Előzmények Podcastok

Források Szent Patrikról

Források Szent Patrikról


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Túlélnek -e olyan írásokat, amelyeket Szent Patrikról írt, amíg élt, azon kívül, amit ő maga írt? Valóban ismert, hogy március 17 -én halt meg? (Gondolom, ezt nem ő írta.)

Amikor Patrikot először rabszolgának vitték Írországba, mennyi kommunikáció és kereskedelem létezett Írország és a világ többi része között? Ez lényegesen nőtt az írek kereszténységre való áttérésével?


Szent Patrikot különböző keresztény felekezetek, köztük a katolikus és az ortodox egyház szentjeként ismerik el.

Általánosan elfogadott, hogy 493. március 17 -én halt meg, de a tényleges dátum és év vitatható. Még születésének évét sem ismerik semmilyen garanciával.

Patrick egy faluban született, amelyet Bannavem Taberniae -ként azonosított, valószínűleg a tenger közelében, Nagy -Britannia délnyugati részén. A bizonyítékok nem teszik lehetővé születésének pontosabb dátumát, mint valamikor 388 és 408 között. - Szent Patrik

Szent Patrik halála valószínűleg 493 -ban történt, de egyes források mást mondanak:

Írország apostola, született Skóciában, Dumbarton közelében, Kilpatrickben, 387 -ben; meghalt Saul, Downpatrick, Írország, 493. március 17. Egyes források szerint 460 vagy 461. -Szerk. - Katolikus enciklopédia

Az egyetlen két forrás, amelyet Szent Patrick írt, az ő "Confessio" és az "Epistola ad Coroticum". Bármely más Szent Patrikról szóló vagy Szent Patrik által írt írás kétes eredetű vagy dátumú.

A "Confessio" és az "Epistola ad Coroticum" minden modern kritikai író megkérdőjelezhetetlen valódiságát ismeri el. A legjobb kiadás szöveggel, fordítással és kritikai megjegyzésekkel Dr. White tiszteletes az Ír Királyi Akadémia számára, 1905 -ben. A zsinat 34 kánonja, amelyet 460. év előtt tartottak St. Patrick, Auxilius és Isserninus, bár Todd és Haddan elutasította, Bury professzor vitákon kívülre helyezte. Egy másik, 31 egyházi kanonokból álló sorozat, "Synodus secunda Patritii" címmel, bár kétségtelenül ír eredetű és a hetedik század vége előtt keltezett, általában későbbi dátumnak tekinthető, mint Szent Patrik. Két traktátust (P.L., LIII), "De abusionibus saeculi" és "De Tribus habitaculis" címmel Szent Patrik ír nyelven írt és később lefordított latinra. Az ezekből való átjárókat Szent Patrikhoz rendelték a "Collectio Hibernensis Canonum" -ban, amely megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel bír és 700 -ból származik (Wasserschleben, 2. kiadás, 1885.). Ez a "Collectio Hibernensis" Szent Patrikhoz rendeli a híres zsinati rendeletet is: "Si quae quaestiones in hac insula oriantur, ad Sedem Apostolicam referantur." (Ha bármilyen nehézség merül fel ezen a szigeten, forduljon az Apostoli Székhez). A gyönyörű ima, amelyet "Faeth Fiada" -nak vagy "Szent Patrik Lorikájának" (Szent Patrik melltáblája) néven ismernek, amelyet először Petrie szerkesztett "Tara történetében", mára általánosan elfogadott, mint valódi. A "Dicta Sancti Patritii" -t, vagy a szent rövid mondásait, amelyeket "Armagh könyvében" őriznek, pontosan szerkesztette Fr. Hogan, S. J., "Documenta de S. Patritio" (Brüsszel, 1884). A "The Rule of Patrick" régi ír szövegét O'Keeffe szerkesztette, Healy érsek fordítása pedig Szent Patrik élete mellékletében (Dublin, 1905). A tiszteletre méltó ókor traktátusa, és a szent tanítását testesíti meg. - Szent Patrik írásai

Az ötödik századi hiberno-római kapcsolatokat itt magyarázzuk:

Kereskedelmi

Róma és Hibernia kapcsolata többnyire kereskedelmi jellegű volt. Richard Warner tudós 1995 -ben azt írta, hogy Claudius császár inváziója után Dél -Britannia területére a Földközi -tenger és a Római Britannia közötti kereskedelmi útvonalak még Hibernia területét is magukba foglalják. A földrajztudós, Ptolemaiosz, i.sz. 1. századi térképén pontosan meghatározta Írország tengerparti településeit és törzseit, és olyan tudást mutatott be, amelyet (javasolt) csak a kereskedők érhettek el ebben a században. Ezenkívül számos római régészeti tárgy (főleg ékszerek és római érmék) található Írország középső és déli területein (például Tara és Cashel), amelyek összefüggést tárnak fel. Newgrange -ben római érméket is találtak.

Az ír sötét korszakról író Thomas Charles-Edwards elmélete szerint az 1. és a 3. század között elnéptelenedő rabszolga-kereskedelem folyt Hiberniából a gazdag Római Nagy-Britannia felé, amelynek villagazdálkodáson alapuló gazdasága volt, és rabszolgákra volt szükség. a legnehezebb munka a mezőgazdaságban. - Hiberno-római kapcsolatok

Bármi is volt a kereskedelem állapota Írország és Európa többi része között, emlékeznünk kell arra, hogy Róma bukása 476 -ban történt. Írországot soha nem hódították meg a rómaiak.

Ahogy a Római Birodalom politikai határai csökkentek, majd Nyugaton összeomlottak, a kereszténység a Birodalom régi határain túlra terjedt, és olyan területekre, amelyek soha nem voltak Róma alatt.

Ír és ír misszionáriusok

Az ötödik századtól kezdve az Ír -tenger körül egyedülálló kultúra alakult ki, amely ma úgynevezett Wales és Írország. Ebben a környezetben a kereszténység elterjedt a római Nagy-Britanniából Írországba, különösen Szent Patrik misszionáriusi tevékenysége segítette elsőrendű „patrícius papságával”, az őt kísérő vagy követő misszionárius papokkal, jellemzően az általa és az ő által elrendelt britekkel vagy írokkal. utódai. Patrikot Írországban rabszolgaságba zárták, és miután megszökött, majd püspökké szentelték, visszatért a szigetre, amely rabszolgává tette, hogy elvihesse nekik az evangéliumot. Hamarosan olyan ír misszionáriusok, mint Columba és Columbanus terjesztették ezt a kereszténységet, jellegzetes ír vonásaival Skóciában és a kontinensen. Az egyik ilyen jellegzetesség a magánbűnbánat rendszere volt, amely felváltotta a bűnbánat, mint nyilvános rítus korábbi gyakorlatát. - A kereszténység története a középkorban.


