Előzmények Podcastok

Az ókori Szír-Mezopotámia kb. 1764 e

Az ókori Szír-Mezopotámia kb. 1764 e


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Gyarmati Akadémiai Szövetség egyetemi kutatási folyóirata

Az ókori Közel -Kelet írott története akkor kezdődött, amikor az ékírást feltalálták, i. E. 3200 körül. Az ékírás egy nagyon alkalmazkodó írórendszer lett, amelyet közel három évezreden keresztül különféle formákban igazoltak. Az ékírást a sumér nyelvi izolátum képviseletére hozták létre, és első adaptációja az eblai sémi nyelvbe történt. Az ékírási rendszer legsikeresebb adaptációja azonban az akkád nyelvvel történt. A régi akkádot i. E. 2350 körül ékírásra adaptálták. Az ékírások akkádra való adaptálása bonyolult kapcsolatban áll azzal a tisztelettel, amelyet az akkád/sémi nyelven beszélő írástudók úgy éreztek, hogy megérdemlik az ékírást. A régi akkád ékírás figyelembe veszi azt a rebus -elvet, amelyet a sumér írástudók a jelrepertoárjuk kibővítésére használtak, hogy képesek legyenek képviselni nyelvük nyelvtani jellemzőit. Az ó -akkádban ez összetett jelrendszert hoz létre. Az ó akkád nyelvi leszármazottai végül a Közel -Kelet lingua franca -jává váltak, az utolsó ismert ékírásos felirattal, amely 75 -ig datálható egy akkád késői nyelvjárásban. A sumér és az akkád mellett az ékírást sikeresen adaptálták az elámit, a hurrián, az uráti és a hettita nyelvre. Ezek a nyelvek - a hurriai és az uráti nyelv kivételével - nem voltak rokonok egymással, és különböző nyelvi családokhoz tartoztak. Ez az ékírási rendszer képlékenységéről és az ókori Közel -Keleten elnyert csodálatról és tiszteletről beszél.


Orvostudomány és orvos az ókori Mezopotámiában

Balra: sumér orvosi agyagtábla és#8211 Nippurból származó, körülbelül 2200 -ból származó orvosi agyagtábla a legrégebbi ismert sumér orvosi könyv. Kr.e. 2200. Forrás: Samuel N. Kramer, A történelem itt kezdődik: Sumer Jobb: Egy beteg kezelése.

Az orvostudomány az ókori Közel-Keleten i. E. 1000 előtt jól fejlett szakma volt, mire az óbabiloni és a régi asszír korszakok megérkeztek (i. E. 2100-1500).

Az orvostudomány az ókori Közel-Keleten i. E. 1000 előtt jól fejlett szakma volt, amikor az ó-babiloni és az ó-asszír korszak megérkezett (i. E. 2100-1500 körül), és a bronzkori összeomlás idején kifinomultabb volt. I. E. 1200) és az ezt követő új-asszír birodalom felemelkedése, amely a tanulmány időbeli határain túl is folytatódott. Ez túl széles tárgynak és időszaknak tűnhet ahhoz, hogy egy kísérlet során alaposan kivizsgáljuk, de ezen a földrajzi területen az ősi orvosi gyakorlatok többnyire ékírásos táblákon keresztül ismertek, amelyek közül csak néhány tartalmaz gyógyszert vagy egyáltalán nem él túl. Ezenkívül a témában meglévő ösztöndíjak közül csak néhány angol nyelvű: Ashurbanipal könyvtárából az orvosi ékírásos szövegek két legfontosabb korpuszát csak németre és franciára fordították le. [1] Majno megjegyzi, hogy körülbelül ezer tabletta és töredék található a mezopotámiai orvostudományban a Kr.e. 3000 és a közös korszak teljes időtartama alatt (1975, 36). A korlátozott szöveges és kiegészítő régészeti anyagok lehetővé teszik az ókori Mezopotámiában az orvosi gyakorlat fennmaradó bizonyítékainak összegző feltárását. Kevés volt az ékírásos szövegekben rögzített explicit orvosi elmélet, így az orvosi elméletet és anatómiát nem kezelik. [2]
Először az orvosok típusait és gyakorlatait ismertetik, majd a gyógyszergyógyászatot és a sebészetet dolgozzák fel. Míg a leggyakoribb gyógymódok
A vallási rituálé és a fizikai kezelések alkalmazása egyaránt magában foglalja a fizikai kezeléseket és azokat, akik ezeket végezték. Egyes tudósok úgy vélik, hogy kulturális környezetükbe helyezve a mezopotámiai gyógyszerészeti és sebészeti kezelések elválaszthatatlanok voltak a vallási kezeléstől, például a jóslástól és a gyógyító rituáléktól, azonban az orvosi vallási vonatkozásoktól elkülönítve vizsgálva a fizikai kezelések inkább
széles körben elterjedt, fejlett és hatékony, mint sokan elismerik az ókori mezopotámiaiaknak.

Amikor a babiloni orvoslás gyakorlatáról beszélt, Herodotos görög történész azt mondta:

Kihozzák minden betegüket az utcára, mert nincs rendes orvosuk. Az emberek, akik jönnek, tanácsokat adnak a beteg embernek, akár abból, amit személyesen találtak az ilyen panaszok orvoslására, akár azokból, akik ismertek valakit, aki gyógyítható. Senki nem mehet el egy beteg ember mellett anélkül, hogy megkérdezné, mi a baja. [3]

A régi babiloni orvosi gyakorlatnak ez a leírása a kultúra saját szövegei alapján kategorikusan valótlan. [4] A beteg emberek nagyon jól megbeszélték betegségeiket az utcai szomszédokkal, de az orvoslás és a gyógyulási helyek távolról sem léteztek, még a gyógyító templomokat sem. Herodotosz orvos turista gondolkodású volt, és valószínűleg jobban érdekelte a saját görög kultúrájának felmagasztalása, mint az emikai szemlélet. Még a modern szövegek is, mint például Barber 2001 -es cikke, azt állítják, hogy a Közel -Keleten és Egyiptomban az i. E. Első századát megelőzően „ezek a civilizációk nem létesítettek semmilyen létesítményt az orvosi ellátáshoz vagy kezeléshez” (132). A korlátozott szöveges bizonyítékok ellenére a közeli ellenőrzés azt mutatja, hogy a gyakorló orvosok kiságyakat tartottak üzletükben a betegek kezelése és gyógyítása érdekében, bár nem voltak olyan nagy létesítmények, amelyeket kórháznak lehetne nevezni. [5] Az orvos felszereléseinek kategorizált listája az Ugaritról ágyat és takarót tartalmaz, a sebészeti műszerek és egyéb orvosi felszerelések között a tolmács megjegyzi, hogy „súlyosan szenvedő betegeket ágyban vizsgáltak és kezeltek, ami ebben az esetben a műtőasztal is volt. A takaró jól használható a műtét utáni helyreállításban. ”[6] Ennek az orvosnak a személyes leltára bizonyítja, hogy a gyógyító templomokon kívül is léteztek kezelési és gondozási létesítmények, és más szövegek, beleértve a törvényi kódexeket, tovább bizonyítják, hogy az orvosok szakma.

Babiloni Azu pecsétje az istenek tiszteletével, önarckép és bronzkések, csészék és tűk ábrázolása. / Creative Commons

A mezopotámiai orvosok az irodák, a betegek ágya, valamint a sebészeti és gyógyszerészeti felszerelések mellett szakmai névvel is rendelkeztek: asu vagy azu, azok, akik sebészeti és gyógynövényes kezelésekből álló terápiás orvost gyakoroltak, az asu párja pedig az asipu vagy ashipu volt. jósló és vallási orvoslást folytatott. [7] A Hammurabi -kódex szövege (i. E. 1700 körül) két osztályban különbözteti meg a vallási gyógyítókat: jóslókat, barukat, akik hepatoszkópiát gyakoroltak és előrejelzéseket készítettek, és ördögűzőket, ashiput, akik meghatározták, hogy az istenek vagy démonok milyen sértődése okozta a betegséget. [8] Mindkét típusú vallásos gyógyító fizikális vizsgálaton esett át, hogy megállapítsa az árulkodó tüneteket és előjeleket, és ezentúl mindkettőt ashipu -ként fogják emlegetni. [9] Az asu orvosokat olyan iskolákban képezték ki, amelyek az orvostudomány és a gyógyítás istennőjének, Gulának a templomaihoz kapcsolódnak, és agyagtábla -tankönyvek kombinációjával, a kerekeknek megfelelő gyakorlattal és gyakorlati tapasztalatokkal képzték őket, mivel a betegek jobban beszámoltak a betegségeikről mint a fizikális vizsgálaton, mint a
ashipu. [10] Asu és Ashipu nagyobb valószínűséggel dolgoztak békés együttélésben, mint versenyeztek, tekintve, hogy ugyanazon személyekről - köztük királyokról - vannak feljegyzések, akik mindkét típusú gyógyítóval konzultáltak. [11] Párhuzamot lehetne vonni az asu és ashipu együttélése között az ókori Mezopotámiában és a sokkal későbbi, de hasonló viszonyban a hippokratészi gyógyítók és az ókori Görögország Asclepius isten kísérői között. [12] Az asu orvosok és vallásosabb kollégáik gyakorlata annyira elterjedt és közhely volt, hogy szolgáltatásaikat és díjaikat törvény szabályozta: Hammurabi kódexe kimondja, hogy az orvosi díjak csúszós skálán függenek a társadalmi osztálytól (awelum
elit, muskhén volt köznemes, és wardum rabszolga volt), hogy a babiloni kormánynak joga volt megvizsgálni egy orvos munkáját, és hogy a mulasztás vagy elkövetés hibái testileg büntetendőek, többek között [13]. Amint azt a korabeli szövegek bizonyítják, az ókori Mezopotámia orvosai módszeresen képzettek voltak, rendelkeztek eszközökkel és eszközökkel a betegek gyógyszeres gyógyszeres és sebészeti kezeléséhez, valamint a társadalom integrált és szabályozott részei voltak.

