Előzmények Podcastok

Hitler vallása vagy ateizmusa

Hitler vallása vagy ateizmusaWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Úgy tűnik, még néhány történész és még ezen a fórumon sem világos Hitler és vallása megközelítése, vagy annak hiánya, van -e világos történelem, amely megalapozza Hitler vallási nézeteit? Tisztában vagyok azzal, hogy nyilvánosan kijelentette a kereszténységét, és hogy a kereszténységet a zsidók gyűlöletének forrásaként használta, még mindig úgy tűnik, hogy vannak olyan források, amelyek azt állítják, hogy ez is egy show volt, amely végül elérte a világ uralmát, és átvette a világot, és eltávolította a Egyház a Birodalomon belül van rá vagy ellene? Cikk Itt


Hitler határozottan hitt az istenség valamilyen formájában, és azt is hitte, hogy Isten elküldi őt a Földre, hogy uralkodjon rajta, és megszabaduljon a zsidóktól és más "kisebb emberektől".

Különösen a népi gondolkodású embernek van szent kötelessége, mindegyik a saját felekezetében, hogy az emberek abbahagyják, hogy csak felületesen beszéljenek Isten akaratáról, és valójában teljesítsék Isten akaratát, és ne engedjék meggyalázni Isten szavát. Isten akarata ugyanis megadta az embereknek formájukat, lényegüket és képességeiket. Bárki, aki tönkreteszi munkáját, hadat üzent az Úr teremtményének, az isteni akaratnak. - Adolf Hitler, Mein Kampf Kt. 2 10. fejezet

Katolikusnak nevelkedett, és előnyére használta a kereszténységet és a katolikus egyházat, de nem világos, hogy maga is katolikusnak vagy kereszténynek tekintette -e, vagy csak ezt használta az emberek feletti uralom átvételére. Hitler határozottan nem volt ateista, de nem vagyunk benne biztosak, hogy keresztény volt -e, vagy hitt más istenségben.

[Szerkesztés]

Ha objektívebb elemzést szeretne, nézze meg itt, melyek voltak Hitler vallási nézetei? és itt volt Hitler katolikus, ateista vagy más? A végétől Ha lehet következtetni egy ilyen összetett témára, akkor úgy tűnik, hogy Hitler nem volt ateista, és nem is katolikus.


Adolf Hitlert inkább materialista, mint vallási hagyományban látom. Úgy tűnt, hogy nagyrészt instrumentális, szekularista nézeteket vall a vallásokról, és ebből a nézőpontból időnként kvázi jóindulatú mondanivalója is volt a zsidó vallásról. A következő idézet (Brigitte Hamann -tól Hitler Bécs: Egy diktátor tanonc) Hitler és Otto Wagener 1930 -as közleményéből származik:

Mózes által a zsidó nép az életre és az életre vonatkozó szabályt kapott, amelyet olyan vallássá emeltek, amely teljes mértékben a fajtája lényegéhez igazodott, és egyszerűen és világosan, dogmák és kétes hitszabályok nélkül, józanul és abszolút reálisan tartalmazza azt, amit Izrael gyermekeinek jövőjét és önfenntartását szolgálják. Minden a saját népének jólétére irányul, semmi a mások figyelembevételére ... kétségtelenül csodálattal kell felismernünk a zsidók fajának megőrzésének ezt a hihetetlen erejét.

Talán a saját vallása (ha volt) furcsa keverék volt pl. a germán (mint a Nibelungenben), a keresztény (mint a szülői kultúrájában), a hindu (mint az árják és a védikus hagyományok) és a buddhista (talán, mint a korábbi kommentben) töredékekből. Összességében azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyre nincs egyértelmű válasz.


Hitlert katolikusnak keresztelték. Egész életében részt vett az istentiszteleteken. Újrahasználta a hit megváltoztatását, és mindig azt mondta, hogy katolikus.

Ennek ellenére a hite nem volt olyan őszinte. Például tisztában volt azzal, hogy a katolikus tan ellentmond a tudományos tényeknek (idézet Mein Kampf -tól):

A katolikus egyháznak itt is van tanulsága. Bár néha és gyakran teljesen feleslegesen, dogmatikai rendszere ellentétes az egzakt tudományokkal és a tudományos felfedezésekkel, nem hajlandó tanításainak egy szótagját feláldozni. Joggal ismerte el, hogy ellenállási képességei gyengülnének, ha nagyobb vagy kevesebb tanítási adaptációt vezetnének be, hogy megfeleljenek a tudomány ideiglenes következtetéseinek, amelyek a valóságban mindig ingadoznak. És így ragaszkodik a rögzített és megalapozott dogmákhoz, amelyek önmagukban adhatják az egész rendszer hitének jellegét. És ez az oka annak, hogy ma szilárdabb, mint valaha. Megjövendölhetjük, hogy rögzített pólusként a mulandó jelenségek közepette továbbra is egyre több embert vonz magához, akik vakon kötődnek hozzá, minél gyorsabb ütemben veszik körül a jelenségeket.

Csodálta a keresztény fanatizmust:

A kereszténység nagysága nem abban állt, hogy az ókori világban hasonló filozófiai véleményekkel kompromisszumos tárgyalásokat kíséreltek meg, hanem abból, hogy a tanításért és a saját tanításáért folytatott prédikálás iránt fanatizmusa menthetetlen.

Sajnálta a keresztény módszereket:

Mindannyian sajnálhatjuk azt a tényt, hogy a kereszténység megjelenése volt az első alkalom, amikor a szellemi terror bekerült a sokkal szabadabb ókori világba, de nem tagadható, hogy azóta a világot áthatja és uralja ez a fajta a kényszertől, és hogy az erőszakot csak az erőszak és a terror rémíti meg.

Úgy vélte, hogy nincs alapvető különbség a katolikus és a protestáns hit között:

A két keresztény felekezet közömbösen nézi egy nemes és egyedi teremtmény meggyalázását és pusztulását, akit Isten kegyelme ajándékaként kapott a világnak. A világ jövője szempontjából azonban mindegy, hogy a kettő közül melyik diadalmaskodik a másik felett, a katolikus vagy a protestáns.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy gyakorló katolikus volt, aki hitt Istenben, de nem hitt minden keresztény dogmában, amely ellentmondott a jelenlegi tudománynak.


Hitler vallása: A náci diktátor ateista volt, keresztény vagy valami más?

Adolf Hitler vallási hiedelmeit gyakran félreértik keresztényként vagy ateistaként. Saját szavaira pillantva bonyolult igazságra derül fény.

Mivel nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy mi volt Hitler vallása, úgy tűnhet, hogy vallása történelmileg jelentéktelen volt.

Remélhetőleg azonban Hitler vallásának ez a tanulmánya számos fontos kérdésre világít rá. Először is, keresztényellenessége nyilvánvalóan formálta a keresztény egyházak üldözését a Harmadik Birodalom idején. Másodszor, vallási képmutatása segített megmagyarázni azt a képességét, hogy széles választókerülethez fellebbezhet. Harmadszor, abban a bizalmában, hogy Istene megjutalmazza erőfeszítéseit és akaraterejét, valamint az isteni küldetés iránti érzésével, reménytelenné tette őt még reménytelen körülmények között is. Ez segít megérteni, hogy miért volt ilyen optimista a végsőkig, amikor már sokkal korábban nyilvánvalóvá kellett volna válnia, hogy vége a játéknak.


Hitler keresztény volt? A történészek nemet mondanak

James Bishop | Sok ateista azt állítja, hogy Hitler keresztény volt, és tettei a keresztény fundamentalizmus cselekedetei voltak. Gonosz BibliaEgy ateista fundamentalista weboldal azt állítja, hogy: „A történelmet jelenleg a keresztények milliói torzítják, akik hazudnak, hogy elhiggyék velünk, hogy a holokauszt nem keresztény tett.”

Nos, akkor ezt tisztességesen meghallgatjuk. Hitler keresztény volt? Az egyik beszédében, amelyet 1922 -ben mondott, Hitler még azt is mondta: „Keresztényként érzéseim harcosként mutatnak Uramra és Megváltómra.”

Dinesh D’Souza amerikai politikai kommentátor rendkívül kritikusnak tekinti azokat a vallásellenes kritikusokat, akik Hitler kereszténynek vallják magukat: „Az ateista érvelés szegénysége egy kis vizsgálódással világossá válik. Mit bizonyít az, hogy Hitler katolikus lett? Sztálin az ortodox egyházban nevelkedett. Mao buddhistaként nevelkedett. Sokan tagadják vallási nevelésüket.

Hitler hevesen elutasította a hagyományos kereszténységet, amelyben nevelkedett. A hatalomra kerülése időszakában szüksége volt a német nép többségében keresztény, többnyire evangélikus támogatására, és időnként olyan kazános retorikákat használt, mint én a lordok munkáját, hogy ezt megpróbálja biztosítani. Meg kell jegyezni, hogy ez a retorika mindennapos retorikai eszköz az ateista írók körében.