Az ír történelem abban a korszakban lenyűgöző rejtély. Miután Írország megtérése nagyrészt sikeres lett, és néhány keresztény ír írástudóvá vált, és nem sokkal azok megtörténte után elkezdte rögzíteni a történelmi eseményeket. Elkezdték írni a múltbeli események történeteit latinul és ír nyelven is, amelyek pontossága meglehetősen spekulatív és ellentmondásos.

A Nagy -Britanniában uralkodó római uralom történetének nagy részében az Írországhoz fűződő kapcsolatok többnyire kereskedelmi jellegűek lettek volna. A késő római korban számos ír csoport portyázott Nagy -Britanniában, mások pedig Nagy -Britanniában telepedtek le.

A Coroticus katonái, akik az "Epistola ad Coroticum" szerint rabszolgává tették Patrick néhány ír megtértét, Nagy-Britanniából származtak, vagy egy brit születésű vezetőt szolgáltak, így a portyázás nem volt egyoldalú abban a korban.

A korai hagiográfiák Szent Patrikról azt állították, hogy kapcsolatba lépett Loegaire főkirállyal, aki állítólag 462 körül halt meg, és a modern becslések szerint valamikor körülbelül 450 -től a 480 -as évek végéig uralkodott. Loegaire a kilenc túszos Niall főkirály fia volt, aki állítólag 382 előtt, vagy 395 -ben, vagy 405 -ben, vagy 411 -ben halt meg. A modern történészek úgy vélik, hogy 450 körül halt meg.

Így nem meglepő, hogy a krónikák arról számolnak be, hogy Szent Patrik 457 -ben, vagy 462/3 -ban, vagy 492/3 -ban halt meg 120 éves korában.

Tehát sok valószínűleg helyes dolgot írtak Szent Patrikról évtizedei vagy évszázadai az ő időszaka után, de életrajzával kapcsolatban csak bizonyos dolgok származnak a két, esetleg több beszámolóban említett életrajzi részletekből.


szerző: Stephen Nichols, 2021. március 17. Kategória: Cikkek

Amikor Szent Patrikról van szó, az igaz történet még izgalmasabb, mint a legenda és a mítosz. A tények sokkal jobbak, mint a mese. Ez a nap, amely Szent Patriké, manóról, lóerőről, aranycserépről és zöldről szól - mindenütt zöld. A híres Chicago város negyven kiló legszigorúbban titkosított festékét a folyóba dobja. Zöld versenycsík fut végig a városon. De jóval azelőtt, hogy létezett a mítosz Szent Patrikja, ott volt a történelem Patrickja. Ki volt Patrick?

Patrick 385-ben született a római Britannia területén, a mai skót Dumbarton városában. Patrick megnyitja önéletrajzi Szent Patrik -könyvét Gyónás ezekkel a nyitó sorokkal:

Patrick első tizenhat évének nagy részét kihagyja. De ki hibáztathatja őt? Tizenhat évesen, amikor barbár ír kalózok elfogják, egy nagyon izgalmas hely a történet kezdetéhez. Amikor a kalózok partot értek az ír parton, Patricket mintegy 200 mérföldnyire a szárazföld belsejébe vitték, ahol pásztor és mezőgazdasági munkás volt. Hat év telt el, és Patrick vagy éles álmot látott, vagy látomást, amelyben menekülési útvonalat mutatott neki. Patrick felbátorodva elszakadt foglyul ejtőitől, és 200 kilométeren keresztül visszautazott a partvonalhoz. A dokkokhoz közeledve egy brit hajó várt. A vitorlák kibontakoztak, és Patrick otthon volt. De nem maradt sokáig.

Mielőtt fogoly lett volna, Patrick keresztény hite keveset jelentett számára. Fogságában ez megváltozott. Korábban ambivalens hite erősítette és szolgálta, hogy felgyorsítsa azokat a hosszú, sötét napokat. Most, hogy visszatért hazájába, komolyan elkötelezte magát a hit mellett. Pap lett, és hamarosan hatalmas terhet érzett az őt elrabló emberek számára. Tehát küldetéssel visszatért Írországba.

Patricknak ​​nem kevesebb célja volt, mint látni a pogány Írországot megtérni. Ezek az erőfeszítések nem jártak jól Loegaire (vagy Leoghaire), a pogány Írország pogány királyával. Patrick életét veszélyekkel, sőt fenyegetésekkel fenyegette. Vett egy tőr cipelését. Patrick azonban e kudarcok ellenére kitartott. Végül a király megtért, és Patrick megkeresztelte, és Írország népe nagy része ezt követte. Egy későbbi legenda szerint Patrick megszabadította Írországot a kígyóktól. A kígyók abban az időben nem őshonosak Írországban. Ehelyett Patrick megszabadította Írországot a fosztogató módszerektől és a kulturális és polgári barbárságtól úgy, hogy nemcsak a kereszténységet hozta Írországba, hanem egy teljesen új etikát is. Nem is olyan régen a New York Times bestseller könyve azzal érvelt, hogy Szent Patrik és Írország megmentette a civilizációt.

Patrikot „Írország apostolának” nevezik. Templomot ültetett, az első valószínűleg egy Saul nevű helyen, Észak -Írországban, a parttól kissé beljebb, Belfast alatt. Patrick újabb templomokat épített, miközben átkelt Írországon. A kihívás Patrickkel a legenda átszitálása. Vegyük például a sampont. Néhány életrajzíró végérvényesen azt állítja, hogy Patrick a sáfrányt tárgyleckéül használta, hogy a pogányokat a Szentháromságról tanítsa, hogy Isten lényegében egy és három személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Az ilyen állításra azonban nincs bizonyíték.

Érdekes módon, mint legendájának nagy része, Szent Patrik nem is igazán szent. A római katolikus egyház soha nem szentté avatta. Patrick maga mondta nekünk, hogy bűnös, nem szent.