A gyógynövény és más gyógyszerek az asu orvosok mindenütt használt eszközei voltak az ókori Mezopotámiában. Bizonyos kezelések valószínűleg a felhasznált összetevők empirikusan felfedezett tulajdonságain alapultak, míg mások kevésbé a hatékonyságon és inkább a babonás vagy szimbolikus tulajdonságokon alapultak. Egy sumér ékírásos tábla kb. Az i. E. 3000 a tizenöt gyógyszerészeti receptet részletezi, bár nem tartalmazza azt az összefüggést, amelyet a kapcsolódó betegségek nevei vagy az összetevők mennyisége biztosítana. [14] A kezelés elemei faunális, botanikai és ásványi anyagok: nátrium -klorid (só), kálium -nitrát (salétrom), tej, kígyóbőr, teknősbéka, kasszia, mirtusz, asafetida, kakukkfű, fűz, körte, füge, fenyő és datolya [15]. A növény anatómiájának minden részét felhasználták: ágakat, gyökereket, magokat, kéreget, nedvet és ágakat. [16] Ezeket az alapvető összetevőket mézből, vízből, sörből, borból és bitumenből készült hordozóanyagokban, borogatásként és belgyógyászatban adták be [17]. Noha ez csak néhány szöveg maradt fenn, betekintést nyújt a vártnál sokoldalúbb gyógyszerészeti hagyományba, a tablettán szereplő néhány összetevőt hashajtók, mosószerek, antiszeptikumok, kenőcsök, szűrletek és összehúzó szerek formájában egyesítették. [18] Az opiátok másak voltak
osztályú botanikai orvostudomány, amelyet az ókori mezopotámiaiak használtak: a kábítószereket a Cannabis sativa (kender), Mandragora spp. (mandrake), Lolium temulentum (darnel) és Papaver somniferum (ópium). [19] Bizonyíték van arra, hogy az ópiumpipacsok i. E. 3000 -ig határozottan jelen voltak Sumériában, de valószínűleg az ashipu és a papok számára tartották fenn a gyógyító templomokban, és a hemlock -szal együtt használták eutanáziaként. [20] Nyilvánvaló, hogy a mezopotámiai farmakopeia még a sumér időkben is kidolgozott volt, és a
a vényköteles tabletta meg nem nevezett írója tudta a betegségek és a receptek közötti összefüggést anélkül, hogy meg kellett volna neveznie a betegségeket.

A sumer epikus mítikus elbeszélés, amelyet a modern tudósok „Enki és Ninhursag” néven ismernek, egy mikroalkotás-történetet részletez, amely a gyógynövényekkel, a betegségekkel és az istenekkel kapcsolatos, Enki (más néven később Ea) az első város, Eridu istene, víz és huncutság Ninhursag a föld istennője és Enki hitvese. [21] A mesében Enki mind a nyolc növény mindegyikének lényegét és sorsát meghatározza azáltal, hogy elfogyasztja őket, megnevezi azt a testrészt, amelyhez minden növény kapcsolódik, és megszüli azokat az isteneket, akik mindegyikhez egy növényhez és egy testrészhez kapcsolódnak. [22] Az
A növény, az anatómiai elhelyezkedés és az istenség mitikus nyolc trifektája szemlélteti, hogyan fogalmazódhattak meg a fizikai betegségek gyógyszeres kezelései a növények szimbolikus tulajdonságai alapján, valamint a javító hatások empirikus megfigyelése. A babiloni gyógyító rituálék listájában olyan gyógyszerészeti összetevőket használnak, mint a zsázsa, a menta, a cédrus kivonata és a datolyapálma a hívásokkal együtt. [23] Az arc sérülésére vonatkozó babilóniai recept egy példája szemlélteti az összetevők sajátosságát, de nem az intézkedéseket, ami jellemző a mezopotámiai gyógyszerészeti szövegre: „Ha az ember beteg, ha ütést szenved az arcán: font össze fenyő-terpentint , fenyő-terpentin, tamariszkusz, százszorszép, Inninnu liszt keverjük össze tejben és sörben egy kis rézedényben, bőrre kenve, rákötve, és felépül. ”[24] Spiegel és Springer részletes összefoglalót ad a babiloni összetevőkről jogorvoslatok, a c. 1000 ie gyógyszertár: „Több mint 250 gyógynövényt, 120 ásványi anyagot és 180 egyéb gyógyszert használtak alkoholtartalmú italokkal, húslevesekkel kombinálva.
zsírok, méz, tej különböző formában, olajok, viasz, valamint állatok részei és termékei ”(1997, 74). [25] Az asu gyógyászati ​​készítmények összetevői nyilvánvalóan rendkívül változatosak és sokfélék voltak.

Az ugariti királyi palota bejárata / Creative Commons

A gyógyszerreceptet az asu orvos székhelyén készítették el, ha a korábban említett ugariti orvos felszerelések listája tipikus példa: a lista tartalmazza a gyógyszerek, például mérlegek, szűrők tárolására, mérésére, előkészítésére és beadására vonatkozó elemeket. keverőtálak, esetleg csipeszek az összetevők melegben tartásához. [26] A rendelkezésre álló anyagok kombinálásával létrehozható több ezer kezelés nagy valószínűséggel vallási érvelésen és próbán és tévedésen alapult, ahogy Majno mondja az emberi történelem során tapasztalt sebekről: „… hosszú távon a jobb kötszerek tűntek ki. Ebben az állandó harcban az ember és a baktériumok között izgalmas látni az első antiszeptikumok születését… ”, mint például az alkohol, a méz és a mirha (1975, viii). A mítoszok, előírások és üzleti leltárak mezopotámiai ékírásos szövegei együttesen olyan képet alkotnak egy materia medicáról, amely kidolgozott és nagyon specifikus a kezelendő betegségre. kezelés növényi, állati és ásványi gyógymódokkal.

Míg a sebészet messze nem az volt, amit az emberek tapasztaltak a modern fejlett országokban, az ókori Mezopotámiában a sebészet fejlettebb volt, mint néhány tudós, például Herodotosz, elismerést adna nekik. A Hammurabi -kódex ismét információforrás az orvosi gyakorlatokról - ezúttal azért, mert részletezi a rosszul végződött műtétek büntetéseit: csontokat rögzítettek, márkákat alkalmaztak vagy eltávolítottak a rabszolgákról, és sebészeti beavatkozásokat végeztek bronz lándzsákkal a sebeken és a szemeket az orvosok (Spiegel és Springer 1997, 70-74). A felszíni sebeket és a kígyómarásokat is orvosok kezelték, és az eunuchok bírósági nyilvántartásban és művészetben való jelenlétére vonatkozó következtetések alapján kasztrálást is végeztek. [27] Majno óvatosan hangsúlyozza, hogy a sebészeti kezelésekre mindenképpen a Hammurabi által meghatározott törvények vonatkoztak, de más orvosi kezeléseket, mint például az előírásokat vagy a gyógyító rituálékat soha nem említettek a kódexben. Ez tükrözi a betegség okozati okok mezopotámiai felfogását: ha valaki valami mással lett rosszul, mint a seb, akkor az isteni
megtorlás személyes vétségért vagy természetfeletti hatások hibája miatt, és ezért a kezelés rossz kimenetele nem tekinthető az asu hibájának (1975, 43). A sebeknek azonban látható és összetéveszthetetlenül hétköznapi oka volt, ezért az orvosnak képesnek kell lennie arra, hogy hétköznapi eszközökkel kezelje, mint a szike, ha az orvos csak rontotta a sebet, ugyanolyan felelősségteljesnek tartották, mint az eredeti sérülést. [28].