Nietzsche például rendszeresen Jézussal hasonlította össze magát, sőt egyik könyvét Ecce Homo címmel (íme az ember, bibliai utalás Krisztusra). De Nietzsche egyetlen intelligens olvasója sem vonhatja kétségbe, hogy őrjöngő ateista volt, akárcsak Hitler. Nem szabad összetéveszteni a politikai opportunizmust a személyes meggyőződéssel. Nem meglepő, hogy Hitler Krisztus halálára hivatkozott a zsidók kezében, hogy keresztény támogatást kérjen (világi és faji, nem vallási) antiszemita menetrendjéhez. ”

Ahogy D’Souza is megerősíti, Hitlert katolikus anyja és antiklerikális édesapja nevelte kereszténynek, későbbi életében azonban megvetette a kereszténységet, és kész volt politikai érzékenységből elhalasztani az egyházakkal való konfliktust (1). Egyik segítője, Albert Speer szerint Hitlernek „nem volt valódi kötődése” a kereszténységhez (2).

Ian Kershaw, Alan Bullock és Joachim Fest történészek azzal érvelnek, hogy Hitler agresszív keresztényellenes volt, ezt megerősítik Hitler asztali beszéde, Goebbels -naplók, és Speer emlékiratai.

Még Goebbels is azt állítja, hogy Hitler „gyűlöli a kereszténységet, mert megbénította mindazt, ami nemes az emberiségben”. ('A Goebbels -naplók. ”) Ezen a ponton a történészek jelentős része úgy véli, hogy valójában Hitler szándéka volt felszámolni a kereszténységet (3).

Alan Bullock történész, aki széles körben ismert Hitlerről írt életrajzáról, ezt írja: „Miután a háború véget ért, [Hitler] megígérte magának, hogy gyökeret vert és elpusztítja a keresztény egyházak befolyását, de addig körültekintő lesz.” (4). Shirer azt is hozzáteszi, hogy „Rosenberg, Bormann és Himmler vezetésével - Hitler támogatásával - a náci rezsim szándékában állt elpusztítani a németországi kereszténységet, ha lehetséges, és felváltani a korai törzsi germán istenek régi pogányságát és az új pogányságot. Náci szélsőségesek ”(5).

A Szovjetunióval ellentétben azonban Hitler rezsimje nem támogatta nyilvánosan az állami ateizmust, de igyekezett csökkenteni a kereszténység társadalomra gyakorolt ​​hatását. Valószínűleg Hitler sem volt ateista, mivel máshol soha nem mutatkozna be így a nyilvánosságnak, hanem a „mindenható teremtő” hitéről beszél (6). Richard Evans történész azonban azt állítja, hogy Hitler többször is azt állította, hogy a nácizmus a tudományon alapuló világi ideológia.

Néhány beszédében Hitler egyértelműen odaadó kereszténynek hangzik, és mint fentebb említettük, azt is mondaná, hogy „keresztényként érzett érzelmei Uramra és Megváltómra, mint harcosra mutatnak”. Úgy tűnik azonban, hogy kereszténybarát kijelentései könnyen megmagyarázhatók, ahogy Laurence Rees megjegyzi:

„Ezeknek a kijelentéseknek a legmeggyőzőbb magyarázata az, hogy Hitler politikusként egyszerűen felismerte az általa lakott világ gyakorlati valóságát…

Ha Hitler túlságosan elhatárolódott volna magától vagy mozgalmától a kereszténységtől, szinte lehetetlen belátni, hogyan lehetett volna sikeres valaha egy szabad választáson ”(7).

Hasonló hiábavalósággal magyarázza D'Souza, hogy: „A hatalomra kerülése idején szüksége volt a német nép többségében keresztény, többnyire evangélikus támogatására, és időnként olyan forrólemez -retorikákat használt, mint én a lordok munkáját. biztosítsák ezt… Amint Hitler és a nácik hatalomra kerültek, elítélték a kereszténységet, és könyörtelen törekvést indítottak a hagyományos kereszténység leigázására és gyengítésére. ”

Hitler biztosan nem volt keresztény. Nagyon egyértelműen a kereszténységet használta ugródeszkaként a sok németországi keresztény támogatására, de később a keresztény vallás felszámolását tűzte ki célul. Hatalmának növekedésével „egyre ellenségesebb lett az egyházakkal szemben”, és keresztényellenes volt.

És emlékeznünk kell arra, hogy a fáról ítélkezünk, de nem a gyümölcséről. Azok, akik kitartanak a hosszú távú gyilkosságok mellett, semmiképpen sem regenerálódnak, ezért nem valódi Jézus-követői. Jézus azt mondja, hogy azok, akik szeretnek engem, megtartják a parancsolataimat, és biztosak lehetünk abban, hogy Hitler minden emberből biztosan nem tartotta be Jézus parancsolatait.


Az Einstein-Bohr örökség: valaha is kitalálhatjuk, mit jelent a kvantumelmélet?

A kvantumelméletnek furcsa következményei vannak. Ha megpróbáljuk elmagyarázni őket, csak furcsább lesz a helyzet.

  • A kvantumelmélet furcsasága szembesül azzal, amit a mindennapi életünkben tapasztalunk.
  • A kvantum furcsasága gyorsan megosztottságot teremtett a fizika közösségében, mindkét oldalon egy óriás: Albert Einstein és Niels Bohr.
  • Amint azt két közelmúltbeli, ellentétes nézeteket valló könyv is mutatja, a vita közel egy évszázaddal később is tart. Minden "felbontás" magas árcédulával jár.

Albert Einstein és Niels Bohr, a 20. századi tudomány két óriása nagyon eltérő világnézeteket vallott.

Einstein számára a világ végső soron racionális volt. A dolgoknak értelmesnek kellett lenniük. Ezek számszerűsíthetőek és kifejezhetők az ok-okozati kölcsönhatások logikus láncolatán keresztül, a mindennapi életben tapasztaltaktól egészen a valóság mélyéig. Bohr szerint nem volt jogunk ilyen rendet vagy racionalitást várni. A természetnek a legmélyebb szintjén nem kell követnie a jól viselkedett determinizmussal kapcsolatos elvárásainkat. A dolgok furcsák és nem determinisztikusak lehetnek, mindaddig, amíg olyanná válnak, mint amire számítunk, amikor az atomok világából a fák, békák és autók világába utaztunk. Bohr két világra osztotta a világot: az ismerős klasszikus világra és az ismeretlen kvantumvilágra. Ezeknek egymást kiegészítőnek kell lenniük, de nagyon eltérő tulajdonságokkal kell rendelkezniük.

A két tudós évtizedekig vitatkozott a kvantumfizika hatásáról a valóságra. Mindegyiknek fizikuscsoportjai voltak a követői, mindegyikük saját óriás. Einstein kvantum furcsaságokat tagadó csoportjába tartoztak Max Planck, Louis de Broglie és Erwin Schrödinger kvantumfizikai úttörők, míg Bohr csoportjában Werner Heisenberg (a bizonytalanság elve alapján), Max Born, Wolfgang Pauli és Paul Dirac.

Majdnem egy évszázaddal később folytatódik a vita.


Hitler keresztény volt, ateista vagy sem?

Egy új könyv áttekinti Adolf Hitler vallási nézeteinek ellentmondásos - és bonyolult - kérdését.

Adolf Hitler képei láthatók egy művészeti fesztiválon Weimarban, Németországban, ezen a 2015. augusztus 31 -i fájlfotón. (CNS fotó/Sebastiana Kehnert, EPA)

Több mint hét évtizeddel öngyilkossága után Adolf Hitler továbbra is meglepően kiemelkedő szerepet játszik Amerika kultúrháborúiban. A vallás társadalmi és közéleti szerepéről folyó vitákban mind a keresztények, mind a világi hívek előszeretettel hivatkoznak Hitler példájára - akinek neve inkább az emberi romlottság szinonimája, mint bárki másé -, mint a vallás vagy a vallástalanság gonoszságának példáját. Hogyan lehetséges, hogy Hitlert továbbra is kereszténynek vagy ateistának tartják, két teljesen ellentmondó álláspontot, gyakran a jól tájékozott emberek? Világos és jól érvelt új könyvében Hitler vallása: A harmadik birodalmat meghajtó csavart hiedelmek , Richard Weikart történész meggyőzően érvel amellett, hogy Hitler sem az egyik, sem pedig ügyes politikusként gyakran tette egymást kizáró kijelentéseket, hogy a német társadalom különböző szektorait vonzza.

