggel vádolták őket, többek között kétségbe vonva a szentségek szükségességét, tagadva a szokásos egyházi joghatóságot és állítva, hogy csodákat tesznek. [13] 1392 -ben Svábföldön és Wurzburgban találtak parasztokból álló Flagellants és Beghards szektát. [14] A pápai inkvizítor megbüntette a prédikációt és csatlakozott a keresztes hadjárathoz az oszmán törökök ellen. [14]

Az inkvizíció a 15. században tevékenykedett a mozgalom minden újjáéledése ellen, de a zászlók ellen gyakran felléptek a helyi fejedelmek. 1414 -ben Konrad Schmid 80–90 követőjét elégették Németországban, Türingiában, annak ellenére, hogy visszavonultak. [15] Háromszázat égettek el egy nap alatt 1416 -ban, szintén Türingiában. [15] Más tárgyalásokat, ahol a vádlottakat Flagellantsként ítélték el, már az 1480 -as években rögzítették. [16] A katolikus egyház határain belüli lobogtatás gyakorlata a bűnbánat elfogadott formájaként folytatódott.

Olyan uralkodók, mint Catherine de 'Medici és Franciaország királya, Henrik III. Támogatta Flagellants -t, de IV. Henrik betiltotta őket. Flagellant rendel, mint Hermanos Penitentes (Spanyol „bűnbánó testvérek”) is megjelent a gyarmati spanyol Amerikában, még az egyházi hatóságok külön parancsaival szemben is.

Olaszországban Szerk

Az első nyilvántartott tömeges népzavarás 1259 -ben Perugia -ban történt. A Perugia -epizód fő oka nem világos, de egy járvány kitörését követte, és a krónikások beszámolnak arról, hogyan terjedt el a mánia a város szinte minden népében. Polgárok ezrei gyűltek össze nagy menetekben, énekelve, keresztekkel és transzparensekkel felvonulva a városban, ostorozva magukat. Úgy tűnik, hogy meglepő jótékonysági és bűnbánati cselekmények kísérték a felvonulókat. Az egyik krónikás azonban megjegyezte, hogy bárki, aki nem csatlakozott a lobogáshoz, azzal vádolták, hogy az ördöggel van kapcsolatban. Megöltek zsidókat és papokat is, akik ellenük álltak. Marvin Harris [17] Gioacchino da Fiore messiási prédikációjához kapcsolja őket.

Hasonló felvonulások folytak Észak -Olaszországban, Modenában, Bolognában, Reggióban és Pármában akár 10 000 fős csoportok dolgoztak fel. Bár egyes városi hatóságok megtagadták a Flagellant körmenetbe való belépést.

Hasonló mozgalom ismét felmerült 1399 -ben, ismét Észak -Olaszországban a fehér bűnbánók vagy Bianchi mozgalom. Ezt az emelkedést állítólag egy paraszt indította el, aki látomást látott. A mozgalom a laudesi állandó himnusz -éneküktől. A csúcsponton több mint 15 ezer híve gyűlt össze Modenában, és Rómába vonult, de a mozgalom gyorsan elhalványult, amikor IX. Bonifác parancsára egyik vezetőjét máglyán elégették.

Németországban Szerk

A német és az alföldi mozgalom, a Keresztestvérek, különösen jól dokumentált - fehér köntöst viseltek, és 33,5 napos hadjáratban (minden nap Jézus földi életének évére utalva) bűnbánatban vonultak át Németországon, és csak megálltak. helyen legfeljebb egy napig. Táborukat városok melletti mezőkön létesítették, és naponta kétszer tartották szertartásaikat. A szertartás egy levél felolvasásával kezdődött, amelyről azt állították, hogy egy angyal szállította, és igazolja a Flagellants tevékenységét. Ezt követően a követők térdre esnek, és megkorbácsolják magukat, szabad kezükkel intenek, hogy jelezzék bűneiket, és ritmikusan ütik magukat az úgynevezett dalokhoz. Geisslerlieder, amíg vér nem folyik. Néha a vért rongyokba itatták, és szent ereklyeként kezelték. Eredetileg a tagoknak engedélyt kellett kapniuk a házastársuktól a csatlakozásra, és be kellett bizonyítaniuk, hogy képesek fizetni az ételükért. Néhány város azonban kezdte észrevenni, hogy néha Flagellants pestist hozott olyan városokba, ahol még nem került felszínre. Ezért később megtagadták a belépést. Fokozott fizikai bűnbánattal válaszoltak. [ idézet szükséges ]

Kereszténység Szerk

Római katolicizmus Szerk

A csuklyás Flagellants modern felvonulásai továbbra is jellemzőek a különböző mediterrán keresztény országokra, főleg Spanyolországra, Olaszországra és néhány korábbi gyarmatra, általában minden évben nagyböjt idején. A Fülöp -szigeteken is előfordulnak a nagyhét során. Például az olaszországi Campaniában található Guardia Sanframondi településen hétévente egyszer rendeznek ilyen felvonulást. Olaszországban a Flagellant mozgalom tagjait hívták fegyelmi, míg laudesi sohasem gyakoroltak zászlót, de együtt találkoztak a saját kápolnájukban énekelni laudi (canticles) a Boldogságos Szűz tiszteletére, de amely fokozatosan drámai formát öltött, és színházi formává nőtte ki magát. rappresentazioni sacre. A 14. századi római nyelvjárásban szereplő színdarab Vattasso szerkesztésében (Studi e Testi, 4. sz., 53. o.) Kifejezetten a lauda címet viseli.