Az összes seb kezelésében három kritikus lépés van: a mosás, a vakolat felhelyezése és a seb megkötése. [29] Az ókori mezopotámiaiak e három lépés közül legalább az első kettőt megértették és gyakorolták, ugyanazon c. 3000 BCE vényköteles tabletta, amelyet korábban a gyógyszerek kapcsán tárgyaltunk. Egy recept részletesen leírja a „beteg rész” mosását (erre nincs konkrét sumér szó
„Seb”) sörrel és forró vízzel, amelyről Majno biztosítja az olvasót: „Egy sumér aligha választhatott volna jobb seblemosót, bár egyfajta folyékony szappan már rendelkezésre állt” (1975, 48). A vakolatok meglehetősen kifinomultak voltak más bonyolult előírásokhoz képest, amelyekben ásványolajat, majd folyami iszapot alkalmaztak a sebre. [32] A varratok, az elrepedt erek ligatúrái és a kauterizáció nyilvánvalóan ismeretlenek voltak az asu számára. [33] Mindazonáltal rendelkeztek szappankészítési és lepárlási technológiával, amelyet a gyanta vagy zsír alkálival való kombinációját részletező előírások mutatnak be, amely szappanos mosószert eredményez, valamint a cédrus „esszenciájának” jelenléte. lepárlással valósult volna meg. [34] Míg az ősi mezopotámiai sebkötözés egyes aspektusai teljesen hiányoznak, mint a modern orvosbiológiai gyakorlatok lencséjén keresztül, mint például a sebek megkötése és lezárása, mások meglepően fejlettek, például a mosás és a borogatás sebekre való előkészítése. Más szövegek részletes utasításokat adnak a szikével végzett műtétre, beleértve a műtét utáni ápolást, például a műtéti helyek olajjal áztatott bekötését.
vászonkötések. [35] Az egyik kevéssé ismertetett művelet a harmadik és a negyedik borda közötti vágás, az alsóbbtól a felsőig számítva, hogy enyhítse a gennygyűjtést a mellhártyában vagy a májban. [36] A „Fejbetegségekre vonatkozó előírások” című orvosi szövegben leírt egyik művelet magában foglalja a fejbőr alatti tályog műtétét, és a beteg csont lekaparását, ha a fertőzés a koponyát érintette [37]. Ezek a műtéti szövegek végérvényesen egyértelművé teszik, hogy az asu jól ismerte a sebkezelés harmadik lépését: a kötést. Ezek értelmezése
három mezopotámiai orvosi szöveg tisztázza a sebkezelés három kritikus lépcsőjének, az ok -okozati elméletnek a tudását, amely megkülönbözteti a sebeket más betegségektől, valamint a vágóeszközök és gyógyszerkészítmények használatát az ie ie előtti sebek kezelésére.

Hagyományos kép római kori portréban és#8221 mellszobrában (19. századi metszet) / Wikimedia Commons

Több mint ezer évvel Hippokratész (a nyugati orvoslás atyjának nevezett) élete és tanításai előtt, az Iliász -i sebek megszerzésének és kezelésének leírása előtt, és egyidejűleg az egyiptomi Edwin Smith és Ebers papiruszokkal ie 1000 előtt Mezopotámia jól bevált szakma volt, amely magában foglalta a diagnózist, a gyógyszerészeti alkalmazásokat és a sebek megfelelő kezelését. [38] Feltéve, hogy az emberi anatómiát csak állati tetemeket használó jóslatok extrapolációjából ismerjük, a mikrobiológia a rendkívül távoli jövő fogalma volt, és a sikertelen műtét elméleti büntetése a kezek elvesztése volt, a gyógyszer és az orvoslás rendkívül fejlett. Ha figyelembe vesszük az asu orvosok gyakorlati megközelítését, akik csak szöveges ismereteikre és személyes tapasztalataikra alapozva működtek anélkül, hogy személyesen esnének vissza a betegség okozatának talán kevésbé kísérleti koncepciójához, például a későbbi humorális modellhez (
legalábbis amikor a kezelés igazolásáról van szó), valószínűnek tűnik, hogy ez a fajta empirizmus-hasznosító orvosi gyakorlat a vallási gyógyítás mellett sok évszázadon keresztül alakult ki. Inskeep szerint az asu szó eredete miatt a mezopotámiai orvoslás sokkal idősebb volt, mint az i. E. . . azzal a ténnyel, hogy a babiloni orvos-szó, az asu, a sumer a-zu vagy ia ’-zu szóból ered, ami azt jelenti, hogy "ember, aki tud vizet (vagy olajat)", és feltehetően a
vizet Ea Isten [Enki] víz segítségével ”(1969, 25). Bár az asu szakmájának még ősi gyökerei is lehetnek a jóslás művészetében, i. E. 3000 -re a vallásos gyógyításnak viszonylag kifinomult orvosi alternatívái voltak, ezt példázzák a gyógyszerészeti recepteket és műtéteket részletező korabeli szövegek.

Megjegyzések

 1. Salim Mujais, „A birodalom jövője: orvostudomány és jóslás az ókori SyroMezopotámiában” American Journal of Nephrology 19 (1999): 133-134.
 2. Guido Majno, A gyógyító kéz: ember és seb az ókori világban (Cambridge: Harvard University Press, 1975), 53.
 3. Paul Kriwaczek, Babilon: Mezopotámia és a civilizáció születése (New York: Thomas
  Dunne Könyvek, 2010), 198.
 4. Kriwaczek, A civilizáció születése, 198.
 5. Robert R. Stieglitz, „Az Ugarit -i orvosok felszerelési listája”, Cuneiform Studies folyóirat 33 (1981): 54.
 6. Stieglitz, „Berendezések listája”, 54.
 7. Allen D. Spiegel és Christopher R. Springer: „Babiloni orvoslás, menedzselt gondozás és Codex Hammurabi, ie 1700 körül” Journal of Community Health 22 (1997): 73-74 Kriwaczek, A civilizáció születése, 198 Mujais, „Orvostudomány és jóslás”, 134.
 8. Spiegel és Springer, „Codex Hammurabi”, 73 Majno, A gyógyító kéz, 43.
 9. Spiegel és Springer, „Codex Hammurabi”, 73.
 10. Spiegel és Springer, „Codex Hammurabi”, 73-74.
 11. Majno, A gyógyító kéz, 40.
 12. Spyros G. Marketos, „Az aszklépiai és a hippokratészi orvostudomány párhuzama Kos szigetén” American Journal of Nephrology 17 (1997): 205.
 13. Spiegel és Springer, „Codex Hammurabi”, 70-72.
 14. Frank J. Anderson, A gyógynövények illusztrált története (New York: Columbia Egyetem
  Press, 1977) 2 R.R. Inskeep, „Egészségügyi veszélyek és gyógyítás az ókorban” Dél-afrikai
  Régészeti Közlöny 24 (1969): 26.
 15. Inskeep, „Egészségügyi veszélyek és gyógyítás az ókorban”, 26.
 16. Uo.
 17. Uo.
 18. Anderson: „A gyógynövények története”, 2.
 19. Spiegel és Springer, „Codex Hammurabi”, 74.
 20. Michael J. Brownstein, „Az ópiátok, opioid peptidek és opioid receptorok rövid története” A Nemzeti Tudományos Akadémia közleményei 90 (1993): 5391.
 21. Keith Dickson, „Enki és a megtestesült világ” Az American Oriental Society folyóirata 125 (2005): 499-500.
 22. Dickson, „Enki”, 506.
 23. Böck Barbara: „Amikor végrehajtod a„ dörzsölés ”rituáléját: az orvostudományról és a varázslatról
  Az ókori Mezopotámia ” Journal of Near Eastern Studies 62 (2003): 7-8.
 24. Majno, A gyógyító kéz, 38.
 25. Majno, A gyógyító kéz, 48.
 26. Stieglitz, „Felszerelési lista”, 54-55.
 27. Spiegel és Springer, „Codex Hammurabi”, 74 Majno, A gyógyító kéz, 46.
 28. Majno, A gyógyító kéz, 43.
 29. Majno, A gyógyító kéz, 46.
 30. Majno, A gyógyító kéz, 46-51.
 31. Majno, A gyógyító kéz, 48.
 32. Uo.
 33. Uo.
 34. Majno, A gyógyító kéz, 50.
 35. Majno, A gyógyító kéz, 52.
 36. Uo.
 37. Uo.
 38. Spiegel és Springer, „Codex Hammurabi”, 71-88.

Hivatkozott munkák

Anderson, Frank J. A gyógynövények illusztrált története. New York: Columbia University Press, 1977.

Barber, Kenneth E. „Kórházak és kezelési létesítmények az ókori világban”. Ban ben Tudomány és korszaka, vol. 1, szerkesztette Neil Schlager és Josh Lauer, 131-134. Detroit: Gale, 2001.

Böck, Barbara. „Amikor elvégzi a„ dörzsölés ”rituáléját: az orvostudományról és a mágiáról az ókori Mezopotámiában.” Journal of Near Eastern Studies 62 (2003): 1-16.