A legenda szerint Patrick 461. március 17 -én halt meg. Valószínűleg Saulban halt meg, ahol felépítette első templomát. Jelentős emlékmű áll a domb tetején, kilátással a városra. Patrick életének jeleneteit ábrázoló panelek veszik körül az emlékmű bázisát.

Ami azonban sokkal nagyobb árnyékot vet az emlékművénél, az a Szent Patrik napja. És az a nap március közepén jelentős kérdést vet fel: ünnepeljék -e a keresztények Szent Patrik napját? Ha igen, fontolja meg a narancs viselését. Narancssárga? Íme, miért. 1798 után a zöld szín szoros kapcsolatban állt a római katolicizmussal, a narancs pedig a protestantizmussal - Narancs Vilmos, a protestáns király után. Az ünnepet biztosan nem szabad a túlzott bulizás és ünneplés eszközeként használni. De az ünneplés jó módja lehet, ha narancsot visel, és megpróbálja elmondani az embereknek, ki is valójában Szent Patrik.

Tehát Patrikra emlékezünk a legjobban, nem a legendákban és a mesékben, és nem úgy, ahogy ünnepét szokták ünnepelni. Talán akkor emlékszünk rá legjobban, ha elmélkedünk a „St. Patrick Breastplate ”, amelyet hagyományosan neki tulajdonítottak. A mellvért szó a latin szó fordítása lorica, imádság, különösen a védelemért. Ezeket az imákat ki kell írni, és időnként katonák és lovagok pajzsára kell helyezni őket, amikor kimennek harcolni. Szent Patrik Lorica túlmutat önmagán és kalandos életén. Krisztusra mutat, akit hirdetett azoknak az embereknek, akik fogságba ejtették:

Dr. Stephen Nichols, a Reformation Bible College elnöke, a Ligonier Ministries tudományos főnöke és a podcastok házigazdája 5 perc az egyháztörténetben és Nyitott könyv.


Szent Patrik korai élete

Csak két történelmi feljegyzés maradt fenn, amelyek általánosan elfogadottak Szent Patrik szerzői. Ezek a szövegek az egyetlen elsődleges források Szent Patrikról, és ezek a Nyilatkozat (Confessio latinul) és a Levél a Coroticus katonáinak. Ezekben maga Szent Patrik írja le életét.

Kezdetnek Patrick valószínűleg nem is volt ír - és Patrick nem is az igazi neve volt. Írország védőszentje valójában Maewyn Succat néven született a Kr. U. fiókok. Bár erről a kérdésről heves viták folynak a tudósok között, Szent Patrik ennek ellenére nem született ír.

Bár elkezdi az övét Confessio a “A nevem: Patrick 8221 vagy “Padrig ”, miután megkeresztelkedett.

Wikimedia Commons Egy festett üvegablakos illusztráció Szent Patrikról a Szent Patrik katolikus templomban. Junction City, Ohio.

Patrick édesapja, Calpurnius diakónus volt a keresztény egyházban, amely akkor még kezdeti szakaszában volt. A jövő szentje azonban fiatalkorában nem volt túl vallásos. Ahogy saját írásaiban leírta, otthona gazdag és kényelmes volt, de az élet keservesen véget ért, amikor őt és népének egy csoportját elfogták az ír kalózok. Patrick akkor még csak 16 éves volt, és nem sokkal ez után a kudarc erős hitet alakított ki.

Ezek a kalózok nem csak fosztogatók vagy törvénysértő csavargók voltak, hanem valódi rabszolga -kereskedők. Patrikot rabszolgának akarták eladni Írországban.

Patrick hat teljes éven át volt kénytelen pásztorként dolgozni. Ebben az időszakban hozta meg a döntést, hogy áttér a kereszténységre.

Amint saját írásaiból kiderült, hat éven át szarvasmarhákat gondozva éhség és mezítelenség “ mindennap megalázta őt.

Kezdett egy falánk imarendszert. Az övé szerint Nyilatkozat, naponta 100 -szor imádkozott. Patrickot természetesen magával ragadta Írország nyelve és kultúrája is, és mindkettőt felvette és bevetette, mielőtt először Nagy -Britanniába menekült.


Pogány-keresztény fúzió

Patrick célja, hogy a pogány Írországot megtérítse, eleinte nem tetszett a helyieknek. Ez rögzítve van a Az Ír Királyság évkönyvei hogy ideiglenesen bebörtönözték, és több kísérletet is tettek az életére. Patrick elvitt egy tőröt.

Patrick azonban talált egy módszert, amely végül sikerrel járt, lehetővé téve számára, hogy kardot vagy hadsereget nélkül megtérítse az íreket. Amellett, hogy szövetségeket épített a helyi vezetőkkel, népszerűsítette a hitet azáltal, hogy hasznosította az anyanyelvről, a kultúráról és a vallásról szerzett tudását a rabszolgaságban töltött idő alatt, és ennek segítségével egyesítette az ír hagyományokat és ünnepeket a kereszténységgel.

A korai keresztény ünnepek dátumait áthelyezte a pogányok számára szent időpontokra, és egyesítette a keresztény szimbólumokat a pogány szimbólumokkal, hogy az új vallás könnyebben asszimilálódhasson. Egy 18. századi történelmi beszámoló azt írja, hogy Szent Patrik a háromlevelű lóhere lóhere segítségével magyarázta a Szentháromságot. Pogány Írországban három jelentős szám volt, és az íreknek sok hármas istensége volt. A hármas spirál szimbólum vagy Triskelion Írország számos ősi megalitikus és neolitikus lelőhelyén jelenik meg.

Amint azt a Az Ír Királyság évkönyvei:

„Semmi sem világosabb annál, mint hogy Patrick olyan ügyesen véste fel a kereszténységet a pogány babonákra, hogy megnyerte az embereket a keresztény vallás felé, mielőtt megértették volna a két hitrendszer közötti pontos különbséget.”

Szent Patrik az első templomot Észak -Írországban, Saul nevű helyen alapította, majd ezt követően egyre több templomot ültetett, miközben átkelt Írországon. Az Ír Királyság évkönyvei jegyezze fel, hogy:

„Általa Írországban sok cellát, kolostort és templomot emeltek hétszáz templomot. Ő általa szentelték fel a püspököket, papokat és minden méltósággal rendelkező személyt hétszáz püspökké, és háromezer pap volt a számuk. ”

Néhány évtized alatt Szent Patrik egész Írországot kereszténységre váltotta.