„A vallást a köznép igaznak tartja, a bölcsek hamisnak, az uralkodók pedig hasznosnak” - töprengett Seneca. Weikart könyve egyértelművé teszi, hogy Hitler valószínűleg egyetért. Weikart számos angol és német forrásból-például Hitler rádiócímeiből és a náci sajtóhoz intézett nyilatkozataiból-merít Kereszténység. Ennek oka az volt, hogy Hitlert kevésbé érdekelte a vallás valódisága és nem a politikai hasznossága. Weikart megjegyzi például, hogy míg Hitler jóváhagyta Martin Luther erős antiszemitizmusát, végül negatív ítéletet hozott a reformáció atyjával szemben a német egység felbomlása miatt. Más szóval, Hitler Luther -értékelésének semmi köze nem volt az utóbbi hitre való megigazulásról szóló tantételéhez vagy a Biblia megközelítéséhez, hanem kizárólag a katolikus egyházzal való szakítás politikai következményein alapult.

Hasonlóképpen, Hitler gyakran úgy alakította ki vallással kapcsolatos kijelentéseit, hogy a német társadalom különböző szektorait vonzza. Mivel a német és az osztrák társadalom 1933 és 1945 között még mindig túlnyomórészt keresztény volt (lutheránusok és katolikusok között), Hitler - Weikart szavaival élve „vallási kaméleon, alapvető vallási képmutató” - olyan kijelentéseket tett, amelyek dicsérték Németország keresztény gyökereit nehogy elidegenítse támogatóit. Weikart, a német történelem gyakorlott tudósa megjegyzi, hogy a pragmatizmus évek óta jellemzi sok német kereszténységhez való hozzáállását, és még ma sem ritka, hogy azok a németek, akik már rég feladták a hitet a transzcendens al birodalomban, továbbra is fizetik az egyházi adót gyermekeik védelme érdekében hely s rangos katolikus iskolában s.

Weikart azonban világossá teszi, hogy Hitler kereszténybarát kijelentései alig voltak több, mint szájszolgálat egyházba járó választóinak. Bár Hitler a történelmileg katolikus Ausztriában született és nőtt fel, már fiatalon elvesztette hitét az egyházban. Weikart azt írja, hogy a fiatal Adolf lázadó tanuló volt, aki gyakran veszekedett középiskolai hitoktatójával, és gyakran gúnyolta a kereszténységet az órán. Weikart kiváló német nyelvtudása látható, amikor megjegyzi, hogy Mein Kampf a magánlevelezésben pedig Hitler gyakran használta ezt a kifejezést Pfaffe , lenéző német kifejezés a papra, a papságra hivatkozva. Hitler régóta fennálló antiklerikalizmusa nyilvánvalóvá vált a hatalomra kerülése után is, amikor Goebbels propagandagépezete a katolikus papságot a szexuális perverzumok uraltaként ábrázolta (mellékes megjegyzés, ismerős ez a taktika?).

Valójában Hitler valódi nézetei a kereszténységről annyira furcsák voltak, hogy valóban mulatságosak lennének képzeletbeli különcségükben, ha nem az a tény, hogy egy olyan pszichopata világnézetének részei, akiknek népirtási politikája 11 millió polgárt ölt meg és a legvéresebb háborút szabadította fel történelem. Weikart azt írja, hogy Hitler, mint kedvenc filozófusa, Nietzsche, nem szerette a kereszténységet, de csodálta Jézus Krisztus alakját. Hitler meglátása szerint maga Jézus római vagy görög volt (Hitler úgy vélte, hogy az ókori görögök és rómaiak voltak az északi „mesterfaj” előfutárai), akiket a parázna zsidó ölt meg.

Hitler vallása intellektuális történelem olvasható műve is. Elég sokatmondó, hogy Weikart beszámolója szerint, míg az első világháború idején sok német katona vitte magával a Biblia másolatait, Hitler egy ötkötetes gyűjteményt vitt Schopenhauer műveiből az árkokba. Weikart azzal érvel, hogy míg Hitler kevéssé törődött az evangéliumokkal, négy német gondolkodó mélyreható hatással volt rá: az antiszemita Schopenhauer, Kant, Hegel és különösen Nietzsche. Amellett, hogy Hitler vallási nézeteiről évtizedek óta vitatkozunk, Weikart is jelentősen hozzájárul a filozófusok és értelmiségi történészek közötti ugyanolyan vitatott és véget nem érő vitához Hitler Nietzsche-vel szembeni eladósodásáról. Weikart meggyőzően érvel amellett, hogy míg Hi tler kétségtelenül szelektíven használta Nietzsche filozófiáját, a Harmadik Birodalom a filozófus világnézetének bizonyos aspektusait logikai következtetésükre vitte. Ez különösen igaz volt Hitler eutanáziaprogramjára, arra a tényre, hogy a nácizmus első áldozatai elmebeteg vagy idős németek vagy fogyatékkal élők egyértelműen nyomon követik Nietzsche elutasítását a gyengék és a szenvedők iránt. Eközben a náci propaganda jellemzése zsidókról, cigányokról, szlávokról, feketékről és más s as Untermenschen- „szubhumánok” - nyilvánvaló utalás volt Nietzsche superman -koncepciójára Übermensch .

Hitler vallása Weikart könyvéből rövid áttekintést tartalmaz a náci Németország keresztény egyházak üldözéséről, világos, hogy a katolikus egyházat több célozták meg, mint az evangélikusokat. Németországban a hatalomra jutáskor a nácik felszámolták a Katolikus Középpártot (bár Weikart nem említi ezt, érdemes megjegyezni, hogy Georg Ratzinger, a jövőbeli XVI. Benedek pápa nagybátyja a Középpárt parlamenti helyettese volt), és feloszlatta a katolikus fiatalokat. szervezetek, újságok és civil szervezetek. Weikart röviden megemlíti a több ezer pap internálását a dachaui koncentrációs táborban, bár azt kívánja, hogy ezt részletesebben megtegye. Jobban meg kell ismerni azt a történetet, amely szerint Európa legkülönbözőbb papjait börtönözték be a legrégebbi náci koncentrációs táborban, mivel ez grafikus ábrázolása Hitler kereszténység iránti megvetésének.

Weikart fontos perspektívát hoz a hagyományos keresztény zsidóellenesség és a náci Németország antiszemitizmusának kapcsolatáról folyó vitába is. Weikart nem cukorozik semmit, és helyesen megjegyzi, hogy a keresztény egyházak régóta megvetették a zsidókat és a judaizmust (bár meg kell említeni, hogy ezzel a tradícióval párhuzamosan a zsidók keresztény támogatása is volt évszázadokkal a második vatikáni zsinat előtt: a középkorban például sok pápa 1247-ben IV. Innocentiussal kezdődött, és elítélte azt a vérsértő mítoszt, amely gyakran antiszemita erőszakhoz vezetett egész Európában). Azonban ragyogóan bemutatja, hogy a keresztény zsidóellenesség miben különbözik a náci antiszemitizmustól.

Weikart megjegyzi, hogy az előbbi a teológiai kérdésekhez kapcsolódott. Megjegyzi, hogy a keresztény egyházak a keresztényre tért zsidókkal nem másként bántak, mint más keresztényekkel.

Továbbá Weikart azt írja, hogy míg a keresztény egyházak évszázadokon keresztül megvetették a judaizmust, ugyanakkor szeretetet hirdettek felebarátjuk iránt, tekintet nélkül származására. Ahogyan Szent Pál mondja a Galata 3:28 -ban: „Nincs zsidó és nem görög, nincs rabszolga vagy szabad ember, nincs férfi és nő, mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. ”Hitler antiszemitizmusának azonban semmi köze nem volt a valláshoz, és kizárólag a fajhoz kapcsolódott. Valójában Hitler gyűlölte a keresztény egyházakat, amiért nem volt hajlandó a zsidókat ilyennek látni, miután megkeresztelkedtek. Hitler számára a zsidó zsidó volt, függetlenül attól, hogy tagja volt -e a balesetnek. Weikart könyvét továbbfejlesztené, ha áttekintést adna a keresztény egyházak - mind Németországban, mind azokban az országokban, amelyeket a háború alatt elfoglalt - válaszairól a Harmadik Birodalom üldöztetésére és későbbi zsidó lemészárlására.

Akkor mit hitt Hitler? Weikart meggyőzően írja, hogy bár nincs bizonyíték arra, hogy kifejezetten saját magára alkalmazta volna ezt a kifejezést, Adolf Hitler panteista volt. Hitler szeretett időt tölteni a természetben, és gyakran felváltva beszélt a természetről és Istenről. Hitler úgy vélte, hogy a világot a természet akarja és rendeli, amely isteni tulajdonságokat adott. Hitler világképe azonban közelebb állt az univerzum rendezettsége iránti materialista félelemhez, mint a misztikus panenteizmushoz. Míg Hitler a természetet Istennek tekintette, világnézete kevés teret engedett a természetfeletti számára. Például Hitler nem hitt a túlvilágban, ahogyan a legtöbb ember érti ezt a kifejezést. Inkább a túlvilágról alkotott elképzelése az volt, hogy a nemzet nagyságának kollektív emlékezetét továbbadják a történelemben. Weikart megjegyzi, hogy míg az összes főnév nagybetűvel van írva németül, az angol fordítás Mein Kampf - beleértve azt is, amelyet „hivatalos náci fordításnak” neveznek következetesen fordítani Natur „Természet”, nagy betűvel „N” Weikart véleménye szerint Hitler az antiszemitizmusát részben a német biológus, Ernst Haeckel rasszista, álbiológiai-társadalmi darwinizmusából vezette le.