Brownstein, Michael J. „Az ópiátok, opioid peptidek és opioid receptorok rövid története”. A Nemzeti Tudományos Akadémia közleményei 90 (1993): 5391-5393.

Dickson, Keith. - Enki és a megtestesült világ. Az American Oriental Society folyóirata 125 (2005): 499-515.

Inskeep, R. R. „Egészségügyi veszélyek és gyógyítás az ókorban.” Dél -afrikai Régészeti Közlöny 24 (1969): 21-29.

Marketos, Spyros G. „Az aszklépiai és a hippokratészi orvostudomány párhuzama Kos szigetén.” American Journal of Nephrology 17 (1997): 205-208.

Mujais, Salim. „A birodalom jövője: orvostudomány és jóslás az ókori Szirosz-Mezopotámiában.” American Journal of Nephrology 19 (1999): 133-139.

Spiegel, Allen D. és Christopher R. Springer. „Babiloni orvoslás, menedzselt gondozás és Codex Hammurabi, i. E. 1700 körül.” Journal of Community Health 22 (1997): 69-89.

Stieglitz, Robert R. „Egy orvos felszerelési listája az Ugarittól.” Cuneiform Studies folyóirat 33 (1981): 52-55.


Hammurabi és a Babiloni Birodalom

Hammurabi (állva), ábrázolva, hogy királyi jelvényeit Shamashtól kapja. Hammurabi ima jeléül tartja a kezét a szája fölött (megkönnyebbülés a Hammurabi -sztélé felső részén és a törvénykönyvben). / Fotó: MBZT, Louvre Museum, Párizs, Wikimedia Commons

Uralkodása saját feliratai, levelei és közigazgatási iratai szerint igyekezett javítani az uralma alatt élők életén.

Írta: Dr. Joshua J. Mark / 2018.04.04
A filozófia professzora
Marist College

Hammurabi (más néven Khammurabi és Ammurapi, i. E. 1792-1750 között uralkodott) az amoriták első babiloni dinasztiájának hatodik királya volt, atyjától, Sin-Muballitól vette át a trónt, és kiterjesztette a királyságot, hogy meghódítsa az egész ókori Mezopotámiát. Babilon királysága csak Babilon, Kish, Sippar és Borsippa városokat foglalta magában, amikor Hammurabi trónra lépett, de katonai hadjáratok sorozata, gondos szövetségek és szükség esetén felbontott szövetségek, valamint politikai manőverek révén az egész régiót alávette. Babiloni uralom ie 1750 -ig.

Uralkodása saját feliratai, levelei és közigazgatási iratai szerint igyekezett javítani az uralma alatt élők életén. A mai korban legismertebb törvénykönyvéről van szó, amely, bár nem a legkorábbi törvénykönyv, más kultúrák mintájára szolgált, és úgy gondolják, hogy befolyásolta a héber írástudók által lefektetett törvényeket, beleértve a bibliai törvényeket is. Exodus könyve.

Háttér és erősítse a teljesítményt

Az amoriták nomád népek voltak, akik Mezopotámián keresztül vándoroltak Eber Nari (mai Szíria) tengerparti régiójából valamikor az i. E. 3. évezred előtt, és i. E. 1984 -ig Babilonban. A dinasztia ötödik királya, Sin-Muballit (i. E. 1812-1793 között uralkodott) számos közmunkaprojektet sikeresen befejezett, de nem tudta kibővíteni a királyságot vagy versenyezni a déli rivális városával, Larsával.

Larsa volt a legjövedelmezőbb kereskedelmi központ a Perzsa -öbölben, és az ebből származó nyereség gazdagította a várost, és ösztönözte a terjeszkedést, így a déli városok nagy része Larsa irányítása alatt állt. Sin-Muballit haderőt vezetett Larsa ellen, de királyuk, Rim Sin I. vereséget szenvedett. Ezen a ponton bizonytalan, hogy pontosan mi történt, de úgy tűnik, hogy Sin-Muballit kénytelen volt lemondani fia Hammurabi javára. Azt sem tudni, hogy Rim Sin azt hittem, hogy Hammurabi kevésbé fenyegeti Larsát, de ha igen, akkor bizonyítottan téved. Durant történész ezt írja:

A [babiloni történelem] elején Hammurabi, hódító és törvényhozó hatalmas alakja áll, negyvenhárom éves uralkodása alatt. Az ősi pecsétek és feliratok részben továbbítják nekünk - tűzzel és zsenialitással teli ifjúság, nagyon forgatag a csatában, aki minden lázadót összetör, ellenségeit darabokra vágja, megközelíthetetlen hegyek fölé vonul, és soha nem veszíti el az eljegyzést. Alatta az alsó völgy kicsiny hadviselő államai egységre és békére kényszerültek, és egy történelmi törvénykönyv fegyelmezte őket a rend és biztonság érdekében. (219)

Kezdetben Hammurabi nem adott okot a Rim Sin I -nek a riadalomra. Uralkodását azzal kezdte, hogy központosította és racionalizálta adminisztrációját, folytatta apja építési programjait, valamint felnagyította és megemelte a város falait. Megalkotta híres törvénykönyvét (i. E. 1772 körül), alaposan odafigyelt az emberek szükségleteire, javította a mezők öntözését és az irányítása alatt álló városok infrastruktúrájának karbantartását, miközben az isteneknek is gazdag templomokat épített. Ugyanakkor rendbe hozta csapatait, és megtervezte hadjáratát Mezopotámia déli régiójáért.

Ez a térkép a politikai helyzetet mutatja Szír-Mezopotámia c. 1764 e. Ez idő alatt az amorita királyok, a babiloni Hammurabi és a mariwiri Zimri-Lim szinte állandó hadviselést folytattak a környező politikákkal, amelyek közül sokan szintén túlnyomórészt amoriták voltak. A két király összetörte a hatalmakat, mint Eshnunna, és visszavágták az elámitákat. Ie 1761 -ben Babilonról ismert, hogy átvette az irányítást Mari és területei felett, és ennek okai a mai napig tisztázatlanok. / Fotó: Attar-Aram syria, Wikimedia Commons

A MESOPOTAMIA HÓDÍTÓJA

A tudós, Stephen Bertman megjegyzi, hogyan dolgozott Hammurabi személyes jellege az ő uralkodása elején:

Hammurabi képes volt ügyintézőre, ügyes diplomatara és ügyes imperialistára, türelmes volt céljainak elérésében. A trónra lépéskor kiáltványt bocsátott ki az emberek adósságainak elbocsátására, és uralkodásának első öt évében tovább növelte népszerűségét az istenek szentélyeinek, különösen Marduk, Babilon védnöke, jámbor felújításával. Aztán, miután otthoni hatalma biztonságban volt és katonai erői felkészültek, ötéves kampánysorozatot kezdett déli és keleti rivális államok ellen, kiterjesztve területét. (87)

Amikor az elámiták keletről megtámadták Mezopotámia középső síkságait, Hammurabi Larsával szövetkezett, hogy legyőzze őket. Ezzel sikerült felbontania a szövetséget, és gyorsan elfoglalta Uruk és Isin városát, amelyeket korábban Larsa birtokolt, szövetségeket kötve más városállamokkal, mint például Nippur és Lagash. A szövetségeket, amelyeket más államokkal kötött, többször megszakították, amikor a király ezt szükségesnek találta, de mivel az uralkodók továbbra is szerződést kötöttek Hammurabival, úgy tűnik, egyiküknek sem jutott eszébe, hogy ugyanezt tenné őket, mint korábban másoknak.

Miután Urukot és Iszint meghódították, megfordult, elfoglalta Nippurt és Lagaszt, majd meghódította Larsát. Egy technika, amelyet úgy tűnt, hogy először használt ebben az elkötelezettségben, másoknál a legkedvezőbb módszerévé válna, amikor a körülmények lehetővé teszik: a vízforrások duzzasztása a város felé, hogy visszatartsa őket az ellenségtől az átadásig, vagy esetleg a vizek gáton keresztül történő visszatartása. majd elengedik őket, hogy elárasztják a várost, majd támadást indítanak. Ezt a módszert Hammurabi apja korábban használta, de lényegesen kisebb hatékonysággal. Larsa volt Rim Sin utolsó fellegvára, és bukásával nem volt más erő, amely a déli Babilon királya ellen állhatott volna.

Mezopotámia déli részének ellenőrzése alatt Hammurabi északra és nyugatra fordult. A szíriai Mari Amoriták Királysága régóta az Amorita Babilon szövetségese volt, Hammurapi pedig baráti kapcsolatokat folytatott Zimri-Lim királlyal (i. E. 1755-1761). Zimri-Lim sikeres katonai hadjáratokat vezetett Mezopotámia északi részén, és a győzelmekből származó gazdagságnak köszönhetően Mari irigykedett más városokra, amelyek a régió egyik legnagyobb és leggazdagabb palotájával rendelkeznek.