Szent Patrik története és a#8217 -es nap

Patrick a római uralom alatt álló Nagy-Britanniában született, körülbelül 390-ben. Fiatalkorában az ír barbárok megtámadták faluját, és fogságba vitték Írországba, ahol rabszolga pásztorként eladták egy pogány királynak.

Amikor Patrick szembesült a magány, az éhség, a betegség és a kétségbeesés első hónapjaival, elkezdte keresni Istent. Később ezt írta:

„Folyamatosan imádkoznék a nappali órákban” és „Isten szeretete… egyre jobban körülvesz engem”.

Hat nehéz év után Patrick azt mondja, hogy életét megváltoztató álma volt. Az üzenet: „Az éhségeid jutalomban részesülnek. Hazamegy. Nézze, a hajója készen áll. ” Patrick elfojtotta a büntetéstől való félelmét, elhagyta nyáját, és kétszáz mérföldet sétált az ír partokig. Ott talált egy hajót, és utazott vissza Nagy -Britanniába, ahol kolostorhoz csatlakozott, és végül pap lett.

Két évtized elteltével Patrick nem tagadhatta meg szívét az ír nép iránt, és a hívását, hogy visszatérjen hozzájuk. 432 körül volt. A történelem ezen pontján Írországot a teljes körű barbárság uralta. Ennek ellenére Patrick ezt írta:

"Kész vagyok meggyilkolni, elárulni, rabszolgává tenni - bármi is történjen velem."

Vissza kellett térnie az ír népért, akit szeretett.

Patrik minisztériuma

Patrick Észak -Írországban egy istállóba telepítette első templomát. Élete következő 30 évét az evangélium hirdetésével töltötte az áruló sziget körül.

Patrick 461. március 17 -én halt meg. Halála előtt ezt írta:

"Patrick, a bűnös, tanulatlan ember, az biztos. Senki sem mondhatja, hogy az én tudatlanságom ért el minden apró dolgot, ez Isten ajándéka volt."

Végül Patrickot 120 ezer ember megkeresztelésével és 300 templom alapításával írják jóvá Írországban. Thomas Cahill történész ezt írta:

„Csak ennek a volt rabszolgának volt megfelelő ösztöne, hogy új történetet közvetítsen az íreknek, olyan történetet, amely megértette minden régi történetüket, és olyan békét hozott számukra, amelyet korábban nem ismertek.”

Patrick miatt egy „barbár föld letette a harci kardokat, elhajította az áldozókéseket és elvetette a rabszolgaság láncait”.


Az igazi Szent Patrik

Ez a szezon a felvonulásokra, a zöld sörre, a sámpikra és olyan cikkekre, amelyek arról szólnak, hogy Szent Patrik napja miért nem a felvonulásokról, a zöld sörökről és a lámpákról szól.

Először is néhány tévhit Patrikról:

Patrick nem igazán S nagybetűs szent, Róma hivatalosan soha nem avatta szentté. És Patrick nem űzhette ki a kígyókat Írországból, mert kezdetben soha nem voltak kígyók. Nem ő volt az első evangélista Írországban (Palladiust 431 -ben küldték, körülbelül öt évvel Patrick távozása előtt). Patrick nem is ír. Ő a mai Dumbartonból, Skóciából (Glasgow -tól északnyugatra).

Patrick 16 éves volt körülbelül 405 -ben, amikor razzia során elfogták, és rabszolgává vált a még radikálisan pogány Írországban. Távol az otthonától ragaszkodott ahhoz a valláshoz, amelyet tinédzserként figyelmen kívül hagyott. Annak ellenére, hogy nagyapja pap volt, apja pedig városi tanácsos, Patrick "nem ismerte az igaz Istent." De kénytelen volt Írországban tenyészteni gazdája juhát, hat év rabságát elsősorban imádságban töltötte. Egy álom sugallatára megszökött, és hazatért.

Patrick a negyvenes évei közepén járt, amikor visszatért Írországba. Palladius nem volt túl sikeres a küldetésében, és a visszatérő volt rabszolga váltotta fel. Patrick jól ismerte az ír klánrendszert (korábbi mestere, Milchu volt főispán), és az volt a stratégiája, hogy először vezéreket térítsen meg, akik aztán befolyásukkal megtérítik klánjaikat. Állítólag Milchu volt az egyik legkorábbi megtért.

Bár Patrick nem volt egyedül felelős a sziget átalakításáért, Patrick nagyon sikeres volt. Misszionárius utakat tett Írország egész területén, és hamarosan Európa egyikeként ismertté vált.

Az olvasás folytatásához iratkozzon fel most. Az előfizetők teljes digitális hozzáféréssel rendelkeznek.


Szent Patrik igazi története

Mindenki ismeri Szent Patrikot és azt az embert, aki kiűzte Írországból a kígyókat, legyőzte az ádáz druidákat a mágiaversenyeken, és a lámpa segítségével elmagyarázta a keresztény Szentháromságot a pogány íreknek. Nagyszerű történet, de egyik sem igaz. A varázslegenda Patrick halála után évszázadokkal később jött létre, akárcsak a druidák elleni csata. Felejtsd el a kígyókat, és Írországnak soha nem volt mit kezdenie. Se kígyó, se sampon, és nem is volt ír.

Szent Patrick valódi története sokkal érdekesebb, mint a mítoszok. Amit Patrick életéről tudunk, az csak annak köszönhető, hogy két figyelemre méltó levél véletlenül megmaradt, amelyeket idős korában latinul írt. Ezekben Patrick zűrzavaros életének történetét meséli el, és lehetővé teszi számunkra, hogy bensőségesen belenézzünk egy olyan ember elméjébe és lelkébe, aki több mint tizenötszáz évvel ezelőtt élt. Lehet, hogy több életrajzi adatot tudunk Julius Caesarról vagy Nagy Sándorról, de semmi más az ókorban nem nyitja meg az ajtót az ember szívébe, mint Patrick levelei. Elmesélik a fájdalom és szenvedés, az önbizalomhiány és a küzdelem, de végül a hit és a remény csodálatos életének történetét egy olyan világban, amely szétesett körülötte.

/> Szent Patrik ólomüveg ablak a Fény Krisztus katedrálisból, Oakland, CA. Fotó: Simon Carrasco. CC BY 2.0 a Wikimedia Commonson keresztül.