A Fülöp-szigeteki római katolikusok egy része a lobogtatást az áhítatos imádat egyik formájaként gyakorolja, néha az önfeszítés mellett. [18] [19]

Los hermanos penitentes Edit

Magyarán: "a bűnbánó testvérek". Ez egy félig titkos zászlótársadalom a spanyol spanyol római katolikusok között, Coloradóban és Új-Mexikóban. [20]

Más vallások Szerk

A nem keresztény hagyományokban léteznek nem kapcsolódó gyakorlatok, beleértve a síiták közötti tényleges megkorbácsolást (megemlékezve Husayn ibn Ali AS vértanúságáról).


NÉMETORSZÁG: A FLAGELLANTS ÉS A ZSIDÓK VÉGREHAJTÁSA

1350 -re a pestis Franciaországban véget ért, vagy legalábbis addig enyhült, hogy lehetővé tegye a párizsi tanács megtartását az eretnekség elleni törvények egy részének szigorítására. De időközben kelet felé haladt Németországba. Közép -Európát tehát két oldalról támadták, vagy ha - mint valószínűnek tűnik - a Fekete Halál is szárazföldön haladt előre a Balkánon, három oldalon többé -kevésbé egyszerre. 1348 júniusára már átszakította a tiroli Alpokat, és Bajorországban dolgozott, az év végére felkúszott a Moselle -völgybe és Észak -Németországba evett. 1

Stájerországban, amelyet 1348 novemberében ért el, különösen hevesnek tűnik. A Neuburgi Krónika szerint 2 még a vadon élő állatok is megrémültek pusztításaitól. & lsquoFérfiak és nők, kétségbeesésükbe kergetve, úgy bolyongtak, mintha őrült és pokol marhákat hagytak volna felügyelet nélkül kóborolni a mezőkön, mert senkinek sem volt kedve aggódni a jövő miatt. A farkasok, akik a hegyekről jöttek le, hogy megtámadják a juhokat, olyan módon cselekedtek, amelyről korábban nem hallottak. Mintha valami láthatatlan figyelmeztetés riasztotta volna el, megfordultak és visszamenekültek a vadonba. & Rsquo Frankfurt-am-Mainben, ahol G & uumlnther Von Schwarzburg 1349 nyarán meghalt, kétezer ember vesztette életét hetvenkét nap alatt. 3 1349 decemberében az első esetet Kölnben regisztrálták. Hat ezren haltak meg Mainzban, tizenegyezren Munsterben, tizenkétezren Erfurtban. 4 Csak Brüsszelben négy plébánián közel hétezren haltak meg.

Bécset 1349 tavaszától késő őszéig látogatták. A matrica szerint minden nap ötszáz -hatszáz ember halt meg, ha kilencszázhatvan ember halt meg egyetlen nap alatt. A lakosság harmadik részét kiirtották, állítja egy rekord 5 csak egyharmad maradt túl, mondja a másik. 6 A lakosság a pestist a Pest Jungfrau akinek csak felemelnie kellett a kezét, hogy megfertőzze az áldozatot. Kék láng formájában repült a levegőben, és ebben az álruhában gyakran látták, amint előbújik a halottak szájából. 7 A litván legendában ugyanez a pestislány vörös sálat lengetett egy ház ajtaján vagy ablakán, hogy megfertőzze annak lakóit. Egy vitéz úr szándékosan kinyitotta házának ablakát, és kivont karddal várta a leányzó érkezését. Ahogy a sálba túrt, a férfi levágta a kezét. Meghalt, de a falu többi része sértetlenül megmenekült, és a sálat sokáig ereklyeként őrizték a helyi templomban. 8 Egyes területeken úgy gondolták, hogy a pestisméreg tűzgolyóként száll le. Az egyik ilyen labdát szerencsére észrevették Bécs felett lebegve, és egy elhaladó püspök űzte ki. Ártalmatlanul esett a földre, és a Madonna kőképét emelték, hogy megemlékezzenek a város és az rsquos védelmi rendszer egyedülálló győzelméről.

A napi borzalmak részletei nagyon hasonlítanak Olaszország és Franciaország városaiéhoz, és nem kell újra megmunkálni őket. Az egyik különbség a járvány idején meghalt kórosan sok egyházi ember. Valóban úgy tűnik, hogy a pestis kivételes erőszakkal esett a német papságra, mert más magyarázat hiányában azt kell feltételeznünk, hogy nagyobb erővel végezték feladataikat. Conrad Eubel, aki számításait szinte teljes egészében német forrásokra alapozta, 9 azt mutatja, hogy a magasabb papság legalább harmincöt százaléka halt meg ebben az időszakban. Ez az arány nem lenne kivételesen magas, ha a plébánosokkal kapcsolatos lenne, de megdöbbentővé válik, ha általában óvatos és jól védett feletteseikre vonatkozik. De ami a szerzeteseket illeti, úgy tűnik, hogy nemcsak a kötelesség iránti odaadás vezetett soraik ritkulásához. Felix Fabri 10 azt mondja, hogy Svábországban sok vallásos ház elhagyatott volt: & lsquo Azok, akik túléltek, nem a kolostorokban voltak, hanem a városokban, és miután megszokták a világi életmódot, gyorsan a rosszból a rosszabbba és a pokolba mentek. & rsquo Az auwai szerzetesek állítólag testben Ulmba költöztek, ahol szétoszlatták a kolostor és rsquos kincsét a lázadó életben.