A tudósok régóta vitatkoznak azon, hogy miért szakítana Hammurabi a Zimri-Limmel kötött szövetségével, de az ok elég egyértelműnek tűnik: Mari fontos, fényűző és virágzó kereskedelmi központ volt az Eufrátesznél, és nagy gazdagsággal és természetesen vízjogokkal rendelkezett. A város közvetlen kézben tartása, ahelyett, hogy az erőforrásokról kellene tárgyalni, minden uralkodónál előnyösebb lenne, és minden bizonnyal Hammurabi számára is. 1761 -ben gyorsan megütötte Marit, és valamiért elpusztította, ahelyett, hogy egyszerűen meghódította volna.

Ez sokkal nagyobb rejtély, mint hogy miért is vonulna ellene először. Más meghódított városokat felszívtak a királyságba, majd javították és javították. Why Mari was such an exception to Hammurabi’s rule is still debated by scholars, but the reason could be as simple as that Hammurabi wanted Babylon to be the greatest of the Mesopotamian cities and Mari was a definite rival for this honor.

Zimri-Lim is thought to have been killed in this engagement as he vanishes from the historical record in that same year. From Mari, Hammurabi marched on Ashur and took the region of Assyria and finally Eshnunna (also conquered by damming up of the waters) so that, by 1755 BCE, he ruled all of Mesopotamia.

This terracotta tablet is a smaller version of the original law code stela of King Hammurabi to be used in schools and courts. The tablet was found at Nippur (modern Nuffar, Al-Qadisiyah Governorate, Iraq), southern Mesopotamia. Old Babylonian era, 1790 BCE. (Istanbul Archaeological Museums/Ancient Orient Museum, Istanbul, Turkey). / Photo by Osama Shukir Muhammed Amin, Creative Commons

HAMMURABI’S CODE & THE CARE OF THE PEOPLE

Although Hammurabi spent a considerable amount of time on campaign, he made sure to provide for the people whose lands he ruled over. A popular title applied to Hammurabi in his lifetime was bani matim, ‘builder of the land’, because of the many building projects and canals he ordered constructed throughout the region.

Documents from the time attest to the efficacy of Hammurabi’s rule and his sincere desire to improve the lives of the people of Mesopotamia. These letters and administrative works (such as directives for the building of canals, food distribution, beautification and building projects, and legal issues) support the view which Hammurabi held of himself. The prologue to his famous law code begins:

When the lofty Anu, King of the Annunaki and Bel, Lord of Heaven and Earth, he who determines the destiny of the land, committed the rule of all mankind to Marduk, when they pronounced the lofty name of Babylon, when they made it famous among the quarters of the world and in its midst established an everlasting kingdom whose foundations were firm as heaven and earth – at that time Anu and Bel called me, Hammurabi, the exalted prince, the worshipper of the gods, to cause justice to prevail in the land, to destroy the wicked and the evil, to prevent the strong from oppressing the weak, to enlighten the land and to further the welfare of the people. Hammurabi, the governor named by Bel, am I, who brought about plenty and abundance. (Durant, 219)

A diorite stele with an inscription of Hammurabi’s code of laws. Susa, Babylonia, 18th century BCE. Cast of the original now in the Louvre, Paris. (Pushkin Museum, Moscow) / Photo by James Blake Wiener, Creative Commons

His law code is not the first such code in history (though it is often called so) but is certainly the most famous from antiquity prior to the code set down in the biblical books. The Code of Ur-Nammu (c. 2100-2050 BCE), which originated with either Ur-Nammu or his son Shulgi of Ur, is the oldest code of laws in the world. Hammurabi’s code differed from the earlier laws in significant ways. The historian Kriwaczek explains this, writing:

Hammurabi’s laws reflect the shock of an unprecedented social environment: the multi-ethnic, multi-tribal Babylonian world. In earlier Sumerian-Akkadian times, all communities had felt themselves to be joint members of the same family, all equally servants under the eyes of the gods. In such circumstances disputes could be settled by recourse to a collectively accepted value system, where blood was thicker than water, and fair restitution more desirable than revenge. Now, however, when urban citizens commonly rubbed shoulders with nomads following a completely different way of life, when speakers of several west Semitic Amurru languages, as well as others, were thrown together with uncomprehending Akkadians, confrontation must all too easily have spilled over into conflict. Vendettas and blood feuds must often have threatened the cohesion of the empire. (180)

The Code of Ur-Nammu certainly relies on the concept of “joint members of the same family” in that an underlying understanding by the people of proper behavior in society is assumed throughout. Everyone under the law was expected to already know what the gods required of them, and the king was expected simply to administer the god’s will. Historian Karen Rhea Nemet-Najat writes:

The king was directly responsible for administering justice on behalf of the gods, who had established law and order in the universe. (221)

Hammurabi’s code was written in a later time when one tribe’s or city’s understanding of the will of the gods might be different from another’s. In order to simplify matters, Hammurabi’s code sought to prevent vendetta and blood feuds by stating clearly the crime – and the punishment which would be administered by the state for committing such crime – without assuming a communal understanding of the god’s will in these matters:

If a man put out the eye of another man, his eye shall be put out.

If he break another man’s bone, his bone shall be broken.

If a man knock out the teeth of his equal, his teeth shall be knocked out.

If a builder build a house for someone, and does not construct it properly,

And the house which he built fall in and kill its owner, then that builder shall be put to death.

If it kill the son of the owner of the house, the son of that builder shall be put to death.

This clay tablet mentions the names of the kings of Babylon (genealogy of the Hammurabi’s dynasty) as far as the reign of Ammiditana (reigned 1683-1647 BCE). The list also mentions the names of several Amorite tribal ancestors, to whose spirits offerings of food and drink were made. Old Babylonian Period. Probably from Sippar, Southern Mesopotamia, modern-day Iraq. (The British Museum, London). / Photo by Osama Shukir Muhammed Amin, Creative Commons

Unlike the earlier Code of Ur-Nammu, which imposed fines or penalties of land, Hammurabi’s code epitomized the principle known as Lex Talionis, the law of retributive justice, in which punishment corresponds directly to the crime, better known as the concept of ‘an eye for an eye and a tooth for a tooth’, made famous from the later law code of the Old Testament, exemplified in this passage from the Book of Exodus:

If people are fighting and hit a pregnant woman and she gives birth prematurely but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman’s husband demands and the court allows. But if there is serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. (Exodus 21:22-25)

Hammurabi’s law code thus set the standard for future codes in dealing strictly with the evidence of the crime and setting a specific punishment for that crime. What decided one’s guilt or innocence, however, was the much older method of the Ordeal, in which an accused person was sentenced to perform a certain task (usually being thrown into a river or having to swim a certain distance across a river) and, if they succeeded, they were innocent and, if not, they were guilty. Hammurabi’s code stipulates that:

If a man’s wife has been pointed out because of another man, even though she has not been caught with him, for her husband’s sake she must plunge into the divine river.

The woman who did so and survived the ordeal would be recognized as innocent, but then her accuser would be found guilty of false witness and punished by death. The ordeal was resorted to regularly in what were considered the most serious crimes, adultery and sorcery, because it was thought these two infractions were most likely to undermine social stability. Sorcery, to an ancient Mesopotamian, would not have exactly the same definition as it does in the modern day but would be along the lines of performing acts that went against the known will of the gods — acts which reflected on oneself the kind of power and prestige only the gods could lay claim to. Tales of evil sorcerers and sorceresses are found throughout many periods of Mesopotamian history and the writers of these tales always have them meet with a bad end as, it seems, they also did when submitted to the Ordeal.

Fragment of a stone stele dedicated by Itur-Ashdum, Hammurabi king Hammurapi at worship. The cuneiform inscription states that a high official called Itur-Ashdum dedicated a statue of a lamma to the goddess Ashratum in her temple on behalf of King Hammurapi (reigned 1792-1750 BCE). The figure carved to the left of the inscription may represent Hammurapi with his right arm raised in worship. According to the text Hammurapi would have been facing a figure of Ashratum across the inscription. First Dynasty of Babylon,old Babylonian era, c. 1760-1750 BCE. Probably from Sippar, Mesopotamia, southern Iraq. (The British Museum, London) / Photo by Osama Shukir Muhammed Amin, Creative Commons

HAMMURABI’S DEATH & LEGACY

By 1755 BCE, when he was the undisputed master of Mesopotamia, Hammurabi was old and sick. In the last years of his life his son, Samsu-Iluna, had already taken over the responsibilities of the throne and assumed full reign in 1749 BCE. The conquest of Eshnunna had removed a barrier to the east that had buffered the region against incursions by people such as the Hittites and Kassites. Once that barrier was gone, and news of the great king weakening spread, the eastern tribes prepared their armies to invade. Hammurabi died in 1750 BCE, and Samsu-Iluna was left to hold his father’s realm against the invading forces while also keeping the various regions of Babylonia under control of the city of Babylon it was a formidable task of which he was not capable.