A történelmi Patrick egyáltalán nem ír volt, hanem egy elkényeztetett és lázadó fiatal római állampolgár, aki luxus életet élt az ötödik századi Nagy-Britanniában, amikor tizenéves korában hirtelen elrabolták családja birtokáról, és Írországban rabszolgaságba értékesítették. Hat évig brutális körülményeket szenvedett, miközben egy idegen földön magányos hegyen vigyázott gazdája juhára. Ateistaként ment Írországba, de ott hallotta, hogy szerinte Isten hangja. Egy napon megszökött, és életét kockáztatva veszélyes utazást tett Írországban, és visszalépett Nagy -Britanniába a kelletlen kalózok hajóján. Családja örömmel fogadta rég elveszett fiát, és azt feltételezte, hogy kiváltságos életét veszi igénybe, de Patrick más hívást hallott. Visszatért Írországba, hogy új életmódot vigyen egy olyan népnek, aki egykor rabszolgává tette. Folyamatosan szembesült az ellenzékkel, az erőszakkal való fenyegetéssel, az emberrablással, sőt a féltékeny egyházi tisztviselők kritikájával is, míg ír hívei szembesültek bántalmazással, gyilkossággal és rabszolgasággal. Ám minden nehézség ellenére Patrick megőrizte hitét, és kitartott ír küldetése mellett.

Írország, ahol Patrick élt és dolgozott, teljesen ellentétben állt Nagy -Britannia római tartományával, amelyben született és nőtt fel. Több tucat apró ír király uralkodott a vidéken fejvadász harcosok segítségével, míg a druidák számtalan istennel és talán alkalmi emberáldozattal teli vallásban irányították követőiket. Az ír nők nem voltak olyanok, mint Patrick otthon. A korai Írország semmiképpen sem volt a tökéletes egyenlőség világa, de egy ír feleség legalább ellenőrizni tudta saját tulajdonát, és bármilyen okból elválhatott a férjétől, beleértve azt is, ha túl kövér lett a nemi közösüléshez. De az ír nők, akik rabszolgák voltak, kegyetlen élet elé néztek. Patrick újra és újra leveleiben ír arról, hogy aggódik Írország sok rabszolgasorú asszonya iránt, akik naponta szembesülnek veréssel és bántalmazással.

Patrick nem az első keresztény, aki Írországba ért, nem volt az első püspök. Patrickot sikeressé tette a kitartó eltökéltsége és a bátorsága, hogy szembenézzen az előttünk álló veszélyekkel, valamint az együttérzés és a megbocsátás olyan emberek között, akik csak fájdalmat hoztak az életébe. Mindez azonban nem jött neki magától. Nagy bizonytalanságú ember volt, aki állandóan azon tűnődött, vajon tényleg kivágták -e a kapott feladatot. Hiányzott neki az évekig tartó oktatás, míg Írországban rabszolgasorba került, és hatalmas csipetet hordott a vállán, amikor bárki gúnyolódott, mint gyakran, az egyszerű, iskolás latin nyelvén. A depresszió, az önsajnálat és az erőszakos harag rohamai is alávetették. Patrick nem volt mesekönyv -szent, szelíd és szelíd, aki boldog mosollyal és apró hibáktól mentes életével vándorolt ​​Írországba. Nagyon ember volt, aki állandóan hibázott, és gyakran nem tudott megfelelni saját keresztény eszméinek, de elég őszinte volt ahhoz, hogy felismerje hiányosságait, és soha ne engedje, hogy a vereség uralja az életét.

Nem kell írnak lenned, hogy megcsodáld Patricket. Az övé az inspiráció története mindenkinek, aki nyilvános vagy magánéleti nehéz időkben küzd a világban, ahol ismeretlen rémek lappangnak a sarkon. Emeljen tehát egy poharat Írország védőszentjére, de emlékezzen a mítosz mögött álló emberre.

Főcímkép: Oxalis acetosella. Fotó: Erik Fitzpatrick. CC BY 2.0 a Wikimedia Commonson keresztül.

Philip Freeman doktorátust szerzett. a Harvard Egyetem klasszikus és kelta szakán. Tanít ​​a Luther College -ban, Decorah -ban, Iowa, és tizenöt könyv szerzője, köztük A Szent Patrik világa.

Adatvédelmi szabályzatunk meghatározza, hogy az Oxford University Press hogyan kezeli az Ön személyes adatait, és joga van tiltakozni azon ellen, hogy személyes adatait marketing célokra használják fel, vagy üzleti tevékenységünk részeként dolgozzák fel.

Az Ön személyes adatait csak az OUPblog cikkekhez való regisztrálásához használjuk fel.


Szent Patrik -nap igazi története

Ha Szent Patrik napjára gondol, akkor gondolhat a zöld sörre, az üveges nyakláncokra, amelyeken ez áll: „Csókolj meg, ír vagyok”, és mindenki hirtelen arról beszél, hogy milyen írek. Ez minden rendben, de lehet, hogy nem sokat tud az ünnep eredetéről vagy az ünnepelt szentről. Nos, vedd le azt a hülye kalapot, tanuljunk.

Ki volt Szent Patrik?

Az Írország védőszentjének tartott Szent Patrik valójában Banna Venta Berniae városában, a római Nagy -Britanniában született, valamikor a Kr. U. Igaz, Patrick nem volt ír - és a neve sem Patrick. Maewyn Succat volt, de nem törődött vele, ezért úgy döntött, hogy Patricius néven ismert. Valójában sok monikere volt élete során: sokan Magonusnak, mások Succetusnak, mások pedig Cothirthiacusnak ismerték. De csak Patricknek fogjuk hívni, hiszen mindenki más.

Apja, Calpurnius diakónus volt az ókeresztény egyházban, de Patrick maga sem volt sok hívő. Csak amikor 16 éves korában elfogták az ír kalózok, és hat évig rabszolgává tette pásztorként, úgy döntött, hogy áttér a kereszténységre. Írország északkeleti részén tartózkodva Patrick megtanulta az ír nyelvet és kultúrát, mielőtt megpróbált visszaszökni Nagy -Britanniába. De Patrick látszólag nem volt túl menekülő, mert ismét elfogták. Ezúttal a franciák által.

Franciaországban tartották, ahol szabadulása előtt mindent megtudott a szerzetességről, és hazaküldték Nagy -Britanniába, ahol huszonéves koráig folytatta a kereszténység tanulmányozását. Végül Patrick azt állította, hogy volt egy látomása, amely azt mondta neki, hogy hozza el a kereszténységet az ír néphez, akik akkor túlnyomórészt pogányok és druidák voltak, ezért Patrick visszatért Írországba, és hozott magával egy nagy zsák kereszténységet.