Különböző okok miatt a német egyház 1349 -ben és 1350 -ben létszámhiányban szenvedett. Egy területen 1345 és 1347 között harminckilenc haszonélvezőt tartottak tizenhárom férfi. 1350 és 1352 között ez ötvenhét haszonélvező lett tizenkét férfi kezében. A másik az volt, hogy számos kolostort és plébániatemplomot bezártak, a harmadik pedig a fiatal és gyakran rosszul képzett és képzetlen papok tömeges felszentelése. E tényezők összegeként a német egyház a fekete halál után számszerűen gyengébb, rosszabb vezetésű és rosszabb emberekkel rendelkezett, mint néhány évvel korábban: szerencsétlen következménye azoknak a veszteségeknek, amelyeket feladatainak bátor végrehajtásával szenvedett. A sok jótétemény, amelyet a terror alatt kapott, biztosította, hogy lelki és szervezeti gyengeségével párosuljon a nagyobb anyagi jólét, egy katasztrofális kombináció, amely segített abban, hogy az egyházat megvetjék és utálják ott, ahol korábban szerették, tisztelték vagy legalábbis elfogadták. 1350 -re a németországi egyház olyan állapotba szorult, hogy a reformok minden energikus mozgalma biztosan számos szövetségesre és gyengített ellenzékre talál.

Egymás után megtámadták Németország városát. Mint mindig, a biztos statisztikák kevéssé vannak jelen, és ahol léteznek, gyakran nehéz összeegyeztetni őket egymással. Reincke 11 becslése szerint Hamburg lakosságának fele és kétharmada halt meg, a brémai lakosok hetven százaléka pedig L & uumlbeckben csak a háztartások egynegyedét vesztegették el. A legtöbb ország területét súlyosan érintette, de Csehország gyakorlatilag érintetlen volt. Graus 12 azt sugallta, hogy ez annak köszönhető, hogy Csehország és rsquos a hagyományos kereskedelmi útvonalaktól való távolsága miatt történt, az 1380 -as jóval enyhébb járványban a területet a pestis pusztította. Az a benyomás marad, hogy Németország, a szó legtágabb értelmében, Poroszországot, Csehországot és Ausztriát is magában foglalva, kevésbé szenvedett rosszul, mint Franciaország vagy Olaszország, de ezt a benyomást aligha lehetett alátámasztani. A németországi Fekete Halál azonban különös érdeklődésre tart számot, mivel ez az ország biztosította a hátteret két legszembetűnőbb és legkellemetlenebb melléktermékéhez: a zászlósok zarándokútjaihoz és a zsidók üldözéséhez.

A Flagellant Mozgalom, 13 annak ellenére, hogy Európa nagy területén elmozdította az életet, és egy időben a kormányok biztonságát fenyegette, hosszú távon nem jelent sokat. Joggal vitatható, hogy egy olyan könyvben, amely olyan hatalmas témát ölel fel, mint a Fekete Halál, nem érdemel megfontolt figyelmet. Statisztikai szempontból ez igaz lehet. A Flagellants azonban látomásaival és babonáival, zűrzavarával és fegyelmezettségével, idealizmusával és brutalitásával egyedülállóan feltáró betekintést nyújt a középkori ember elméjébe, amikor elsöprő és megmagyarázhatatlan katasztrófával kell szembenéznie. Az európaiaknak csak egy kisebbsége reagált a Flagellants erőszakára, de az impulzusok, amelyek ezt a kisebbséget hajtották, mindenhol működtek. A kifinomultabbak számára a Flagellants túlkapásai gusztustalannak tűnhettek a körültekintőbbek, veszélyesebbek számára. De senkinek sem tűntek értelmetlennek vagy lényegtelennek, és hogy az őrületükben van módszer, a legkevésbé lelkesek is természetesnek vették. It is this, the fact that some element of the Flagellant lurked in the mind of every medieval man, which, more than the movement&rsquos curious nature and intrinsic drama, justifies its consideration in some detail.

Flagellation as a practice seems to be almost as old as man himself. Joseph McCabe has pursued the subject with loving detail through the ages: 14 from the Indians of Brazil who whipped themselves on their genitals at the time of the new moon through the Spartans who propitiated the fertility goddess with blood until finally he arrived at the thirteenth and fourteenth century &ndash the &lsquoGolden Age of Pious Flagellation&rsquo. Most of these exercises were clearly if unconsciously erotic in their nature. As such, they were far removed from the pilgrimages of the Brethren of the Cross. It would be rash to assert that the Flagellants of 1348 did not satisfy, by their self-inflicted torments, some twisted craving in their natures, but &lsquoerotic&rsquo, in its normal sense of awakening sexual appetites, is not a word which can properly be applied to their activities.