The vast kingdom Hammurabi had built during his lifetime began to fall apart within a year of his death, and those cities that had been part of vassal states secured their borders and announced their autonomy. None of Hammurabi’s successors could put the kingdom back together again, and first the Hittites (in 1595 BCE), then the Kassites invaded.

The Hittites sacked Babylon and the Kassites inhabited and re-named it. The Elamites, who had been so completely defeated by Hammurabi decades before, invaded and carried off the stele of Hammurabi’s Law Code which was discovered at the Elamite city of Susa in 1902 CE.

Hammurabi is best remembered today as a lawgiver whose code served as a standard for later laws but, in his time, he was known as the ruler who united Mesopotamia under a single governing body in the same way Sargon the Great of Akkad had done centuries before. He linked himself with great imperialists like Sargon by proclaiming himself “the mighty king, king of Babylon, king of the Four Regions of the World, king of Sumer and Akkad, into whose power the god Bel has given over land and people, in whose hand he has placed the reins of government” and, just like Sargon (and others), claimed his legitimate rule was ordained by the will of the gods.

Unlike Sargon the Great, however, whose multi-ethnic empire was continually torn by internecine strife, Hammurabi ruled over a kingdom whose people enjoyed relative peace following his conquest. The scholar Gwendolyn Leick writes:

Hammurabi remains one of the great kings of Mesopotamia, an outstanding diplomat and negotiator who was patient enough to wait for the right time and then ruthless enough to achieve his aims without stretching his resources too far. (83)

It is a testimony to his rule that, unlike Sargon or his grandson Naram-Sin from earlier times, Hammurabi did not have to re-conquer cities and regions repeatedly but, having brought them under Babylonian rule, was, for the most part, interested in improving them and the standard of living of the inhabitants (a notable exception being Mari, of course). His legacy as a lawgiver reflects his genuine concern for social justice and the betterment of the lives of his people.


The British mathematician Sir Andrew Wiles (born 1953) is best known for proving Fermat’s Last Theorem, which, until then, was one of the most famous unsolved problems in mathematics.

In 1637, Pierre de Fermat, wrote in the margin of a textbook that he had a wonderful proof that the equation a n + b n n > 2 . Unfortunately, no one was able to find a proof – until Wiles, some 400 years later.

Wiles had been fascinated by the problem since the age of 10, and spent seven years working on it in solitude. He announced his solution in 1993, although a small gap in his argument took two more years to fix.

He was too old to receive the Fields medal, the highest award in mathematics, which has an age limit of 40. Instead, Wiles was awarded a special silver plaque for his work.


SEDER OLAM - Revisited

Generations 43-49
(1280 - 2120 CE)

If you would like to support this web site and the amount of research it involves, I will be grateful and will give you access to a library of resources


***** Latest addition is Generation 49 - pre-Messianic times *** If you already visited this site, welcome back and please check the What is new page to find out about the additions since your last visit. *****

What is this site about?
Seder Olam is an ancient book compiled in Hebrew by Babylonian talmudists about 160 CE. It gives a chronology of the history of the Jewish people and the world around them since the first man Adam until the Great Revolt against the Roman rule. Seder Olam means Order (or Chronology) of the World. Some 450 years later, another book called Seder Olam Zutta (the Small Seder Olam ) was issued in Babylone to complete the former work until their time. Since then, and to distinguish the two works, the former one is referred as Seder Olam Rabbah (the Great Seder Olam ). There have been other works to continue the chronology since, but they based their work on the Seder Olam chronology. Yet, this chronology met hard challenges to resolve because it made some assumptions which should not be considered as correct with the hindsight of chronologies from other parallel civilizations which have only been deciphered in the past 100 years or so. So the Seder Olam needs some revision and corrections, and this is the goal of the present web site.

Although the Seder Olam chronology from the Creation to the Exodus is fairly detailed and almost free from debate, the periods that follow, from the time of Joshua and the Judges until later events was based on assumptions from the original author(s). Unfortunately these assumptions do not always match historical chronologies that have been established since from the Egyptian, Babylonian and Persian records. The present site presents an attempt to reconcile these differences and point to possible mistakes in the original assumptions made in the Seder Olam . And, of course, the goal is also to continue the original work until the present days. Some however say that the misleadings of Seder Olam chronology was intentional, as the Sages wanted to hide the true details, giving echo to what Daniel himself was told when he requested to understand the time of the ultimate Redemption: (Daniel 12:9) : "Go your way, Daniel for the words are shut up and sealed till the time of the end." Indeed these details are sealed from human knowledge, but the chronology thus far is not, and should not, be sealed. At the contrary, their study is commanded, as a mean to educate: (Deuteronomy 4:32) "For ask now of the days past, which were before you, since the day that God created man upon the earth."

I have divided the present chronology into 50 different "generations" of mankind from the arrival of Adam. Why 50? It will be fully explained in the last (50th) generation, which will be the Messianic times according to Jewish scriptures, but, in essence it is related to the Jubilee of the world and to the importance of the number 7. Since the Creation, God has established the Shabbat, which is the 7th day. Then the Israelites were ordered to respect it as a "rest" day (rest in the sense of stopping one's daily activity and dedicate that day to prayer and study in order to connect with the Creator), and to also observe the 7th month (Tishri) as a renewal of the year cycle. They were also commanded to respect the 7th year as a rest year for the land (the so-called Shmita or Shemitah ). The number 7 is tied to day-month-year cycles and has no other source than the Bible and the Shabbat. After 7 cycles of 7 years, totalling 49 years, they were ordered to respect the Jubilee year, the 50th year. This cycle is mirrored into the chronology of the world which will continue for 49 generations, until the last generation, the 50th one. The world, as it is known to Jews, is supposed to last 6000 years: this gives 50 generations of 120 years each. So each "generation" of the present chronology covers 120 years of Jewish history. The period of 120 years is also given by God, at a certain point of time in the Biblical narrative, as the maximum number of years that humans can live.

I hope you will enjoy going through these pages and, as this is a work in progress, do come back and check the updates in the What is New section. If you have comment or message to send me, please do so by using the Contact form.

To read the text of the Seder Olam Rabbah , see the links in this page.

Albert Benhamou
May 2013
Private Tour Guide in Israel -- Click here to visit my other Web Site, in case you plan a visit to Israel
Certified by the Ministry of Tourism


(click on the image to jump to the corresponding history page)

Where Bible meets History
Summary of the chronology of the Bible and quick links below to major periods in Biblical and Jewish History with maps:

BIBLICAL
- the six "days" of the Creation
- the Flood, 2104 BCE
- the Tower of Babel, 1764 BCE
- the Covenant with Abraham, 1729 BCE
- Joseph becomes Viceroy of Egypt, 1531 BCE
- the Exodus, 1306 BCE

Map for the Biblical period (Google Maps)

View Biblical period in a larger map

KINGDOM
- completion of the First Temple, 1008 BCE
- the Israelite pagan temple of Dan, one of the two high places established by Jeroboam, 979 BCE
- Assyrian conquest: end of the kingdom of Israel, 718 BCE
- Babylonian conquest: end of the kingdom of Judah and destruction of the First Temple, 587 BCE

Map for the period of the Judges until the First Temple (Google Maps)

View Judges and Kingdom period in a larger map

PERSIAN
- Cyrus the Persian authorizes the Return to Sion, 539 BCE
- Queen Esther and the festival of Purim, 475 BCE

Map for the period of the two kingdoms of Israel and Judah,
until the exile to Babylon and the return to Sion during the Persian rule

View The Two Kingdoms in a larger map

GREEK
- Alexander the Great in Judea, 332 BCE
- revolt of the Maccabees and the festival of Chanukkah, 167-164 BCE
- new alliance between the Maccabees and Rome, 161 BCE
- start of the Hasmonean dynasty, 142 BCE

Map for the period of the Greek rule until the end of the Hasmonean dynasty

View Greek and Hasmonean in a larger map

ROMAN
- Pompey in Jerusalem, 63 BCE
- end of the Hasmonean dynasty, reign of Herod, 40 BCE
- Judea becomes Roman province, 6 CE
- crucifixion of Jesus, 33 CE
- destruction of the Second Temple, 70 CE
- the Great Revolt of Bar-Kochba, 132-135 CE

DIASPORA
- the end of the Sanhedrin institution was prophecized and so was the end of the Roman Empire as a result
- the rise of Islam and the Hijrah , 622 CE
- more to come.