4 dolog, amit a Guinnesszel megtehetsz amellett, hogy inni

A sört ivásra készítik, és soha nem javaslom, hogy ne igyon sört, de nincs oka…

Amikor azonban Patrick visszatért Írországba, őt és prédikáló útjait nem fogadták szívesen, ezért távoznia kellett és partra szállt néhány kis szigeten. Ott kezdett híveket szerezni, és végül a szárazföldre költözött, hogy keresztény ideológiákat terjesszen Írországban hosszú évekig. Ez idő alatt Patrick emberek ezreit keresztelte meg (egyesek szerint 100 000 -et), új papokat szentelt, nőket apácázni, a régió királyainak fiait megtért, és több mint 300 templom megalakításában segített.

A tény elkülönítése a fikciótól

A folklór azt is elmondja, hogy Patrick minden kígyót száműzött Írországból, de bármennyire is rosszul hangzik, kezdetben valójában soha nem volt kígyó a szigeten. De, Patrick lehet a felelős a lóhere népszerűsítéséért, vagy az a háromlevelű növény, amelyet mindenhol vakoltan látnak olyan napokon, mint a Szent Patrik napja.

A legenda szerint Patrick arra használta, hogy megtanítsa az íreknek a keresztény Szentháromság fogalmát. Volt már hármas istenségük, és nagyra értékelték a hármas számot, így Patrick általi lámpahasználat segíthetett abban, hogy nagy kegyet nyerjen az írekkel.

Miért az ünnep és mikor kezdődött?

Manapság Patriciust a legtöbben Szent Patrikként ismerik. Bár a katolikus egyház technikailag nem szentté avatott szent, az egész keresztény világban nagyra becsülik. De miért az ünnep? Miért mindig március 17. Mi van a zölddel? És miért gondolunk egy nem ír, nem kígyó bűbájosra Írország szimbólumaként?

A Szent Paddy -nap vallási ünnepként kezdődött a 17. században, megemlékezve Szent Patrik életéről és a kereszténység Írországba való megérkezéséről. Erre az „ünnepnapra” mindig Patrick halálának évfordulóján került sor, amelyről úgy tartották, hogy i. E. 461. március 17 -én. A 18. század elején az ír bevándorlók átvitték a hagyományt az amerikai gyarmatokra, és Szent Patrik ott kezdett az ír örökség és kultúra szimbólumává válni. Ahogy egyre több ír jött át az Atlanti -óceánon, az ünnepnap ünneplésének népszerűsége lassan nőtt. Annyira valójában az első Szent Patrik -napi felvonulást tartották Bostonban 1737 -ben.

A Saint Patrick's Day Mega Playlist

Ma van Szent Patrik napja. Ez azt jelenti, hogy itt az ideje, hogy kitörjön a legzöldebb ruháiból, és…

A 19. század közepére az Egyesült Államokban hatalmas bevándorlók érkeztek az Egyesült Államokba, akik reménykedtek a nagy éhínség elől. This transformed the relatively small-scale Feast Day observance into a full-blown celebration that people wanted to be a part of, whether they were Irish or not. In 1903, Feast Day became a national holiday in Ireland, and over time it transformed into what is now called St. Patrick’s Day .

The holiday has since been celebrated all over the world in countries like the United States, Great Britain, Canada, Argentina, Australia, New Zealand, Switzerland, Russia, and even throughout Asia. As it happens, St. Paddy’s Day is so popular, it’s thought to be celebrated in more countries than any other national festival. What was once a fairly chill day of going to mass, watching a parade, and eating a hearty meal with family has transformed into the biggest party in the world.

Why does everyone wear green?

If you’re wondering why people are wearing green, there’s more to it than protection from pinching fingers. It goes back to the Irish Rebellion , when Irish soldiers wore green as they fought off the British in their trademark red. Until then, the color associated with St. Patrick and Feast Day was actually blue. The song soldiers sang during the war in 1798 , “ The Wearing of the Green ,” changed all of that and made green, the color of shamrocks, Ireland’s mainstay color.

From then on, people wore green on St. Patrick’s Day in solidarity. And when Chicago dyed their river green for the first time in 1962 , the practice of wearing and decorating in green became a part of pop culture. It’s now commonplace to bust out your best greens mid-March.

Three St. Patrick's Day Adult Beverages That Aren't Green Beer

St. Patrick’s day is next weekend, and with it comes an onslaught of unnecessarily green…

Why all the drinking?

Okay, so why all the drinking then? It’s part historical subtext, part us succumbing to advertising, and part stereotyping. Originally, St. Patrick’s Day, or Feast Day, saw the lifting of Lent restrictions for the day , giving Christians a breather as they made their way to Easter. Basically, it was a day to eat and drink as much as you please in celebration, hence the traditional Irish meal of bacon and cabbage . But imbibing on whiskey and beer was not part of the equation. In fact, pubs in Ireland were forced by law to shut down for the holiday until later in the 20th century, and drinking alcohol on St. Patrick’s Day was greatly frowned upon until the late 1970s.

Then, a huge marketing push from Budweiser in the 80s convinced thirsty revelers that drinking beer and St. Patrick’s Day were one in the same. The rest is drunk history that few seem to remember, as it’s all been replaced in our heads with quotes from Boondock Saints. Much like Cinco de Mayo , many people now use the holiday as an excuse to binge drink, which fosters negative stereotypes by incorrectly associating the act of getting wasted with Irish culture. But, at least now you can take a swig of your Guinness in pride because you know the real story. Sláinte !

Update: This article originally linked Saint Patrick’s birthplace of Bannaventa with Banna Venta Berniae, in the Northamptonshire region of England. This is believed to be inaccurate , and the exact whereabouts of his birthplace are uncertain. This story was originally published in March 2017 and was updated to meet Lifehacker style guidelines.


St Patrick defeats ancient Celtic heroes

One of the lesser known legends about St Patrick involves him taking part in a debate with the ancient Celtic hero Oisin.

In Celtic mythology, Oisin was one of the legendary Fianna – the ancient warriors led by the hero, Finn McCool (Fionn mac Cumhail).

Oisin fell in love with Niamh, a Celtic goddess and one of the queens of Tir na Nog – the land of eternal youth.