The practice of self-scourging as a means of mortifying the flesh seems to be first recorded in Europe in certain Italian monastic communities early in the eleventh century. As a group activity it was not known for another two hundred years. At this point, in the middle of the thirteenth century, a series of disasters convinced the Italians that God&rsquos anger had been called down on man as a punishment for his sins. The idea that he might be placated if a group of the godly drew together to protest their penitence and prove it by their deeds seems first to have occurred to a Perugian hermit called Raniero. The project was evidently judged successful, at any rate sufficiently so for the experiment to be repeated in 1334 and again a few years later, when the pilgrimage was led by &lsquoa virtuous and beautiful maid&rsquo. This last enterprise ran foul of the authorities and the maid was arrested and sentenced to be burnt at the stake. Either her virtue or her beauty, however, so far melted the hearts of her captors that she was reprieved and ultimately released.

The pilgrimage of 1260 drew its authority from a Heavenly Letter brought to earth by an angel which stated that God, incensed by man&rsquos failure to observe the Sabbath day, had scourged Christendom and would have destroyed the world altogether but for the intercession of the angels and the Virgin and the altogether becoming behaviour of the Flagellants. Divine grace would be forthcoming for all those who became members of the Brotherhood: anybody else, it was clear, was in imminent danger of hellfire. A second edition of this letter was issued in time for the Black Death by an angel who was said to have delivered it in the Church of St Peter in Jerusalem some time in 1343. 15 The text was identical with the first except for an extra paragraph specifically pointing out that the plague was the direct punishment of God and that the aim of the Flagellants was to induce God to relent.

The &lsquoBrotherhood of the Flagellants&rsquo or &lsquoBrethren of the Cross&rsquo as the movement was called in 1348, traditionally originated in Eastern Europe, headed, according to Nohl in a pleasant conceit for which he unfortunately fails to quote authority, by various &lsquogigantic women from Hungary&rsquo. 16 It is to be deplored that these heroic figures quickly faded from the scene. It was in Germany that the Flagellant movement really took root. It is hard to be sure whether this was the result of circumstances or of the nature of the inhabitants. Dr Lea suggests that the German people had had their religious sensibilities stirred by the papal interdict against Louis of Bavaria and the recent earthquakes. But, if such were the causes, there would have been quite as much reason to expect the outbreak in Italy, the original home of collective scourgings, deprived as it was of its Pope and in a mood of striking melancholia.

The actual mechanism of recruitment to the Brotherhood is still obscure but the appearance of the Flagellants on the march is well attested. 17 They moved in a long crocodile, two-by-two, usually in groups of two or three hundred but occasionally even more than a thousand strong. Men and women were segregated, the women taking their place towards the rear of the procession. At the head marched the group Master and two lieutenants carrying banners of purple velvet and cloth of gold. Except for occasional hymns the marchers were silent, their heads and faces hidden in cowls, their eyes fixed on the ground. They were dressed in sombre clothes with red crosses on back, front and cap.

Word would travel ahead and, at the news that the Brethren of the Cross were on the way, the bells of the churches would be set ringing and the townsfolk pour out to welcome them. The first move was to the church where they would chant their special litany. A few parish priests used to join in and try to share the limelight with the invaders, but most of them discreetly lay low until the Flagellants were on the move again. Only a handful were so high-principled or foolhardy as to deny the use of their church for the ceremony and these were usually given short shrift by the Brethren and by their own parishioners.

Sometimes the Flagellants would use the church for their own rites as well as for the litany but, provided there was a market place or other suitable site, they preferred to conduct their service in the open air. Here the real business of the day took place. A large circle was formed and the worshippers stripped to the waist, retaining only a linen cloth or skirt which stretched as far as their ankles. Their outer garments were piled up inside the circle and the sick of the village would congregate there in the hope of acquiring a little vicarious merit. On one occasion, at least, a dead child was laid within the magic circle &ndash presumably in the hope of regeneration. The Flagellants marched around the circle then, at a signal from the Master, threw themselves to the ground. The usual posture was that of one crucified but those with especial sins on their conscience adopted appropriate attitudes: an adulterer with his face to the ground, a perjurer on one side holding up three fingers. The Master moved among the recumbent bodies, thrashing those who had committed such crimes or who had offended in some way against the discipline of the Brotherhood.

Then came the collective flagellation. Each Brother carried a heavy scourge with three or four leather thongs, the thongs tipped with metal studs. With these they began rhythmically to beat their backs and breasts. Three of the Brethren acting as cheer-leaders, led the ceremonies from the centre of the circle while the Master walked among his flock, urging them to pray to God to have mercy on all sinners. Meanwhile the worshippers kept up the tempo and their spirits by chanting the Hymn of the Flagellants. The pace grew. The Brethren threw themselves to the ground, then rose again to continue the punishment threw themselves to the ground a second time and rose for a final orgy of self-scourging. Each man tried to outdo his neighbour in pious suffering, literally whipping himself into a frenzy in which pain had no reality. Around them the townsfolk quaked, sobbed and groaned in sympathy, encouraging the Brethren to still greater excesses.