COMPARISON WITH TRADITIONAL SEDER OLAM CHRONOLOGY
The chronology established by the author(s) of the ancient Seder Olam Rabbah leads to many discrepancies with historical facts. For a comparison of this chronology with the present revision, click here


Bible and Archaeology
The items below are related to people, places, events, or customs mentioned in the Bible:

BIBLICAL
- the legendary Sumerian kings who lived long lifes before the Flood, like the early Biblical characters
- cultic offerings of the fruits of human labour took place in the Late Chalcolithic, at the time of Abel and Cain
- the Bronze Age started at a time mentioned in the Bible, and the Early Bronze Age disappeared for no reason at the time of the Flood
- the origin of the Hebrews
- the obsession of Ancient Egypt with the Cult of the Dead
- Gilgal Rephaim, remains of the old kingdom of Bashan, of the Anakim giants
- the Epic of Gilgamesh and the Epic of Atrahasis echoe the Biblical account about the Flood
- Assur, the Biblical ancestor of the Assyrians
- the city-state of Ur mentioned in the Bible
- the Code of Hammurabi echoes the Noachide laws of the Bible for the post-Flood humanity
- the name Jerusalem is mentioned in ancient Egyptian texts, contemporary to Biblical Salem
- the ruins of the kingdoms of Sodom and Gomorrah have been found
- the Cave of Machpelah, burial place of the patriarchs
- the Tomb of Rachel, on the road to Bethlehem, a location as described in the Bible

EGYPTIAN
- the Hapiru people, assumed to be the Hebrews, mentioned in the Statue of King Idri-mi
- the Ipuwer Papyrus describes the plagues that fell upon Egypt at the time of the passage of Abraham
- Ahmose I had massive silos built to store grain, as per the recommendation from Joseph
- the Tempest Stele of Ahmose I may be describe the disaster that caused famine in Egypt at the time of Joseph
- a hieroglyph text dating from Amenhotep III's reign mentions the Hebrew tetragram name for God
- the tale of the conquest of Sichem by the Apiru (Hebrews) mentioned in the Amarna letters
- the Great Hymn of Aten, from Pharaoh Akhenaton, suggests he was influenced by the Hebrews
- the empty tomb of Pharaoh Horemheb may be the result of his Biblical end
- the Biblical story of the heathen prophet Balaam is proven by Archaeology
- the stele of Beth-Shean recalls the victory campaign of Seti I in Canaan before the Israelites came in
- the altar that Joshua built on Mount Ebal has been found
- the Tomb of Joseph in Sichem, where the Bible stated Joshua had buried him

KINGDOM
- the Merneptah Stele is the first archaelogical item that mentions the name 'Israel'
- the Biblical name of Jabin, king of Hazor, is mentioned in a tablet found in the ruins of that city
- archaeologists have found the location of the camp of general Sisera who oppressed the Israelites for two decades
- the writing (as symbols for words) was born in Sumer, but the alphabet was introduced in Canaan by the Israelites
- a jar was found with the ancient Hebrew alphabet bearing the rare name of one of Saul's sons, "Eshbaal"
- the clay seals found in Tell El-Hesy confirm that there was a central power (monarchy) at the time of David ca. 1000 BCE
- an inscription on a limestone slab confirmed the Biblical name of Ekron, one of the five cities founded by the Philistines
- one relief in the Temple of Karnak shows Pharaoh Shoshenq (the Biblical Shishak) fighting Israelite enemies
- the Mesha Stele refers to several Biblical characters from the time of the Israelite kingdom
- the Tel-Dan Stele refers to the names of King David, Israel and Joram
- the Bat Creek inscription, found in North America, with inscription in Paleo-Hebrew: forgery or genuine? You decide !
- the Joash Inscription refers to the reparations King Joash directed over the Temple
- the Zakku Stele refers to Ban-Hadad, the Biblical king of Aram at the time of the Israelite kingdom
- the Uzziah Tablet, related to the relocated tomb of Uzziah king of Judah who died a leper
- the religious reform of King Hezekiah (ca. 720 BCE) is proven by archaeology, including a toilet seat used to defile the high place

ASSYRIAN
- the Kurkh Stele depicting the Battle of Qarqar won by Shalmanezer III against a large coalition
- the Black Obelisk of Shalmanezer III refers to Biblical kings, Hazael for Aram and Jehoash for Israel
- the eclipse of 763 BCE was announced by Amos the Prophet for the turn to the new Biblical millennium 3000
- the Shiloah plaque testifies of the work caried out by King Hezekiah to protect Jerusalem from the Assyrians
- the Annals of Sennacherib mentions King Hezekiah
- Sennacherib's violent assault on the Israelite city of Lachish is commemorated on many reliefs
- the Throne of Solomon is depicted in one of the reliefs of the conquest of Lachish
- the Biblical names of Hezekiah and Jerusalem are mentioned in clay cylinders from Nineveh
- the assassination of Sennacherib by his sons is reported in the Bible
- the tax-system set by King Menasseh is proven by bullae listing cities and districts mentioned in the Bible

BABYLONIAN
- the Battle of Carchemish and the Battle of Meggido are mentioned in historical annals and the Bible
- the name of a servant of Nebuchadnezzar mentioned in the Bible has been found in a cuneiform tablet
- the year when Nebuchadnezzar spoiled Egypt is indicated precisely in the Bible and in a clay tablet
- the royal "rations" allocated to the captive king of Judah, Jehoiakim, are mentioned on a clay tablet
- the names of the captors of Prophet Jeremiah, as mentioned in the Bible, is confirmed by Archaeology !
- the Biblical Book of Ezekiel has been found inscribed in stones, with identical text, in his shrine in Iraq
- the importance of royal dreams is echoed in the Bible and in annals such as the Cylinder of Nabonides

PERSIAN
- the proclamation of religious freedom by Cyrus the Great is mentioned in the Bible and in the Cylinder of Cyrus
- a drachm-type coin was found in Judea and features the name of the new Judean province in the Persian Empire
- the History of Berossus, written about 280 BCE, borrowed from the Bible (but before the Septuagint)
- the introduction of alphabet in the Persian Empire dates from the time of their emancipation of the Israelites

The compilation of the Jewish Bible (Tanakh) was completed in 440 BCE by Nehemiah. Its first translation in Greek, known as the Septuagint, was completed about 200 years later around 230 BCE.


Bible and Knowledge
The items below are related to people, places, events, or customs mentioned in the Bible:
- Creation and Evolution
- the start of Bronze Age with Tuval-Cain
- the water of the Universe and the Flood
- Jabob mastered the rules of Genetics some 3500 years before they were "discovered"
- the number Pi and the Temple of Solomon
- The division of the day into 24 hours: click here
- the transmission of knowledge from Solomon to the Phoenicians to the Greeks
- the Phoenicians learn about the "trade winds" and become the greatest maritime nation of their time
- the Continental Drift and the seven continents, alluded to in the Scriptures
- Thales, the father of Philosophy, meets Jeremiah the Prophet
- Pythagoras, the Father of Mathematics, is influenced by the "doctrine of the Jews"
- Aristotle studies the Hebrew manuscripts held in Babylon and "borrows" from the Jewish "philosophy"
- the Greek philosophers are accused of plagiarism from the Hebrew scriptures (see also the Sibylline Oracles)
- the Moon phase was given by the Sages 2000 years ago with a precision lower than half a second
- the first anesthesia practiced on a man?
- how to cure someone from rabies, explained in the Talmud some 1700 years before Pasteur
- the division in "fair allocation", as opposed to proportional allocation, explained 1800 years before its mathematical understanding
- the Talmud stated, some 1600 years ago, that "the world looks like a ball"
- the creation of public schools, free for all children, with no more than 25 pupils per class
- the Sabbation river that "rests" on Shabbat days ( Saturday = Saturn Day ), and the Romans' 7th planet ( Saturn )
- the Zohar describes the shape and rotation of the Earth over 1000 years before Galileo
- is there "life" after death? The Talmudists thought so
- Resh Lakish gives the number of stars in the Universe
- Samuel describes of the Pleiades star cluster
- Rabba gives an estimate of the size of the Earth
- Abaye calculates the 28 years Solar Cycle, which was only 'discovered' in 1843
- Rabbi Aha describes the rotation of the Earth on its axis
- Maimonides (12th century) gave his advice on how Education should be delivered to children
- Bahya (14th century) mentions the lightning rod as a protection against fire from the sky
- Isaac Newton studies the sizing of the Temple of Solomon, among other Biblical studies
- Abraham bar Hiyya resolved the quadratic equations
- the 19 years cycle that synchronises the lunar and solar calendars
- the Zohar predicted the time of the Industrial Revolution
- the periodicity of the comets was known to Talmudists 1600 years before Halley "discovered" it
. and more to come.Text of the Seder Olam Rabbah
Links below to the text of the Seder Olam Rabbah, with annotations, in PDF format
- Part 1 - From Adam to Jacob, click here
- Part 2 - From Jacob to Joseph in Egypt, click here
- Part 3 - Sojourn in Egypt until the Exodus, click here
- Part 4 - Calculations about the Flood, click here


From the 1800s to Today

From the 1500s onward, till around the year 1800, life expectancy throughout Europe hovered between 30 and 40 years of age.

Since the early 1800s, Finch writes that life expectancy at birth has doubled in a period of only 10 or so generations. Improved health care, sanitation, immunizations, access to clean running water, and better nutrition are all credited with the massive increase. 