Meglepő azonban, hogy Weikart egyáltalán nem említi Hitler vegetarianizmusát. Ahogy az SS milliókat ölt meg a koncentrációs táborokban vagy tömeges lövöldözések során, Hitler gyakran szórakoztatta vacsoravendégeit émelyítő, zsigeri leírásokkal arról, ami a hentesüzletekben és a húsfeldolgozó üzemekben történik.

Az intellektuális történelemhez való minden fontos hozzájárulása ellenére, Hitler vallása van pár hibája, amit érdemes megjegyezni. Weikart például tévesen írja, hogy Hitler elképzelése a Volk „Akár mindazokat is jelentheti, akik északi faji jellemzőkkel rendelkeznek, még akkor is, ha etnikailag dán, holland, norvég vagy lengyel származásúak.” Ez a hiba elég feltűnő. Míg a dánok, a hollandok és a norvégok kétségtelenül germán nemzetek, a szláv lengyelek egyértelműen nem azok. A náci ideológiában Lengyelországot és a Szovjetuniót le kellett győzni és átalakítani Lebensraum , vagy nappali, német gyarmatosítók számára. A lengyeleket kiirtották vagy rabszolgamunkásokká alakították a „mesterverseny” számára. Ez a hiba szembetűnő, hogy később Weikart könyvében maga jegyzi meg a lengyel katolikus egyház rendkívül brutális üldözését a náci Németország részéről. A Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete becslése szerint legalább 2,5 millió nem zsidó lengyelt gyilkolt meg a náci Németország. A zsidók után a lengyelek voltak Hitler áldozatainak második legnagyobb csoportja.

Weikart könyvének bevezetőjében megjegyzi, hogy amikor (meglepően sikeres, hozzátehetem) 2010 -es zarándoklatát az Egyesült Királyságba, XVI. Benedek pápa méltatta a brit népet, amiért bátran harcoltak a náci Németország, a világ legzajosabb ateistája, Richard Dawkins ellen, azt írta, hogy Benedek egy volt Hitler Ifjúsági tagként anyát kellett volna tartania. A probléma nem az, hogy ez hamis, hanem az, hogy Weikart megjegyzés nélkül hagyja ezt. A katolikus egyház nagy PR -fiaskója, hogy a „Hitler Ifjúsági Ratzinger” képe megmaradt, nem pedig a hősies emberé, aki életét kockáztatva elutasította a nácizmust. A leendő pápa valóban a Hitler Ifjúság tagja volt. Azonban nem széles körben ismert, hogy minden német fiatalt a szervezet kötelező tagjává tettek, és a fiatal Joseph Ratzinger dezertált onnan. Ez bátor dac volt, mintha elfogták volna, valószínűleg lelőtték volna, és a világot soha nem áldja meg XVI. Benedek pápasága. (Beszédes, hogy a fősodratú média sokkal engedékenyebb volt Günter Grass német regényíróval szemben - nagy író, de hibás ember -, amikor 2006 -ban, miután hat évtizeden keresztül felszólította honfitársait, hogy számoljanak náci múltjukkal, elárulta, hogy serdülőként a Waffen -SS önkéntes tagja.)

Ennek ellenére, Hitler vallása kiemelkedő jelentőségű mű. Remélhető, hogy végleg véget vet Hitler vallásáról szóló vitának. Kiadása után az intellektuálisan becsületes ateista már nem tudja hamisan állítani, hogy Hitler keresztény volt, míg az intellektuálisan becsületes kereszténynek, aki törődik a precizitással, árnyaltabb választ kell adnia, mint „Hitler nem hitt Istenben. - Megtette, de Hitler Istene nagyban különbözött a kereszténység Istenétől.

Hitler ’ -es vallás: A csavart hiedelmek, amelyek a harmadik birodalmat hajtották
Richard Weikart
Regnery History, 2016
Kemény borítójú, 352 oldal

Ha értékeli a Katolikus Világjelentés híreit és nézeteit, fontolja meg adományozást erőfeszítéseink támogatására. Hozzájárulása segít abban, hogy továbbra is ingyenesen, előfizetés nélkül hozzáférhetővé tegyük a CWR -t világszerte minden olvasó számára. Köszönjük a nagylelkűséget!

Kattintson ide a CWR -hez történő adományozással kapcsolatos további információkért. Ide kattintva feliratkozhat hírlevelünkre.

Kapcsolódó cikkek

Isten és Winston Churchill

A törlési kultúra felébredt csőcselékei Winston Churchill számára érkeztek, mind itt az Egyesült Államokban, mind hazájában, ahol a férfit sokáig hősnek tartották, aki nem tett semmit. […]

Ez a 18. századi pap „vietnami Mózes” volt?

George E. Dutton A vietnami Mózes: Philiphe Binh és a korai újkori katolicizmus földrajza című könyvében George E. Dutton meséli el a történetét, amelyben Philiphe Binh atya új püspökért folyamodott petíciót a portugál királyhoz […].

2020 legjobban őrzött irodalmi titka

A Charis a csodák világában az év regénye - és valószínű, hogy még soha nem hallott róla. Vagy ha igen, akkor még nem olvasta el. Évente százezer […]

25 megjegyzés

Adolf egyházközségi kórusának tagja volt, és William Shirer életrajzíró [Rise and Fall of the Third Reich] szerint a papságra törekedett. Ez a pillanat gyorsan eltelt, és elbűvölte Richard Wagner és a német hősi mitológia. Wagner zenéje az északi hősiesség, az istenek által támogatott gonosz elleni győzelem vízióival szállította őt. Shirer vérszomjnak nevezné, minden teuton nyelv imádatának értelmében. Mire megkezdte hatalomra jutását, vallása magában foglalta a hitet a tiszta vérű árja fölényében. Azt mondta, ha meg akarja érteni Németországot, hallgassa meg Wagnert. Himmler támogatta Hitler német mitológiai fantáziáit, amelyek az északi álmisztikát népszerűsítették. Az SS okkult központ Wewelsburgban volt, egy reneszánsz kastélyban, amely Wewelsburg faluban található [ma szimbólumként használják az odinizmusban és a neonácizmusban, valamint az okkultban]. Hitler Lanz von Liebenfelstől is kapott okkult útmutatást, és hajlamos volt a prófétai jelekre a csillagokban. Vallása okkult skandináv mitológiának nevezhető. Ellentétes a kereszténységgel, egy antikrisztus sátáni ihletésű okkultizmus. Msgr Leon Christiani, a Sátán bizonyítékai a modern világban című könyv szerzője úgy vélte, hogy a német nép Hitler alatt nagyrészt [akaratlanul] megszállottja a sátánizmusnak.

Adolfról ellentmondásos történetek vannak. Ez a legutóbbi beszámoló a vallásellenes hozzáállásáról az osztályban, a szemináriumba való belépés, és azt is olvastam, hogy Ausztriában letartóztatták férfi prostitúció miatt. Amíg meg nem születik a végleges életrajz, továbbra is kibékíthetetlen történeteket olvasunk róla.

Soha nem tudtam megérteni, hogy Hitler miért gyűlölte annyira a zsidókat, és miért látszik némi antiszemitizmus a német/ír családomban. A nagynéném emlékeztethetett arra, hogy több keresztényt ölt meg Hitler, mint zsidót. Emlékszem, láttam, hogy csak zsidók kandikáltak át a marhavagonok oldalsó lécein, és vitték őket haláltáborokba. Annyi hűség lehetett Hitlernek az említett kettő mellett. Ilyenkor kit érdekelhet?

A lusta katolikusellenes: “ Hitler, Goerring, Himmler és Goebbels mind katolikusok voltak! ”

A lusta antiszemita: “ Trotsky, Kamenev, Zinoviev és Jegoda mind zsidók voltak! ”

Az idióták nem teszik fel a kérdést, hogy milyen katolikusok és zsidók voltak? Milyen gyakran vett részt Hitler, Goerring, Himmler és Goebbels a szentmisén és fogadta a szentségeket? Ha katolikusok voltak a gyakorlatban, akkor miért üldözték kegyetlenül saját egyházukat, sok papot és apácát gyilkoltak meg, és keservesen elítélték saját hitüket?

Hasonlóképpen, milyen gyakran járt Trockij és társai templomi istentiszteletekre? Milyen “zsidók ” voltak? Ők nem voltak több “ zsidók ”, mint Sztálin “ orosz ortodoxok ” vagy etnikai grúzok. Ezek az úgynevezett "zsidó bolsevikok" is üldözték és elítélték a zsidóságot, és valamit, amit az antiszemiták és a baloldal gyakran figyelmen kívül hagytak.