Such scenes were repeated twice by day and once by night with a benefit performance when one of the Brethren died. If the details of the ceremonies are literally as recorded then such extra shows must have been far from exceptional. The public wanted blood and they seem to have got it. Henry of Herford 18 records: &lsquoEach scourge was a kind of stick from which three tails with large knots hung down. Through the knots were thrust iron spikes as sharp as needles which projected about the length of a grain of wheat or sometimes a little more. With such scourges they lashed themselves on their naked bodies so that they became swollen and blue, the blood ran down to the ground and bespattered the walls of the churches in which they scourged themselves. Occasionally they drove the spikes so deep into the flesh that they could only be pulled out by a second wrench.&rsquo

But though, gripped as they were by collective hysteria, it is easy to believe that they subjected their bodies to such an ordeal, it is impossible to accept that they could have repeated the dose two or three times a day for thirty-three days. The rules of the Brotherhood precluded bathing, washing or changes of clothing. With no antiseptics and in such grotesquely unhygienic conditions, the raw scars left by the spikes would quickly have become poisoned. The sufferings of the Brethren would have become intolerable and it seems highly unlikely that any Flagellant would have been physically capable of completing a pilgrimage. The modern reader is forced to the conclusion that, somewhere, there must have been a catch. Possibly the serious blood-letting was reserved for gala occasions, such as that witnessed by Henry of Herford. Possibly two or three victims were designated on each occasion to attract the limelight by the intensity of their sufferings. The Flagellants were not fakes but some measure of restraint there must have been.

Certainly there was little in their chanting intrinsically likely to lead to total self-abandonment. The celebrated Ancient Hymn of the Flagellants, even in the Latin or vernacular German, was a pitiful little dirge as remote from ecstatic excitement as a Women&rsquos Institute Choir&rsquos rendering of &lsquoAbide With Me&rsquo:


[Eye witnesses and the flagellants in the year 1349]

Deeply affected and often desperately afraid, many contemporaries recorded their observations and emotions. These reports--no matter how obviously subjective they sometimes were--provide valuable information about what happened during the plague pandemic of 1348-1350. Thus many of our fellow countrymen left behind a direct testimony: Bartholomew of Bruges, a canon in Andenne Gilles li Muisis, the abbot of Saint Martin in Tournai Ludovicus Sanctus of Beringen Simon de Couvin, a canon in Liège Jan van Boendale, an alderman's clerk in Antwerp John of Burgundy (also known as John of Mandeville), professor of medicine in Liège but also texts in Middle Dutch that were not known up to now, and therefore not published, such as the important thesis by Arent Schryver, licentiate in medicine (see next article) an account in verse in the Brabant Chronicle, as well as contemporary testimonies in a different language that have been translated into our language, such as that by John of Eschinden, Johannes de Rupescissa or Guy de Chauliac (who had had the plague himself). They describe the precautions, the causes (God, a comet, an eclipse of the sun, the polluted water, the planets, the air), the symptoms, the social groups most likely to be affected (the youth, the lower classes, the clergy), the high mortality, the problems of hygiene,the social and administrative chaos, the general panic, the flight of countless people. One of the most virulent reactions led to the emergence of the flagellant sect. They originated from Hungary and advanced in an unstoppable advance with a growing number of followers as far as our country, singing, praying, dancing and flaying themselves until they drew blood. We only recently discovered what they sang in Dutch: very recently, a unique roll of parchment was discovered that they carried in their processions, and that contains the text of their songs and a flagellant sermon. The existence of this valuable document and its contents are presented here for the first time.


Flagellation & the Flagellants. a History of the Rod in All Countries

Flagellation & the Flagellants. a History of the Rod in All Countries, The Rev. Wm. M. Cooper, B.A. [James Glass Bertram] (John Camden Hotten, London, n.d. [1870, from ads at end of book])
7 3/4″ X 5 1/2″, 544pp plus 32 pages of advertisements for “Very Important New Books”, hardbound with red cloth, gilt lettering and decorations, spine worn at top and bottom and lower front, Binder’s ticket on lower pastedown: “Bound by W. Bone and Son. 76 Fleet St. London E.C.”, front pastdown has cute bookplate asking the book be returned to Robert Day, front end-paper has armorial bookplate of Robert Day. Good condition, corners bumped, top and bottom of spine worn, back boards loose but holding.

Bertram was apprenticed to Tait’s Edinburgh Magazine and became managing clerk, before joining a company of strolling players. He returned to Edinburgh and set up as a bookseller and newsagent. In 1855 he was appointed the editor of the North Briton and in 1872 of the Glasgow News, leaving to become a freelance journalist two years later. He published “flagellation” pornography under the names “Revd William Cooper” and “Margaret Anson”. Illustrated throughout with a colored frontispiece. The bookplate is of Robert Day (1836_1914), an Irish antiquarian and photographer who collaborated with Franz Tieze in producing imitation Williamite, Jacobite and Irish Volunteer glassware. He was an important and well-travelled antiquarian collector. He was involved in his family’s extensive saddlery business together with a sports shop well known to Cork anglers.