Oisin went to live with her in Tir na nOg and stayed there for several hundred years, never ageing and retaining all his youth and strength.

Eventually, he got homesick so Niamh gave him permission to return to Ireland on condition that he remained sitting on his magical horse at all times and did not touch the ground, even for a second.


Tartalom

The original Old Irish text, "Rop tú mo Baile", is often attributed to Saint Dallán Forgaill in the 6th century. [3] However, scholars believe it was written later than that. Some date it to the 8th century [4] others putting it as late as the 10th or 11th century. [5] A 14th-century manuscript attributed to Adhamh Ó Cianáin contains a handwritten copy of the poem in Middle Irish, and is held at the National Library of Ireland. [6] A second manuscript is at the Royal Irish Academy, dating from about the 10th or 11th century.

The text of "Rop tú mo Baile"/"Be Thou My Vision" reflects aspects of life in Early Christian Ireland (c.400-800 AD). The prayer belongs to a type known as a lorica, a prayer for protection. [7] The symbolic use of a battle-shield and a sword to invoke the power and protection of God draws on Saint Paul's Epistle to the Ephesians (Ephesians 6:16–17), which refers to "the shield of faith" and "the sword of the Spirit". Such military symbolism was common in the poetry and hymnnology of Christian monasteries of the period due to the prevalence of clan warfare across Ireland. [8] The poem makes reference to God as "King of the Seven Heavens" and the "High King of Heaven". [8] This depiction of the Christian God as a chieftain or High King (Irish: Ard Rí) is a traditional representation in Irish literature medieval Irish poetry typically used heroic imagery to cast God as a clan protector. [9]

In 1905, "Rop tú mo Baile" was translated from Old Irish into English by Mary Elizabeth Byrne in Ériu, the journal of the School of Irish Learning. [10] The English text was first versified in 1912 by Eleanor Hull, president of the Irish Literary Society, and this is now the most common text used. [11] [12]

The hymn is sung to the melody noted as “Slane” in hymnals, an Irish folk tune in 3
4 time, [13] first published as "With My Love on the Road" in Patrick Joyce's Old Irish Folk Music and Songs in 1909. [14] The tune is a more elemental distillation of earlier forms, such as "The Hielan's o' Scotland' [15] and "By the Banks of the Bann," also compiled in Joyce (1909). [16] The words of "Be Thou My Vision" were first combined with this tune in 1919 (harmonised by Leopold L Dix, 1861-1935), [1] and in a new version harmonised by David Evans in 1927. [17] A further version was harmonised by Erik Routley for the English Hymnal. [18]

In some modern renditions the rhythm of "Slane" is adapted to 4
4 . [19]

It was common practice [20] to attribute hymn tune names to the place where they were collected by folk song collectors, such as Vaughan Williams who co-edited The English Hymnal, published in 1906. Slane is a village in Ireland.

Three more 20th century hymns have been set to the same tune. The first was "Lord of All Hopefulness" written by Jan Struther around 1931. [21] The second was "Lord of Creation, to Thee be All Praise" written by J. C. Winslow and first published in 1961. [22] The third was a popular wedding hymn, "God, In the Planning and Purpose of Life", written by John L. Bell and Graham Maule and first appearing in publication in 1989. [23]

Gå inte förbi ("Don't Walk Past") is a duet-single set to the tune, recorded by Swedish singer Peter Jöback and Norwegian singer Sissel Kyrkjebø and written by Ulf Schagerman. Jöback sings the lyrics in Swedish while Sissel sings in Norwegian. It was released as a single in 2003 and at an extended reissue of Jöback's Christmas album Jag kommer hem igen till jul. It was a hit in Norway and Sweden in the Christmas time of 2003 and a music video directed by Mikadelica was made in Denmark. [24] Norwegian newspaper VG gave it 4 out of 6. [25]

The original texts of the now-called "Be Thou My Vision" are in Old Irish similar still in style to Modern Irish. The hymn has been translated into Modern Irish many times. The most popular is that by Aodh Ó Dúgain of Gaoth Dobhair, County Donegal. Two verses of his translation were recorded by his granddaughter Moya Brennan – the first time any part of his text has been publicly recorded. Since then, those two verses have been recorded by many artists, including Roma Downey and Aoife and Iona. These verses are very close translations to the first two of the Old Irish text above.

With Old Irish being the ancestor language of Modern Scottish Gaelic, the song was translated by Céitidh Mhoireasdan and published by Sabhal Mòr Ostaig. [26]

Two variants of Eleanor Hull's 1912 English translation exist one version, commonly used in Irish and Scottish hymnals (including the Hymnbooks of the Church of Scotland), fits the metre 10.10.10.10, while a paraphrased version that is used in English books (such as the New English Hymnal) is suitable to an anacrucial metre 10.11.11.11. [27] [28]

Original Old Irish Text Edit

Rop tú mo baile, a Choimdiu cride:
ní ní nech aile acht Rí secht nime.

Rop tú mo scrútain i l-ló 's i n-aidche
rop tú ad-chëar im chotlud caidche.

Rop tú mo labra, rop tú mo thuicsiu
rop tussu dam-sa, rob misse duit-siu.

Rop tussu m'athair, rob mé do mac-su
rop tussu lem-sa, rob misse lat-su.

Rop tú mo chathscíath, rop tú mo chlaideb
rop tussu m'ordan, rop tussu m'airer.

Rop tú mo dítiu, rop tú mo daingen
rop tú nom-thocba i n-áentaid n-aingel.

Rop tú cech maithius dom churp, dom anmain
rop tú mo flaithius i n-nim 's i talmain.

Rop tussu t' áenur sainserc mo chride
ní rop nech aile acht Airdrí nime.

Co talla forum, ré n-dul it láma,
mo chuit, mo chotlud, ar méit do gráda.

Rop tussu t' áenur m' urrann úais amra:
ní chuinngim daíne ná maíne marba.

Rop amlaid dínsiur cech sel, cech sáegul,
mar marb oc brénad, ar t' fégad t' áenur.

Do serc im anmain, do grád im chride,
tabair dam amlaid, a Rí secht nime.

Tabair dam amlaid, a Rí secht nime,
do serc im anmain, do grád im chride.

Go Ríg na n-uile rís íar m-búaid léire
ro béo i flaith nime i n-gile gréine

A Athair inmain, cluinte mo núall-sa:
mithig (mo-núarán!) lasin trúagán trúag-sa.