A katolikus identitás a katolikusoké, és a zsidó identitás a zsidóké, valami több, mint mondjuk a republikánus a republikánusoké. A katolikusok úgy vélik, hogy a keresztség nyomot hagy a lélekben, amelyet semmilyen cselekedet vagy tétlenség, akár szándékos, akár bűnös, eltörölhet, mint Ábrahám, Izsák és Jákob gyermekei, senki sem választhatja ki, hogy milyen családba születik. Ananias és Sapphira keresztények voltak, bár nem túl jó keresztények Korah és Jeroboam zsidók voltak, bár nem túl jó zsidók.

Tegye fel ugyanezt a kérdést a katolikus bíborosokról és a papokról, akiket bűnösnek találtak gyermek- és apácaváltásban. Mennyi volt a katolikus hitük minősége?


Általa megosztva

Hitler a legjobb volt.
Nem volt hithű katolikus. Cinikus neodarwinista ateista volt, aki betiltotta a kereszténységet, miután a legmodernebb technológiával hatékonyan megölte a katolikus papok ezreit és az evangélikus egyház fejét.
A korbácsolással kapcsolatos első idézetet Mien Kampf, Hitler és#039 propoganda kísérlete vette át, hogy egy névlegesen keresztény országot a nácizmushoz csábítson. Ezt akkor írták, amikor az emberek éheztek Németország utcáin, és el akarták vezetni kétségbeesésüket és haragjukat.
Engel második idézete soha nem hangzott el. Engel az Engel feltételezett naplóiból vett, és később elismerte, hogy könyve csalás volt.
A nácik a Thule társadalomként indultak, ateisták, újpogányok és sátánisták gyűjteményeként.
A sátánizmus nagyon hangsúlyos volt az SS kultúrájában. A szövetségesek fontolóra vették, hogy a háború után büntetőeljárást indítanak a nácik ellen keresztényüldözés miatt, de úgy döntöttek, hogy megismételik erőfeszítéseiket, mivel már a büntetőeljárás is folyik a holokauszt miatt. Németország soha nem tért vissza teljesen a hithez.

Nem tudom, miért sorolná a háborúkat vallási gyilkosságnak. A háborúk mindig erőforrásokról, földről, vízről, olajról stb. Szólnak, bandák, törzsek vagy kultúrák között.
The stat you should be concerned with is the communists atheists murder of 125 million people in peacetime during the 20th century That's a conservative estimate but it represents the effort to promote an atheistic society..

"The best thing is to let Christianity die a natural death. When understanding of the universe has become widespread. Christian doctrine will be convicted of absurdity.
"Christianity has reached the peak of absurdity. And that's why someday its structure will collapse.
". the only way to get rid of Christianity is to allow it to die little by little.
"Christianity <is> the liar.
"We'll see to it that the Churches cannot spread abroad teachings in conflict with the interests of the State." (p 49-52)

Some of your examples were pre-20th Century rendering them useless (as you stated 20th century).

Though i totally agree, Religion does cause war and has throughout its long history killed alot more than any atheist.

And as that fucking comrade above said - the war's aint just thought by/for religion (even if the people carrying them out were religious). Vietnam was more about stopping the communist threat to the west.

the opening paragraph is surely right, but really, the rest is tired stuff. if you want to put your finger on individuals, cromwell, the popes who called the crusades, and the leaders of the arab conquests (don't know any names) were motivated by religion (and much else). but stalin studied in a seminary, yet bormann stated explicity that nazism and xianity were incompatible (and much else, there's this link which i wish had further cits but has no reason to be sympathetic to xianity). which column to put them in?

these were times in which everyone was a member of some sect - marx was baptized too (lutheran i believe). to say that the 'leader' of the famine or of the rwandan genocide was a member of a church doesn't really say anything. though it may seem useful in polemics, a religious partisan will be able to slide out by saying that the participation in mass killing 'proves' that a person was not a 'real' christian, or otoh that the OT justifies killing for godly reasons (like invading iraq).

Actually the first quote is from a public speech he made, not Mein Kampf. Fair enough about the second quote - if you can point to where Engel made that retraction I'll get rid of it - but the fact remains he actively used Catholicism as a means to motivate fascism, much as Franco did with the Falange.

I'd also like to see some realistic (ie. non-partisan) sources backing the suggestion he was a satanist or a pagan, this guy for example does some work debunking the idea.

It's highly disingenuous to say Hitler was anti-Catholic, he happily engaged with the Pope and indeed was tacitly supported by Vatican on several occasions, there was certainly no specific pogrom against the church and indeed, in the Balkans there was active collaboration by Catholic preachers and Nazis in gunning down the church's religious rivals.

Actually 125 million is the absolute top limit given by reputable historians, the "conservative" figure is more like 10 million by Stalin, 20 million by Zedong (more on that later). If we're going by top limits, the one round of genocide by Christian settlers in the Americas outstrips the worst estimates of Leninist/Stalinist/Maoist murder.

Keresztes hadjáratok
Leaders: Various
1 million
Bearing in mind that the population of the world in the 11th century was 1/20th what it is today, and the weaponry consisted of bows, arrows and sharp bits of metal, this brutal war between Christian Europe and the Muslim Middle East was even worse than it sounds.

Witchcraft burnings
Leaders: various
Casualties: 40-100,000
Fairly obviously, a bit of a Christian one.

Iraq dictatorship
Leaders: Saddam Hussein, various US Presidents
Casualties: 500,000-1.2 million
Another secular leader, but Hussein professed to be an active Sunni Muslim, appearing in various propaganda posters dressed in full headdress and robe, praying to Mecca. On the other side, UN sanctions, led by religious US presidents, are thought ot have led to the deaths of over 200,000 chirldren.

Iraq occupation
Leaders: George Bush (United Methodist) Tony Blair (CoE, then Catholic)
Casualties: 1 million
Hey here's a plan, a bunch of Saudis have attacked America, lets invade Iraq and hold it for half a decade despite the fact it's no threat whatsoever! Oh, and God told them to do that.

Cambodia's Killing Fields
Leader: Pol Pot
Casualties: 1.5 million
Another straight-up one led by an atheist.

China's Great Leap Forward
Leader: Mao Zedong
Casualties: 49-78 million
The largest of the major massacres carried out by Leninist-inspired revolutionaries. Again, Mao wasn't a big fan of God.

Incidentally, a note on this for any other defenders of the faith here, if you're going to say "communists/atheists did this" and refuse to allow communists to say "these people weren't real communists" you'll have to play by the same rules for people who cite religion in their own dirty dealings. You can't disown their religious fervour just because they've fulfilled it in ways you don't agree with.

franco, definitely, i'd add him to my own list with cromwell et al.

Goebbels notes in a diary entry in 1939: "The Führer is deeply religious, but deeply anti-Christian. He regards Christianity as a symptom of decay. Rightly so. It is a branch of the Jewish race."[22] Albert Speer reports in his memoirs of a similar statement made by Hitler: "You see, it's been our misfortune to have the wrong religion. Why didn't we have the religion of the Japanese, who regard sacrifice for the Fatherland as the highest good? The Mohammedan religion too would have been much more compatible to us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness?"[23]

In 1941, Hitler praised an anti-Christian tract from AD 362, neo-platonist and pagan Roman emperor Julian the Apostate's Against the Galileans, saying "I really hadn't known how clearly a man like Julian had judged Christians and Christianity, one must read this. "[24]

In 1941, according to the diary of Nazi General Gerhart Engel, Hitler stated "But i am now as before a Catholic and will always remain so."[25]

Author Konrad Heiden has quoted Hitler as stating, "We do not want any other god than Germany itself. It is essential to have fanatical faith and hope and love in and for Germany."[26]

conversely, you can't own their religious fervor because they seem to have fulfilled in ways that suit your own argument.

i'm still unclear on the concept. against whom are you marshalling this information? everyone you've listed above is a mass murderer some, but few, were motivated by religiosity all used religious tropes if it suited their purposes. the last of these is a solid blow, at least against xianity, it seems to me: if xianity were really a religion of peace, i'd think there'd be some built-in immunity to its use in any way as an excuse for killing. some xians have gone totally non-violent and have chosen death to resistance.

Well as I note above, evangelicals tend to argue that being religious makes you a better person alongside the argument that Stalin/Hitler/Mao were anti-religious communists. My point with this is that it's actually quite easy to make the case using the same methodology of "this bastard said he believed in this therefore atheism=brutal massacre" to suggest a much larger variety of mass murder has been carried out directly under the Christian banner over a much longer period.

In the end however what I'm doing is taking the argument to its logical conclusion to show how much of a farce it is. The point is the same one I start with, that it's not the professed beliefs of a given dictator which make the difference. Sindikubwabo didn't help organise the massacre of the Tutsis because of his religion, he used religion to justify outrageously cruel practices designed to destroy his and his allies' perceived rivals. Stalin did the same thing with "communism" and "atheism."