Leírás

Flagellation & the Flagellants. a History of the Rod in All Countries, The Rev. Wm. M. Cooper, B.A. [James Glass Bertram] (John Camden Hotten, London, n.d. [1870, from ads at end of book])
7 3/4″ X 5 1/2″, 544pp plus 32 pages of advertisements for “Very Important New Books”, hardbound with red cloth, gilt lettering and decorations, spine worn at top and bottom and lower front, Binder’s ticket on lower pastedown: “Bound by W. Bone and Son. 76 Fleet St. London E.C.”, front pastdown has cute bookplate asking the book be returned to Robert Day, front end-paper has armorial bookplate of Robert Day. Good condition, corners bumped, top and bottom of spine worn, back boards loose but holding.

Bertram was apprenticed to Tait’s Edinburgh Magazine and became managing clerk, before joining a company of strolling players. He returned to Edinburgh and set up as a bookseller and newsagent. In 1855 he was appointed the editor of the North Briton and in 1872 of the Glasgow News, leaving to become a freelance journalist two years later. He published “flagellation” pornography under the names “Revd William Cooper” and “Margaret Anson”. Illustrated throughout with a colored frontispiece. The bookplate is of Robert Day (1836_1914), an Irish antiquarian and photographer who collaborated with Franz Tieze in producing imitation Williamite, Jacobite and Irish Volunteer glassware. He was an important and well-travelled antiquarian collector. He was involved in his family’s extensive saddlery business together with a sports shop well known to Cork anglers.


Flagellation & the Flagellants. a History of the Rod in All Countries

Flagellation & the Flagellants. a History of the Rod in All Countries, The Rev. Wm. M. Cooper, B.A. [James Glass Bertram] (John Camden Hotten, London, n.d. [1869] (first edition))
7 3/4″ X 5 1/2″, 544pp plus 16 pages of advertisements for “Very Important New Books”, hardbound with red cloth, gilt lettering and decorations, spine worn at top and bottom and lower front, Binder’s ticket on lower pastedown: “Bound by W. Bone and Son. 76 Fleet St. London E.C.”, front pastedown has original bookseller’s stamp “S. R. Gray Bookseller and Stationer, No. 38 state street”. Frontispiece slightly colored in blue.

Bertram was apprenticed to Tait’s Edinburgh Magazine and became managing clerk, before joining a company of strolling players. He returned to Edinburgh and set up as a bookseller and newsagent. In 1855 he was appointed the editor of the North Briton and in 1872 of the Glasgow News, leaving to become a freelance journalist two years later. He published “flagellation” pornography under the names “Revd William Cooper” and “Margaret Anson”. Illustrated throughout with a colored frontispiece. This particular book is unique in that we know where it was published, printed, bound, and first sold.

Leírás

Flagellation & the Flagellants. a History of the Rod in All Countries, The Rev. Wm. M. Cooper, B.A. [James Glass Bertram] (John Camden Hotten, London, n.d. [1869] (first edition))
7 3/4″ X 5 1/2″, 544pp plus 16 pages of advertisements for “Very Important New Books”, hardbound with red cloth, gilt lettering and decorations, spine worn at top and bottom and lower front, Binder’s ticket on lower pastedown: “Bound by W. Bone and Son. 76 Fleet St. London E.C.”, front pastedown has original bookseller’s stamp “S. R. Gray Bookseller and Stationer, No. 38 state street”. Frontispiece slightly colored in blue.

Bertram was apprenticed to Tait’s Edinburgh Magazine and became managing clerk, before joining a company of strolling players. He returned to Edinburgh and set up as a bookseller and newsagent. In 1855 he was appointed the editor of the North Briton and in 1872 of the Glasgow News, leaving to become a freelance journalist two years later. He published “flagellation” pornography under the names “Revd William Cooper” and “Margaret Anson”. Illustrated throughout with a colored frontispiece. This particular book is unique in that we know where it was published, printed, bound, and first sold.


Errors of the Flagellants

Does God want our blood? People who do not properly understand the full pardon offered by Christ's atonement may try to appease God by their own sufferings. Some attempt desperate remedies. This was the case with the flagellants, bands of men who flogged themselves publicly.

With the tide of monasticism came monks who whipped themselves or each other for their errors. One who was especially noted for this practice was Peter Damien, who hoped to suppress his lusts by scourging himself.

During a dreadful plague in 1259, common folk of Europe took up the idea. God was angry at the world. Something had to be done to turn away his wrath. Gangs of men gathered to flog themselves for their own sins and the sins of the world. Stripped to the waist they marched in processions, sometimes numbering ten thousand penitents, whipping themselves until they bled. When religious authorities opposed the movement, it died out in 1261, only to rear its head in uglier forms later.

When the black plague swept Europe, killing a quarter or more of the population, it brought terror. Bands of hysterical flagellants sprang up again. Among the errors taught by flagellants was that Christ was about to destroy the world but that the Virgin Mary had interceded and won a reprieve for any man who would join them for 33 days. As their blood flowed, they claimed it was mingling with Christ's blood to save the world and that their penitence would preserve the world from perishing. Many other manias also emerged during this period, such as uncontrollable dancing and Jew hunts.