A Chríst [note 1] mo chride, cip ed dom-aire,
a Flaith na n-uile, rop tú mo baile.

English translation by Mary Byrne (1905) Edit

Be thou my vision O Lord of my heart
None other is aught but the King of the seven heavens.

Be thou my meditation by day and night.
May it be thou that I behold ever in my sleep.

Be thou my speech, be thou my understanding.
Be thou with me, be I with thee

Be thou my father, be I thy son.
Mayst thou be mine, may I be thine.

Be thou my battle-shield, be thou my sword.
Be thou my dignity, be thou my delight.

Be thou my shelter, be thou my stronghold.
Mayst thou raise me up to the company of the angels.

Be thou every good to my body and soul.
Be thou my kingdom in heaven and on earth.

Be thou solely chief love of my heart.
Let there be none other, O high King of Heaven.

Till I am able to pass into thy hands,
My treasure, my beloved through the greatness of thy love

Be thou alone my noble and wondrous estate.
I seek not men nor lifeless wealth.

Be thou the constant guardian of every possession and every life.
For our corrupt desires are dead at the mere sight of thee.

Thy love in my soul and in my heart --
Grant this to me, O King of the seven heavens.

O King of the seven heavens grant me this --
Thy love to be in my heart and in my soul.

With the King of all, with him after victory won by piety,
May I be in the kingdom of heaven, O brightness of the sun.

Beloved Father, hear, hear my lamentations.
Timely is the cry of woe of this miserable wretch.

O heart of my heart, whatever befall me,
O ruler of all, be thou my vision. [10]

Modern Irish translation Edit

Bí Thusa ’mo shúile a Rí mhór na ndúil
Líon thusa mo bheatha mo chéadfaí ’s mo stuaim
Bí thusa i m'aigne gach oíche ’s gach lá
Im chodladh nó im dhúiseacht, líon mé le do ghrá.

Bí thusa ’mo threorú i mbriathar ’s i mbeart
Fan thusa go deo liom is coinnigh mé ceart
Glac cúram mar Athair, is éist le mo ghuí
Is tabhair domsa áit cónaí istigh i do chroí.

English version by Eleanor Hull (1912) Edit

Be Thou my Vision, O Lord of my heart
Naught be all else to me, save that Thou art.
Thou my best Thought, by day or by night,
Waking or sleeping, Thy presence my light.

Be Thou my Wisdom, and Thou my true Word
I ever with Thee and Thou with me, Lord
Thou my great Father, I Thy true son
Thou in me dwelling, and I with Thee one.

Be Thou my battle Shield, Sword for the fight
Be Thou my Dignity, Thou my Delight
Thou my soul's Shelter, Thou my high Tow’r:
Raise Thou me heav’nward, O Pow’r of my pow’r.

Riches I heed not, nor man's empty praise,
Thou mine Inheritance, now and always:
Thou and Thou only, first in my heart,
High King of Heaven, my Treasure Thou art.

High King of Heaven, my victory won,
May I reach Heaven's joys, O bright Heav’n's Sun!
Heart of my own heart, whatever befall,
Still be my Vision, O Ruler of all.

(The English Methodist version from 1964 omits verse 3.)

Alternative English version by Eleanor Hull (1912) Edit

Be Thou my Vision, O Lord of my heart
Be all else but naught to me, save that Thou art
Be Thou my best thought in the day and the night,
Both waking and sleeping, Thy presence my light.

Be Thou my Wisdom, and Thou my true Word
Be Thou ever with me, and I with Thee, Lord
Be Thou my great Father, and I Thy true son
Be Thou in me dwelling, and I with Thee one.

Be Thou my Breastplate, my Sword for the fight
Be Thou my whole Armor, be Thou my true Might
Be Thou my soul's Shelter, be Thou my strong Tow’r,
O raise Thou me heav’nward, great Pow’r of my pow’r.

Riches I heed not, nor man's empty praise
Be Thou mine inheritance, now and always
Be Thou and Thou only the first in my heart,
O high King of heaven, my Treasure Thou art.

High King of heaven, Thou heaven's bright Sun,
O grant me its joys, after vict'ry is won
Great Heart of my own heart, whatever befall,
Still be Thou my vision, O Ruler of all.

Modern Scottish Gaelic translation Edit

Dèan dhòmh-sa tuigse,
Cuir soills’ air mo smuain
Dh’iarrainn gur Tu
Bhiodh ’gam stiùreadh gach uair
Làmh rium ’s an oidhche
Is romham ’s an tràth,
Réidh rium ’sa mhadainn
Agus glèidh mi tro’n latha.

Ceartas do m’ bhriathran
Agus fìrinn do m’ bheul,
Thusa toirt iùil dhomh
’S mi dlùth riut, a Dhè.
Athair, thoir gràdh dhomh,
Gabh mis’ thugad fhéin
Cum mi ri d’ thaobh
Is bi daonnan ’nam chrè.

Dìon mi, a Thighearna,
Ri mo chliathaich ’s gach feachd
Cùm mi fo d’ sgiath
’S thoir dhomh misneachd is neart,
Fasgadh do m’ anam
Is mi ri d’uchd dlùth
Treòraich mi dhachaigh,
Dhè chumhachdaich Thu.

Beartas cha’n fhiach leam
No miann chlann ’nan daoin’,
Thusa na m’ fhianais
Fad làithean mo shaogh’il
Thusa, Dhè ghràsmhoir,
A-mhàin na mo chrìdh’,
Le blàths is gràdh sìorraidh,
Mo Thighearna ’s mo Rìgh.


Nézd meg a videót: Víz és vér - Ararat Worship (Június 2022).


Hozzászólások:

 1. Felan

  I forgot to remind you.

 2. Shaktihn

  Bocsánatot kérek, hogy beavatkozom, de azt javaslom, hogy menjen más módon.

 3. Tully

  Közvetlenül a blokkon

 4. Zolole

  Egyetért, ez a kiváló ötlet csak egyébként szükséges

 5. Makolm

  Véleményem szerint nincs igazad. Meg tudom védeni az álláspontomat. Írj PM-ben, megbeszéljük.

 6. Vudal

  Csodálatos, ez a szórakoztató információ

 7. Maximillian

  It is sad that more and more people write about this, it means that everything will be worse and worse, and even a crisis to the heapÍrj egy üzenetet