What drives these things is the elites' desire to retain power, not the colour of their armband.

lol, who would believe or care about engel after that? interesting that the guy is a fraud and you wont believe anything but a retraction from him. the nazi hierarchy hated christianity.

if you follow hitler's statements regarding the divine, they go from christian propaganda when he begins, to very generic comments about God. this marked the churches opposition to his policies. he began by working with the church and later infiltrating them, finally he began his own national christian church, which banned al christian symbols and the bible in place of nazi and thule images and literature, it's called bait and switch.
when Germans failed to attend he actively persecuted christians. he also asked people to pray to him, that being hitler.
he plotted to kidnap the Pope. the Pope didnt work with him. ive seen people cite diplomatic protocol letters as proof that Hitler worked with the Pope. that's silly. the Pope kept lines of communication going to avoid a bloodbath.Hitler signed an agreement with the Pope for religious liberty of catholics, then reneged.

Hitler arrested and executed the head of the Lutheran church. He killed thousands of Catholic priests who opposed him. the church was working to free catholics and jews from his clutches. not all clergy stood up to him, since they didnt want to be martyrs.again, when you produce clergy from a nominally christian nation, you will produce lukewarm clergy as well.
Germany never fully returned to faith, and is now the most atheistic nation in the world.

i didnt say hitler was a satanist or a pagan, he was surrounded in the thule society and later the DAP by them: atheists, satanists and neo pagans, morphed and evolved into the nazi party.
the history channel has a documentary on it.
most western nations turned to authoritarian rule or socialism in the great depression.
hitler used germany's terrible circumstances to create a scapegoat, the jews and the foreign nations. remember it was a nominally christian nation only, so many people went along with it.the germans had a history of anti christian philosophy, even among christians. nietzsche's biography was substituted for the Bible in German soldiers backpacks.
i'd remind you there was no Holocaust before Hitler and his godless ideology.

125 million dead is the figure that the US Congress gave as to all communist genocide.in the 20th century up until then, though that might have been before Pol Pot.

logic would tell us that when the objective moral standards of religion are replaced by godless ideologies ro no ideology at all, it's a slippery slope to hell.

for the atheist, a subjective moral code serves in place of the golden rule.
for an atheist like Jeffery dahmer, it means eating house guests is ok.(he blamed atheism for his crimes).

for an atheist like jim jones (yes, he was an atheist-marxist), campers drink laced fruit drinks.
for Hitler and Stalin and the other leaders of 20th century 'isms' it meant applying neo darwinist principles to humans.
unlike what's stated in the Declaration of Independence, the freedom or jurisdictional charter of the USA, the atheist doesnt believe God bestows inalienable rights to all his children.
the state gives, and can take away since mankind is just another animal in their view.


Was Adolf Hitler religious?

Online contention between religious believers and unbelievers often centers on wars and violence. Anti-religious skeptics point to Islamist terrorism, the Crusades and the hundreds of victims of the Inquisition (which lasted from the 12th century to the early 19th). In response, believers point to the scores of millions killed by militantly atheistic regimes in such places as Russia, Albania, China and Cuba — murders that, like those committed earlier in the French Revolution, were often explicitly motivated by hostility to religion.

Commonly mentioned in such debates is “Godwin’s Law.” Formulated in 1990 by the American attorney and writer Mike Godwin, this “law” isn’t, as many mistakenly believe it to be, a rule somehow prohibiting comparisons to Adolf Hitler and the Nazis. Rather, it’s a prediction. Said Godwin, “As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Hitler approaches 1” — that is, if an online disagreement (whatever its topic) lasts long enough, one party to the disagreement will eventually compare the other party to Hitler or the Nazis.

“Hitler’s Religion: The Twisted Beliefs that Drove the Third Reich” (Regnery History, 2016) is by Richard Weikart. Regnery Publishing

Godwin’s Law draws its force from the fact that, quite understandably for most people, Hitler and the Nazis represent the worst kind of human evil. Thus, successfully linking one’s opponent in a dispute to Nazism can (supposedly) yield a decisive victory.

Not surprisingly, therefore, Hitler and the Nazis frequently appear in arguments over religious and irreligious violence. This isn’t merely a historical debate it’s a lively issue in ongoing disputes.

Many theists claim that, like Stalin and Mao, Hitler was an atheist. Thus, they insist, his genocidal murders must be added to atheism’s overall death toll. Not so, counter the atheists. Not only was Hitler raised an Austrian Catholic, but he often declared his belief in God and even called himself a Christian. His persecution of the Jews, they say, was simply an extreme continuation of Christian anti-Semitism, of hating “the Jews” for killing Jesus.

The theists reply that Hitler’s occasional “Christian” rhetoric was just a savvy politician’s attempt to win over a largely religious populace. Privately, Hitler denied the existence of a personal God, rejected the concept of an individual afterlife, mocked Christian morality and sought to damage and, in the long term, to destroy the churches.

In fact, Hitler was a supremely cunning demagogue who routinely lied, and his record is mixed. However, Richard Weikart has recently published what is almost certainly the most sustained and exhaustive study of “Hitler’s Religion,” coming to a clear conclusion that seems to account for all the historical data.

Hitler, Weikart argues in “Hitler’s Religion: The Twisted Beliefs that Drove the Third Reich” (Regnery History, 2016), was neither an atheist nor a Christian. His hatred of the Jews bears little or no resemblance to historical Christian anti-Semitism. Rather, it was based on certain strains of contemporary “science.” Nor, for that matter, despite some claims, was he a Germanic pagan or an occultist. Some prominent Nazis cultivated astrology and occultism, while some even sought to revive the pre-Christian Germanic religion of the high god Odin or Wotan. But Hitler himself disdained such things as unscientific.

Instead, Hitler was deeply devoted to the outdoors and to Nature (with a capital “N”), to which he referred using language that theists typically reserve for deity. The term that seems best to describe his view, contends Weikart, is “pantheism,” a doctrine that identifies God with the universe. “For Hitler,” Weikart concludes, “God was Nature.”

He was also devoted to science, as he understood it. Specifically, he was a follower of “social Darwinism.” From the Darwinian principle of “natural selection,” he deduced that the supreme law of Nature (and, thus, in Hitler’s view, of “the Lord”) is the survival of the fittest. All of life is a struggle in which superior animals — including the best of them, humans (and specifically “Aryan” or Germanic humans) — have the right and even the moral duty to eliminate or enslave “inferior” animals (including “lesser races” of humans).

From this understanding flowed the Nazi extermination camps (which engaged not only in the wholesale murder of such ethnic groups as Jews, Slavs and Romas, also know as Gypsies, but the destruction of children with disabilities), the forced sterilization of “defective” people, incentive programs to encourage high German birthrates, lack of interest in hospital care for the chronically ill and the Nazi glorification of war as something good for its own sake.

In Hitler’s mind, his actions were dictated by science and ruthless logic.

Daniel Peterson founded BYU's Middle Eastern Texts Initiative, chairs The Interpreter Foundation and blogs on Patheos. William Hamblin is the author of several books on premodern history. They speak only for themselves.


Were Stalin, Hitler and Pol Pot atheists?

In debunking atheism and using the tu quoque or “you too!” argument to point fingers in the opposite direction whenever religious atrocities are raised, defenders of theism often bring up the notion that some of the most destructive and genocidal ideologies in history, Communism, Nazism and “Pol Potery,” were “atheistic,” because their leaders were “atheists.”

In my book The Gospel According to Acharya S, I delve briefly into these subjects, raising a few facts and conclusions that may not be widely known – but should be, because of these anti-atheist arguments. Here is a pertinent excerpt from The Gospel, also included in an Examiner article, “Is atheism the answer, Part 3?”, which is the source for the last two paragraphs of commentary here. (All facts in the following excerpt are carefully cited in The Gospel from reliable sources.)

Were Stalin, Hitler and Pol Pot atheists?

Theists hold up Communism and Nazism, along with the regime of the Cambodian tyrant Pol Pot, as evidence of murderous “atheist” tyrannies that have caused the deaths of tens of millions. While it may be true that Communism portrayed itself as “godless,” it did not wage war in the name of atheism, nor were its founders and leaders raised as atheists. They were, in fact, preponderantly Jewish and Christian. Kommunista kiáltvány writer Karl Marx was born a Jew, the grandson of two rabbis, and was converted to Christianity at age 6. Leon Trotsky, whose real name was Lev Bronstein, was born and raised a Jew but later declared himself “an internationalist.”

Josef Stalin’s “very religious” mother named him after St. Joseph, and wanted him to become a priest. Stalin himself supposedly claimed that his father had been a priest, and he was purportedly “damaged by violence” while being “raised in a poor priest-ridden household.” As a youth, Stalin spent five years in a Greek Orthodox seminary, after which he purportedly renounced his religion. In his later years, Stalin apparently embraced Christianity once more. As Stalin biographer Edvard Radinsky remarks, “During his mysterious retreat [of June 1941] the ex-seminarist had decided to involve the aid of the God he had rejected.” Radinsky likewise chronicles a number of religious comrades in Stalin’s immediate circle. It is evident that, whether for good or bad, religion played a significant role in Stalin’s life.