The flagellants flourished into the fourteenth century. Following an outbreak of the whippings in France, the University of Paris appealed to the pope to suppress the heresy. On this day, October 20, 1349, after careful inquiry, Pope Clement VI sent letters to the bishops in Western Europe condemning the practice and teachings of the flagellants. Even this measure did not fully succeed. Groups of flagellants appeared again and again over the next century and a half. Public flagellation occurred in Italy until the nineteenth century and in Mexico, South America, the Philippines and other countries into the twentieth century.


The Return of the Flagellants

The lockdowns have disproportionately targeted fun. No house parties. No travel. Bowling, bars, Broadway, theater, amusement parks, all banned. Weddings, forget it. Restaurants, hotels, conventions, and even golf were all targeted by the lockdowners.

There is an ethos here. To beat the disease, you have to suffer. You have to eschew joy. You must sit at home and go out only for bare essentials. Even today, the great disease mitigator Andrew Cuomo, who already admitted in a phone call that the lockdowns were not science but fear, has warned New Yorkers not to travel outside the state except when absolutely necessary.

There is even a costume associated with the new national penance. It’s a long sweater dress, wool leggings, clompy sneakers, gloves, and the biggest face covering you can find. It’s not about safety. It’s about symbolizing your virtue, contrition, and allegiances.

The first time I saw this costume, which reminds me of women at a Taliban funeral, was back in mid-March. A hipster millennial, once living a carefree life, found new meaning in suffering for a cause, and quickly turned on anyone not dressed in dread while listening to the Dies Irae in one’s head.

Mi folyik itt? Surely this is not about the science. There is a moral drama at work, one that taps deeply into some spiritual impulse within people. It’s about the belief that bad things are happening to us because we have sinned. The clothing and the banning of fun are part of our acts of contrition and our penance for wrongdoing. Sounds crazy? Nem túl sok. Otherwise, it is hard to explain. And this kind of response to disease is not unprecedented.

Eyewitness to History explains that the Flagellants were a religious movement that arose during the Black Death:

The Flagellants were religious zealots of the Middle Ages in Europe who demonstrated their religious fervor and sought atonement for their sins by vigorously whipping themselves in public displays of penance. This approach to achieving redemption was most popular during times of crisis. Prolonged plague, hunger, drought and other natural maladies would motivate thousands to resort to this extreme method of seeking relief. Despite condemnation by the Catholic Church, the movement gained strength and reached its greatest popularity during the onslaught of the Black Death that ravaged Europe in the mid-fourteenth century. Wearing white robes, large groups of the sect (many numbering in the thousands) roamed the countryside dragging crosses while whipping themselves into a religious frenzy.

Here is a firsthand account of the Flagellants in the 14th century by Sir Robert of Avesbury, as quoted from Norman Cohn’s classic work Pursuit of the Millennium:

In that same year of 1349, about Michaelmas (September, 29) over six hundred men came to London from Flanders, mostly of Zeeland and Holland origin. Sometimes at St Paul’s and sometimes at other points in the city they made two daily public appearances wearing cloths from the thighs to the ankles, but otherwise stripped bare. Each wore a cap marked with a red cross in front and behind.

Each had in his right hand a scourge with three tails. Each tail had a knot and through the middle of it there were sometimes sharp nails fixed. They marched naked in a file one behind the other and whipped themselves with these scourges on their naked and bleeding bodies.

Four of them would chant in their native tongue and, another four would chant in response like a litany. Thrice they would all cast themselves on the ground in this sort of procession, stretching out their hands like the arms of a cross. The singing would go on and, the one who was in the rear of those thus prostrate acting first, each of them in turn would step over the others and give one stroke with his scourge to the man lying under him.

This went on from the first to the last until each of them had observed the ritual to the full tale of those on the ground. Then each put on his customary garments and always wearing their caps and carrying their whips in their hands they retired to their lodgings. It is said that every night they performed the same penance.

The Catholic Encyclopedia explains the terrifying movement in more detail:

The Flagellants became an organized sect, with severe discipline and extravagant claims. They wore a white habit and mantle, on each of which was a red cross, whence in some parts they were called the “Brotherhood of the Cross”. Whosoever desired to join this brotherhood was bound to remain in it for thirty-three and a half days, to swear obedience to the “Masters” of the organization, to possess at least four pence a day for his support, to be reconciled to all men, and, if married, to have the sanction of his wife.

The ceremonial of the Flagellants seems to have been much the same in all the northern cities. Twice a day, proceeding slowly to the public square or to the principal church, they put off their shoes, stripped themselves to the waist and prostrated themselves in a large circle.