Though it’s hard to imagine, doctors only began regularly washing their hands before surgery in the mid-1800s. A better understanding of hygiene and the transmission of microbes has since contributed substantially to public health.

Disease was still common, however, and impacted life expectancy. Parasites, typhoid, and infections like rheumatic fever and scarlet fever were all common during the 1800s.

Even as recently as 1921, countries like Canada still had an infant mortality rate of about 10%, meaning 1 out of every 10 babies did not survive. According to Statistics Canada, this meant a life expectancy or average survival rate in that country that was higher at age 1 than at birth—a condition that persisted right until the early 1980s. 

Today most industrialized countries boast life expectancy figures of more than 75 years, according to comparisons compiled by the Central Intelligence Agency. 


The Rise and Fall of Smallpox

Smallpox is believed to have first infected humans around the time of the earliest agricultural settlements some 12,000 years ago. No surviving evidence of it, however, predates the so-called New Kingdom of Egypt, which lasted from about 1570 B.C. to 1085 B.C. 

A few mummies from that era contain familiar-looking skin lesions. Ramses V, for example, who ruled for roughly four years in the 12th century B.C., looks to have had the raised bumps on his face and body for which smallpox is named (it’s derived from the Latin word for “spotted”). 

Moreover, an ancient Egyptian papyrus scroll briefly describes what could be smallpox, as do Hittite clay tablets. The Hittites, who lived in the Middle East, even accused the Egyptians of infecting them during a war between the two empires.

Many historians speculate that smallpox likewise brought about the devastating Plague of Athens in 430 B.C. and the Antonine Plague of A.D. 165 to 180, the later of which killed an estimated 3.5 million to 7 million people, including Emperor Marcus Aurelius, and hastened the decline of the Roman Empire. 

At any rate, it reached Europe no later than the 6th century, when a bishop in France unmistakably described its symptoms𠅊 violent fever followed by the appearance of pustules, which, if the patient survived, eventually scabbed over and broke off. By that time, the contagious disease, caused by the variola virus, had spread all across Africa and Asia as well, prompting some cultures to worship special smallpox deities.

In the Old World, the most common form of smallpox killed perhaps 30 percent of its victims while blinding and disfiguring many others. But the effects were even worse in the Americas, which had no exposure to the virus prior to the arrival of Spanish and Portuguese conquistadors. 

Tearing through the Incas before Francisco Pizarro even got there, it made the empire unstable and ripe for conquest. It also devastated the Aztecs, killing, among others, the second-to-last of their rulers. In fact, historians believe that smallpox and other European diseases reduced the indigenous population of North and South America by up to 90 percent, a blow far greater than any defeat in battle. 

Recognizing its potency as a biological weapon, Lord Jeffrey Amherst, the commander-in-chief of British forces in North America during the French and Indian War, even advocated handing out smallpox-infected blankets to his Native American foes in 1763.

English doctor Edward Jennerꃞveloped the first smallpox vaccine in 1796.

DEA Picture Library/Getty Images

Knowing that no one can contract smallpox twice, survivors of the disease were often called upon to try and nurse victims back to health. Throughout much of the last millennium, this involved herbal remedies, bloodletting and exposing them to red objects. 

One prominent 17th-century English doctor realized that those who could afford care actually seemed to be dying at a higher rate than those who couldn’t. Yet that didn’t stop him from telling a smallpox-infected pupil to leave the windows open, to draw the bed sheets no higher than his waist and to drink profuse quantities of beer.

Far more effective was inoculation, also called variolation, which involved taking pus or powdered scabs from patients with a mild case of the disease and inserting them into the skin or nose of susceptible, healthy people. Ideally, the healthy people would suffer only a slight infection this way and, in so doing, would develop immunity to future outbreaks. 

Some people did die, but at a much lower rate than those who contracted smallpox naturally. Practiced first in Asia and Africa, variolation spread to the Ottoman Empire around 1670 and then to the rest of Europe within a few decades. Its first proponent in the present-day United States was Cotton Mather, a Puritan minister best known for vigorously supporting the Salem witch trials. Benjamin Franklin, who lost a son to smallpox, was another early American supporter.

Variolation notwithstanding, smallpox continued wreaking havoc on princes and paupers alike. In the 17th and 18th centuries, it killed several reigning European monarchs, including Habsburg Emperor Joseph I, Queen Mary II of England, Czar Peter II of Russia and King Louis XV of France, as well as an Ethiopian king, a Chinese emperor and two Japanese emperors. 

Queen Elizabeth I of England and U.S. President Abraham Lincoln also apparently contracted smallpox during their time in office, though they fortuitously lived to tell the tale. Meanwhile, in Europe alone, an estimated 400,000 commoners were succumbing to smallpox annually.

Finally, in 1796, English doctor Edward Jenner performed an experiment that would, in good time, cause the virus’ downfall. By inserting pus from a milkmaid with cowpox, a disease closely related to smallpox, into the arms of a healthy 8-year-old boy and then variolating him to no effect, Jenner was able to conclude that a person could be protected from smallpox without having to be directly exposed to it. This was the world’s first successful vaccine, a term that Jenner himself coined. He tried to get his results published by the prestigious Royal Society, only to be told not to “promulgate such a wild idea if he valued his reputation.” 

A free smallpox vaccination clinic in France, circa 1905.

Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images

Persisting anyway, his vaccine gradually started catching on. The advantages over variolation were many. Unlike a variolated person, a vaccinated person could not spread smallpox to others. Moreover, the vaccine seldom left a rash and proved fatal in only the rarest of circumstances. 

𠇏uture generations will know by history only that the loathsome smallpox existed and by you has been extirpated,” U.S. President Thomas Jefferson wrote to Jenner in 1806. The following year, Bavaria declared vaccination mandatory, and Denmark did the same in 1810.

Because the vaccine originally had to be transferred from arm to arm, its use spread slowly. It was also much less effective in tropical countries, where the heat caused it to quickly deteriorate. Nonetheless, one country after another managed to rid itself of the disease. The last reported U.S. case came in 1949. 

Spurred by two new technological advances𠅊 heat-stable, freeze-dried vaccine and the bifurcated needle—the World Health Organization then launched a global immunization campaign in 1967 with the goal of wiping out smallpox once and for all. That year, there were 10 million to 15 million cases of smallpox and 2 million deaths, according to WHO estimates. Yet just a decade later, the number was down to zero. No one has naturally contracted the virus since a Somali hospital worker in 1977 (though a laboratory accident in England did kill someone in 1978).

After searching far and wide for any remaining trace of smallpox, the WHO’s member states passed a resolution on May 8, 1980, declaring it eradicated. “The world and all its peoples have won freedom from smallpox,” the resolution stated, adding that this “unprecedented achievement in the history of public health … demonstrated how nations working together in a common cause may further human progress.” 

Today, guarded laboratories in Atlanta and Moscow hold the only known stores of the virus. Some experts say these should be destroyed, whereas others believe they should be kept around for research purposes just in case smallpox somehow remerges.


Khorsabad (Eleanor Guralnick, 2010)

Khorsabad: The Sculptures, vol. 3

This publication will present all of the known surviving Khorsabad sculptures. Together, they will represent the sculptured decorations of two major palace courtyards, at least three major palace rooms, and a number of new fragments that will enhance our knowledge of the throne room sculptural decorations, and fragments from at least two or three additional rooms from which nothing had been thought to survive. Approximately 1000 unreconstructed large sculpture fragments were assigned to Chicago in the division of finds in 1930 that have not been registered into the collection, photographed or published. The currently exhibited body of published sculptures in Chicago will be nearly doubled. Other sculptures to be published for the first time are in the British Museum and the Iraq Museum in Baghdad. The growing global interest in the Middle East and its cultural heritage places this project in a very favorable position for world-wide interest. The well publicized and enormous losses to the Iraqi cultural heritage insist that the portion of that heritage that survives in museums should be made available to the international public.


Mongol Influence

The Mongol Yuan Dynasty, founded by Kublai Khan (1215–1294), issued its own form of paper currency called chao the Mongols brought it to Persia where it was called djaou vagy djaw. The Mongols also showed it to Marco Polo (1254–1324) during his 17-year-long stay in Kublai Khan's court, where he was amazed by the idea of government-backed currency. However, the paper money was not backed by gold or silver. The short-lived Yuan Dynasty printed increasing amounts of the currency, leading to runaway inflation. This problem was unresolved when the dynasty collapsed in 1368.

Although the succeeding Ming Dynasty (1368–1644) also began by printing unbacked paper money, it suspended the program in 1450. For much of the Ming era, silver was the currency of choice, including tons of Mexican and Peruvian ingots brought to China by Spanish traders. Only in the last two, desperate years of Ming rule did the government print paper money, as it attempted to fend off the rebel Li Zicheng and his army. China did not print paper money again until the 1890s when the Qing Dynasty began producing yuan.


Nézd meg a videót: Az ókori Mezopotámia (Lehet 2022).