Adolf Hitler was raised a Catholic, and in a speech in 1922 he remarked, “My feeling as a Christian points me to my Lord and Saviour as a fighter…” In his autobiography Mein Kampf (1.2), Hitler stated:

Hence today I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator: by defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord.

Throughout his life, Hitler invoked God and “the Lord,” demonstrating his vallási, not atheistic, nature. Pol Pot was raised a Buddhist and Catholic. In this regard, Dr. Ian Harris, a Reader in Religious Studies at the University College of St. Martin, relates: “In one of his early writings Pol Pot wrote approvingly that the ‘democratic regime will bring back the Buddhist moralism because our great leader Buddha was the first to have taught [democracy].'” Although in comparison to the Abrahamic religions its history is far less violent, Buddhism has not been entirely devoid of atrocity in its spread and practice.

If we are to insist—as many people have done, including numerous theists and atheists alike—that religious human abuse is the cause of atheistic reaction against religion, we need look no further, it would seem, than to Josef Stalin’s religiously abusive childhood to discover from where much of his rage appeared to emanate. His atheistic reaction therefore would be caused by religion. Hitler, who was also fascinated by mysticism, could not be deemed an “atheist” by any scientific standard, and Pol Pot also was not raised an atheist in a vacuum devoid of religion but was obviously affected and motivated by it.

If atheism is frequently but a reaction against human abuse by religion, then in itself such disbelief may not be the cause of malfeasance.


The Religion of Hitler (1998)

Who is going to control the present - fundamentalism or freedom? History is being distorted by many preachers and politicians. They are heard on the airwaves condemning atheists and routinely claim Adolph Hitler was one. What a crock! Hitler was a Roman Catholic, baptized into that religio-political institution as an infant in Austria. He became a communicant and an altar boy in his youth, and was confirmed as a "soldier of Christ" in that church. The worst doctrines of that church never left him. He was steeped in its liturgy, which contained the words, "perfidious Jew." This hateful statement was not removed until 1961. Perfidy means treachery.

In his day, hatred of Jews was the norm. In great measure it was sponsored by the two major religions of Germany, Catholicism and Lutheranism. He greatly admired Martin Luther, who openly hated the Jews. Luther condemned the Catholic Church for its pretensions and corruption, but he supported the centuries of papal pogroms against the Jews. Luther said, "The Jews deserve to be hanged on gallows seven times higher than ordinary thieves," and "We ought to take revenge on the Jews and kill them." "Ungodly wretches" he calls the Jews in his widely read Table Talk .

Hitler seeking power, wrote in Mein Kampf . ". I am convinced that I am acting as the agent of our Creator. By fighting off the Jews. I am doing the Lord's work." Years later, when in power, he quoted those same words in a Reichstag speech in 1938.

Three years later he informed General Gerhart Engel: "I am now as before a Catholic and will always remain so." He never left the church, and the church never left him. Great literature was banned by his church, but his miserable Mien Kampf never appeared on the Index of Forbidden Books .

He was not excommunicated or even condemned by his church. Popes, in fact, contracted with Hitler and his fascist friends Franco and Mussolini, giving them veto power over whom the pope could appoint as a bishop in Germany, Spain and Italy. The three thugs agreed to surtax the Catholics of their countries and send the money to Rome in exchange for making sure the state could control the church.

Those who would make Hitler an atheist should turn their eyes to history books before they address their pews and microphones. Acclaimed Hitler biographer, John Toland, explains his heartlessness as follows: "Still a member in good standing of the Church of Rome despite detestation of its hierarchy, he carried within him its teaching that the Jew was the killer of god. The extermination, therefore, could be done without a twinge of conscience since he was merely acting as the avenging hand of god. "

Hitler's Germany amalgamated state with church. Soldiers of the vermacht wore belt buckles inscribed with the following: "Gott mit uns" (God is with us). His troops were often sprinkled with holy water by the priests. It was a real Christian country whose citizens were indoctrinated by both state and church to blindly follow all authority figures, political and ecclesiastical.

Hitler, like some of today's politicians and preachers, politicized "family values." He liked corporal punishment in home and in school. Jesus prayers became mandatory in all schools under his administration. While abortion was illegal in pre-Hitler Germany he took it to new depths of enforcement, requiring all doctors to report to the government the circumstances of all miscarriages. He openly despised homosexuality and criminalized it. If past is prologue, we know what to expect if liberty becomes license.

As a young child, I remember my late father, Martin J. Murphy, practicing a speech and loudly quoting the following: "Light up the mountain. Bring out the wild and fiery steed. Let it be known, that I, Gustavus, have insulted the King." Thinking for yourself and speaking your true thoughts - now that's a real family value.

"The Religion of Hitler" is copyright © 1998 by John Patrick Michael Murphy.
The electronic version is copyright © 1999 Internet Infidels with the written permission of John Patrick Michael Murphy.


The Real Murderers: Atheism or Christianity?

I got a call from a gentleman from San Francisco who was exorcised about Christian missionaries going into foreign lands. Then he started talking about not only the destruction of indigenous beliefs, but also the destruction of missionaries. That’s what he wanted to see happen. He also said that Christians and religious groups are responsible for the greatest massacres of history. It turns out he was quite supportive of Wicca and indigenous religions which worship the Mother Earth force, Gaia. This is essentially the basic foundation for witchcraft and I made a comment then that this was basically what he was talking about.

But a couple of the things that he said were a challenge to me. Not only did he assert that historically missionaries have destroyed cultures and indigenous religions at the point of a gun, but also Christianity and religion were responsible for most of the bloodshed in the world, or the great majority of it. I’ve heard this claim before. I wanted to respond with more detail because I’m sure you’ve heard these things as well.

I have a tactic that I employ in situations like this that is called “Just the Facts, Ma’am.” In other words, there are times when you’re faced with objections to Christianity or your point of view that really fail with an accurate assessment of the facts. There are people who make accusations and assertions that are empirically false. This is one of them.

The assertion is that religion has caused most of the killing and bloodshed in the world. The greatest atrocities committed against man were done in the name of God.

Before I get to the particular facts, there is more than just a factual problem here. There is a theoretical problem as well, and I tried to make the point that we must distinguish between what an individual or group of people do and what the code that they allegedly follow actually asserts. The fact is that there are people who do things consistently that are inconsistent with the code that they allegedly follow. But often times when that happens, especially where religion is concerned, the finger is pointed not at the individual who is choosing to do something barbaric, but at the code he claims to represent. The only time it’s legitimate to point to the code as the source of barbarism is if the code is, in fact, the source of barbarism. People object to a religion that used barbaric means to spread the faith. But one can only use that as an objection against the religion if it’s the religion itself that asserts that one must do it this way, as opposed to people who try to promote the spread of the religion in a forceful fashion in contradiction to what the religion actually teaches.

It’s my understanding that much of Islam has been spread by the edge of the sword. That isn’t because Muslim advocates were particularly violent. It’s because their religion actually advocates this kind of thing. The difference between that and Christianity is that when Christianity was spread by the edge of the sword it was done so in contradistinction to the actually teachings of Christianity. This is when individual people who claim to be Christians actually did things that were inconsistent with their faith.

I’ve had some people that have told me when I’ve brought this up, “That’s not a fair defense. You can’t simply say that those people who committed the Crusades or the Inquisition or the witch burnings weren’t real Christians. That’s illegitimate.” My response is, why? We know what a real Christian is. A real Christian is someone who believes particular things and lives a particular kind of lifestyle. John makes it clear that those who consistently live unrighteously are ipso facto by definition not part of the faith. So why is it illegitimate for me to look at people who claim to be Christians, yet live unrighteous lives, and promote genocide to say that these people aren’t living consistently with the text, therefore you can’t really call them Christians. I think that’s legitimate.

For example, no one would fault the Hippocratic Oath, which is a very rigid standard of conduct for physicians, just because there are doctors who don’t keep it. We wouldn’t say there’s something wrong with the oath, the code that they allegedly follow. We’d say there was something wrong with the individuals who don’t live up to the ideals of that code. That is the case frequently where people waving the Bible in one hand are also waving a bloody sword in the other. The two are inconsistent. So it’s not fair or reasonable to fault the Bible when the person who’s waving the sword is doing things that are contradictory to what the Bible teaches ought to be done.

So that’s the first important thing to remember when you face an objection like this. Distinguish between what a person does and what the code they claim to follow actually asserts. Christianity is one thing, and if we’re going to fault Christianity we must fault its teachings and not fault it because there are people who say they are Christians but then live a life that is totally morally divergent from what Christianity actually teaches.