By their posture they indicated the nature of the sins they intended to expiate, the murderer lying on his back, the adulterer on his face, the perjurer on one side holding up three fingers, etc. First they were beaten by the “Master”, then, bidden solemnly in a prescribed form to rise, they stood in a circle and scourged themselves severely, crying out that their blood was mingled with the Blood of Christ and that their penance was preserving the whole world from perishing. At the end the “Master” read a letter which was supposed to have been brought by an angel from heaven to the church of St. Peter in Rome. This stated that Christ, angry at the grievous sins of mankind, had threatened to destroy the world, yet, at the intercession of the Blessed Virgin, had ordained that all who should join the brotherhood for thirty-three and a half days should be saved. The reading of this “letter,” following the shock to the emotions caused by the public penance of the Flagellants, aroused much excitement among the populace.

To reiterate, these people expected everyone else to celebrate them, for it was they who were keeping the world from falling apart completely. Their sacrifice was an act of benevolence to the rest of humankind, so how dare people show ingratitude! Even worse, the more people continued to live in revelry and fun, the more the Flagellants had to punish themselves. For this reason, they felt and showed disdain for anyone who declined to join their cause.

If you do not see the parallels here with what’s going on today, you haven’t been paying attention for 7 months. See, for example, the tremendous media hatred for Trump rallies. This also helps explain why the lockdowners celebrated the BLM protests but condemned the anti-lockdown protests. The former are seen as part of penance for sin whereas the latter are calls to persist in sin.

The Catholic Church, which has a long history of crushing nutty extremism within its ranks, was clear: this was a “dangerous heresy” the real epidemic, the Church opined, was not the disease but an “heretical epidemic.” None of it mattered: the movements grew and persisted for hundreds of years, proving yet again that once fear and irrationality take hold, it can take a very long time for rationality to return.

De hogy lehet ez? We are not a very religious people as we were in the Middle Ages. Where are the priests guiding the new Flagellants? What is the sin we are attempting to expiate? It doesn’t take that much imagination. The priests are the data scientists and media stars who have been calling for lockdowns and celebrating them now for most of 2020. And what is the sin? It doesn’t take that much imagination to extend this analysis: people voted for the wrong person to be president.

Maybe my theory here is wrong. Maybe there is something else going on. Maybe we are really talking about a general loss of meaning in life, a guilt that comes from prosperity, a desire on the part of many to turn lights of civilization off and wallow in suffering for a time to purge ourselves of the stain of vice. Whatever the answer to the question of why this is really happening, and that it has nothing to do with actual science, is an observation that seems incontrovertible.

In England in the 14th century, when the marauding Flagellants came to town, good members of the community found these people amusing and rather ridiculous, and otherwise they went about their lives, having fun and building a better and more prosperous society. Let those who desire to suffer be free to do so. As for the rest of us, let us get back to having good lives, including partaking in actual fun.


How to Print

To print a full, legible page of this article, follow the instructions below. Note: some browsers and operating systems behave differently.

  • Right click on the page image and select "Copy."
  • Open a new document in Word or in an image processing program (like Microsoft Word or Paint). To insert the image into the document, select "Paste".
  • Resize the image to fill the page, if necessary.
  • If the article has several pages, repeat these steps for each page.
  • Print the document, and then name and save it for future reference.

Also, we can make a photocopy of the microform record on your behalf and mail it to you for $15. See more about purchasing copies at the Society.


The Flagellants and Flagellation during the events of the black death - History bibliographies - in Harvard style

These are the sources and citations used to research The Flagellants and Flagellation during the events of the black death. This bibliography was generated on Cite This For Me on Wednesday, May 6, 2015

Szövegben: (2015)

Az Ön bibliográfiája: 2015. [image] Available at: <http://www.beloit.edu/nuremberg/book/images/Miscellaneous/big/Burning%20of%20the%20Jews%202%20CCLVIIv.jpg> [Accessed 6 May 2015].

Flagellants Facts, information, pictures | Encyclopedia.com articles about flagellants

Szövegben: (flagellants Facts, information, pictures | Encyclopedia.com articles about flagellants, 2015)

Az Ön bibliográfiája: Encyclopedia.com. 2015. flagellants Facts, information, pictures | Encyclopedia.com articles about flagellants. [online] Available at: <http://www.encyclopedia.com/topic/flagellants.aspx> [Accessed 6 May 2015].

The Flagellants Attempt to Repel the Black Death, 1349

Szövegben: (The Flagellants Attempt to Repel the Black Death, 1349, 2015)

Az Ön bibliográfiája: Eyewitnesstohistory.com. 2015. The Flagellants Attempt to Repel the Black Death, 1349. [online] Available at: <http://www.eyewitnesstohistory.com/flagellants.htm> [Accessed 6 May 2015].

Frappell, S., Clyne, J., Searby, R., Leeds, M., Cummins, N., Cashman, L. and Meehan, M.

History 8 for NSW: The Ancient to the Modern World

2013 - Lucinda Joura

Szövegben: (Frappell et al., 2013)

Az Ön bibliográfiája: Frappell, S., Clyne, J., Searby, R., Leeds, M., Cummins, N., Cashman, L. and Meehan, M., 2013. History 8 for NSW: The Ancient to the Modern World. 1st ed. Lucinda Joura, pp.310-311.


Nézd meg a videót: #mojeargo na dvorečku - František Graus: Mor, flagelanti a vraždění Židů, hovoří Martin Nodl (Augusztus 2022).