As I said earlier, this kind of objection falls when you employ a tactic I call “Just the Facts, Ma’am,” and I’d like to give you some of those facts. My assertion as I responded to the gentleman who called last week was simply this, it is true that there are Christians who do evil things. Even take people’s lives. This is an indication that these people aren’t truly Christians, but it may be true also that people with the right heart, but the wrong head do things that are inappropriate, like I think might have been the case in the Salem Witch Trials.

My basic case is that religion doesn’t promote this kind of thing it’s the exception to the rule. The rule actually is that when we remove God from the equation, when we act and live as if we have no one to answer to but ourselves, and if there is not God, then the rule of law is social Darwinism—the strong rule the weak. We’ll find that, quite to the contrary, it is not Christianity and the belief in the God of the Bible that results in carnage and genocide. But it’s when people reject the God of the Bible that we are most vulnerable to those kinds of things that we see in history that are the radical and gross destruction of human lives.

Let’s take the Salem Witchcraft Trials. Apparently, between June and September of 1692 five men and fourteen women were eventually convicted and hanged because English law called for the death penalty for witchcraft (which, incidentally, was the same as the Old Testament). During this time there were over 150 others that were imprisoned. Things finally ended in September 1692 when Governor William Phipps dissolved the court because his wife had been accused. He said enough of this insanity. It was the colony’s leading minister, by the way, who finally ended the witch hunt in 1693 and those that remained in prison were released. The judge that was presiding over the trials publicly confessed his guilt in 1697. By the way, it’s interesting to note that this particular judge was very concerned about the plight of the American Indian and was opposed to slavery. These are views that don’t sit well with the common caricature of the radical Puritans in the witch hunt. In 1711 the colonies legislatures made reparation to the heirs of the victims. They annulled the convictions.

I guess the point is that there was a witch hunt. It was based on theological reasons, but it wasn’t to the extent that is usually claimed. I think last week the caller said it was millions and millions that were burned at the stake as witches. It certainly wasn’t the case in this country. It seemed that the witch hunt was a result of theological misapplication and the people who were involved were penitent. The whole witch hunt lasted only a year. Sixteen people were hanged in New England for witchcraft prior to 1692. In the 1692 witch hunt nineteen were executed. So you’ve got thirty-five people. One hundred fifty imprisoned. This is not at all to diminish or minimize the impact of the American witch hunts which resulted in thirty-five deaths. But thirty-five is not millions. It is not hundreds of thousands. It’s not even hundreds. It’s thirty-five. This was not genocide.

Now in Europe it was a little different. Joan of Arc was burned at the stake for practicing witchcraft in 1431. Over a period of 300 years, from 1484 to 1782, the Christian church put to death 300,000 women accused of witchcraft, about 1000 per year. Again, I don’t want to minimize the impact of 1000 lives lost a year, but here we’re talking about a much, much smaller number over a long period of time than what has been claimed in the past.

In America we’re talking thirty-five people. In Europe over 300 years, we’re talking about 300,000. Not millions. The sources here are World Book Encyclopedia és Amerikai enciklopédia. You can also read in Newsweek, August 31, 1992. I was accused of being a liar last week. I’m trying to give you the facts from reputable sources that show that the accusations from last week aren’t accurate.

There were two Inquisitions. One of them began right around the end of the first millennium in 1017. It began as an attempt to root out heretics and occurred chiefly in France, Germany, Italy and Spain. The Spanish Inquisition followed in the fourteenth century and was much bloodier. It began as a feudal aristocracy which forced religious values on society. Jews were caught in the middle of this and many of them were killed. About 2000 executions took place. The Inquisition that took place at the turn of the millennium, less than that. So we’re talking about thousands of people, not millions.

There were actually seven different Crusades and tens of thousands died in them. Most of them were a misdirected attempt to free the Holy Land. Some weren’t quite like that. There were some positive aspects to them, but they were basically an atrocity over a couple hundred years. The worst was the Children’s Crusade. All of the children who went to fight died along the way. Some were shipwrecked and the rest were taken into slavery in Egypt.

A blight on Christianity? Certainty. Something wrong? Dismally wrong. A tragedy? Of course. Millions and millions of people killed? No. The numbers are tragic, but pale in comparison to the statistics of what non-religion criminals have committed.

My point is not that Christians or religions people aren’t to vulnerable to terrible crimes. Certainly they are. But it is not religion that produces these things it is the denial of Biblical religion that generally leads to this kind of things. The statistics that are the result of irreligious genocide stagger the imagination.

My source is The Guinness Book of World Records. Look up the category “Judicial” and under the subject of “Crimes: Mass Killings,” the greatest massacre ever imputed by the government of one sovereign against the government of another is 26.3 million Chinese during the regime of Mao Tse Tung between the years of 1949 and May 1965. The Walker Report published by the U.S. Senate Committee of the Judiciary in July 1971 placed the parameters of the total death toll in China since 1949 between 32 and 61.7 million people. An estimate of 63.7 million was published by Figaro magazine on November 5, 1978.

In the U.S.S.R. the Nobel Prize winner, Alexander Solzhenitsyn estimates the loss of life from state repression and terrorism from October 1917 to December 1959 under Lenin and Stalin and Khrushchev at 66.7 million.

Finally, in Cambodia (and this was close to me because I lived in Thailand in 1982 working with the broken pieces of the Cambodian holocaust from 1975 to 1979) “as a percentage of a nation’s total population, the worst genocide appears to be that in Cambodia, formerly Kampuchea. According to the Khmer Rouge foreign minister, more than one third of the eight million Khmer were killed between April 17, 1975 and January 1979. One third of the entire country was put to death under the rule of Pol Pott, the founder of the Communist Part of Kampuchea. During that time towns, money and property were abolished. Economic execution by bayonet and club introduced for such offenses as falling asleep during the day, asking to too many questions, playing non-communist music, being old and feeble, being the offspring of an undesirable, or being too well educated. In fact, deaths in the Tuol Sleng interrogation center in Pnom Penh, which is the capitol of Kampuchea, reached 582 in a day.”

Then in Chinese history of the thirteenth to seventeenth centuries there were three periods of wholesale massacre. The numbers of victims attributed to these events are assertions rather than reliable estimates. The figures put on the Mongolian invasion of northern China form 1210 to 1219 and from 1311 to 1340 are both on the order of 35 million people. While the number of victims of bandit leader Chang Hsien-chung, known as the Yellow Tiger, from 1643 to 1647 in the Sichuan province has been put at over one million people.

China under Mao Tse Tung, 26.3 million Chinese. According the Walker Report, 63.7 million over the whole period of time of the Communist revolution in China. Solzhenitsyn says the Soviet Union put to death 66.7 million people. Kampuchea destroyed one third of their entire population of eight million Cambodians. The Chinese in medieval history, somewhere in the vicinity of 35 million and 40 million people. Ladies and gentlemen, make note that these deaths were the result of organizations or points of view or ideologies that had left God out of the equation. None of these involve religion. And all but the very last actually assert atheism.

It seems to me that my colleague Dennis Prager’s illustration cannot be improved upon to show the self-evident capability of Biblical religion to restrain evil. He asks this in this illustration. If you were walking down a dark street at night in the center of Los Angeles and you saw ten young men walking towards you, would you feel more comfortable if you knew that they had just come from a Bible class? Of course, the answer is certainly you would. That demonstrates that religion, and Biblical religion in particular, is a mitigator of evil in the world.

It is true that it’s possible that religion can produce evil, and generally when we look closer at the detail it produces evil because the individual people are actually living in a rejection of the tenants of Christianity and a rejection of the God that they are supposed to be following. So it can produce it, but the historical fact is that outright rejection of God and institutionalizing of atheism actually does produce evil on incredible levels. We’re talking about tens of millions of people a result of the rejection of God.


Hitler hated Judaism. But he loathed Christianity, too.

At first, Adolf Hitler seemed to accept Christianity.

“In his childhood, Hitler was enthralled by the pomp and ritual of the Catholic Church,” wrote Fritz Redlich in his 1999 biography of the Führer. “Allegedly, for a while he even considered becoming a priest.”

But Hitler, born 130 years ago on April 20, 1889, began rejecting religion as a teenager. He was pulled in different directions by his parents.

His mother, Klara, reportedly the only person Hitler ever loved, was a devout Catholic. His father, Alois, with whom Hitler often fought, thought religion was essentially a scam — a “crutch for human weakness,” as another historian put it.

Hitler egyenesen hírhedtté vált apja vallási útján. Gyűlölte a zsidóságot, vidáman meggyilkolt 6 millió zsidót. De utálta a kereszténységet is.

„Hitler szemében a kereszténység csak a rabszolgáknak megfelelő vallás volt” - írta Alan Bullock „Hitler, Tanulmány a zsarnokságban”, egy alapvető életrajz. „Tanítása - jelentette ki - lázadás volt a kiválasztás természetes törvénye ellen, a legalkalmasabbak harcával.”


Nézd meg a videót: Wolfenstein 2 New Colossus - Hitler Scene (Augusztus 2022).