Előzmények Podcastok

Silvo Scaroni

Silvo Scaroni


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Silvio Scaroni 1893. május 12 -én született Besciában, Olaszországban. Az olasz hadsereghez lépett, és elérte a tizedesi rangot, mielőtt 1915 márciusában áthelyezték a Corpo Aeronautico Militare -be (CAM). Felderítő pilótaként kezdte, de később elkezdte a Nieuport I7 vadászrepülőgéppel repül. Scaroni első megerősített győzelmét 1917. november 14 -én szerezte meg.

A Monte Tomatico akciójában megsebesülve 1918 júliusában a második legmagasabb olasz repülő ász lett, amikor 26. győzelmét érte el.

Silvo Scaroni 1977. február 16 -án halt meg Milánóban.


Silvio Scaroni ->

1893-ban sz ületett a lombardiai Bresci n.

Katonai szolg álata

Scaroni m ég a h ปor ú elején ése el őtt csatlakozott az olasz hadsereghez, azonban 1915-ig a 2. t üz érezredn él szolg ált.

1915 m árcius n ker ült az Olasz L égier őh öz, s az alapkik épz és ut án a 4. vad ászrep ül ő osztag (Squadriglia 4) pil ót ája lett. F őhadnaggy á val ó el ől éptet és ével egy id 𕆾n, 1917 január árj n áthelyezt ék a 43. vad ászrep ül ő osztaghoz. Innen k és 𕆻 a 86. vad ászrep ül ő osztaghoz ker ült, majd v ég ül a h íres 76. osztaghoz, Luigi Olivi hadnagy parancsnoks ága al á. Ebben az osztagban szerezte meg mind a 26 igazolt l égi gy őzelm ét, els őt 1917. november 3-án azonban szemtan ú hi ány n nem tudta igazolni. Ezt k övet ᔞn 1917. november ét ől decemberig kilenc igazolt l égi gy őzelmet szerzett, amellyel az olasz rep ül ő ászok list áj ának élbo. 1918. folyam án m ég tov i 19 l égi gy őzelmet aratott, ezzel a sz ázada legeredm ényesebb vad ászpil ót ája lett.

L égi gy őzelmei

Sorsz ám D átum Egys ég Ellenf él
1 1917. november 14. 76 ª K ét ül éses
2 1917. november 18. 76 ª Felder ít ő
3 1917. november 19. 76 ª Albatros D.III
4 1917. december 5. 76 ª K ét ül éses
5 1917. december 10. 76 ª K ét ül éses
6 1917. december 19. 76 ª K ét ül éses
7 1917. december 26. 76 ª Ismeretlen
8 1917. december 26. 76 ª DFW C.V
9 1917. december 26. 76 ª AEG G.IV
10 1918. január ár 14. 76 ª Hansa-Brandenburg C.I
11 1918. január ár 28. 76 ª DFW C.V
12 1918. február ár 1. 76 ª K ét ül éses
13 1918. február ár 11. 76 ª Felder ít ő
14 1918. február ár 11. 76 ª Felder ít ő
15 1918. február ár 18. 76 ª K ét ül éses
16 1918. m árcius 21. 76 ª Albatros D.III
17 1918. m ájus 22. 76 ª K ét ül éses
18 1918. j únius 8. 76 ª K ét ül éses
19 1918. j únius 15. 76 ª Ismeretlen
20 1918. j únius 21. 76 ª Felder ít ő
21 1918. j únius 24. 76 ª K ét ül éses
22 1918. j únius 25. 76 ª Felder ít ő
23 1918. j únius 25. 76 ª Albatros D.III
24 1918. j úlius 7. 76 ª Hansa-Brandenburg C.I
25 1918. j úlius 7. 76 ª Albatros D.III
26 1918. j úlius 12. 76 ª Albatros D.III

Tov i élete

Tov i élet ér ől nincs információ ผi ó. Csup án annyi biztos, hogy 1977-ben hunyt el 84 éves kor n.


Silvio Scaroni

Silvio Scaroni (1893. május 12 -én született Bresciában, † 1977. február 16 -án Milánóban) Francesco Baracca után az első világháború második legsikeresebb olasz vadászpilótája.

Scaroni kezdetben közlegényként szolgált egy tüzérezredben. 1915 márciusában csatlakozott az olasz légierőhöz, és miután befejezte pilótaképzését, először megfigyelő repülőgépet repített. Csak 1917 -ben helyezték át vadászszázadba. A Nieuport 17 -el 1917. november 14 -én érte el első légi győzelmét. 1917. december 26 -án Istrana feletti küldetés során lelőtt három ellenséges repülőgépet. A következő hónapokban 42 légi csatában vett részt. Összesen 26 győzelmet aratott. 1918. július 12 -én újabb ütközetben megütötték és megsebesítették. Csak a háború befejezése után térhetett vissza a légierőhöz.

A címmel könyvet írt háborús tapasztalatairól Battaglie nel cielo ("Légcsaták", Mondadori, új kiadás 1971, Longanesi), amely 1934 -ben jelent meg.


Silvo Scaroni - Történelem

A nagy pép izgalmak és jellemzők közepette Sky Fighters, igaz történetet játszottak, amelyet Ace Williams gyűjtött össze, ahol a híres háborús ászok valódi igaz történeteket mesélnek el harci életük izgalmas pillanatairól! Ezúttal Silvio Scaroni olasz harcos ász hadnagy és legizgalmasabb égharc vár ránk!

Silvio Scaroni hadnagy volt az olaszországi Bresciában született, és a háború elején belépett a légiközlekedésbe. Bombázóként az egyik legjobbnak találták az olasz repülőhadtestben, és nagyon jól fogadta a nagy hárommotoros Capronis kezelését. De a nagy hajók túl lassúak voltak ahhoz, hogy kielégítsék Scaroni hadnagyot. Egyedülálló melegítőkkel akart repülni, és végül sikerült 1917. november 14 -én reggel biztosítani az átigazolást egy harci századhoz.

Ugyanezen a napon regisztrálta első győzelmét. Három hónapon belül 18 ellenséges gépet számlázott. Korai vége véletlen balesetet eredményezett. Olaszország minden kitüntetésével kitüntették, és Bresciában csodálatos emlékművet állítottak emlékére. Az alábbi története az egyik legfigyelemreméltóbb háborús tapasztalat.

A Lángoló KOFFIN

szerző: Lieut. Silvio Scaroni • Sky Fighters, 1935. augusztus

Sok veszélyes pillanatom volt a levegőben, megfigyelésben, bombázásban és harci repülőgépekben. De kétségtelen, hogy a legveszélyesebb, amit valaha tapasztaltam. Azon az éjszakán volt az Adria felett, amikor egy nagy, hárommotoros Capronival repültem az osztrák partok felé tartó bombázó alakulat részeként. Éjszakai repülő ellenséges gépek támadtak ránk, amikor teljesen felkészületlenek voltunk.

A fronton lévő dandártábornok éppen felszólított, hogy jöjjek fel, és vegyem elő a fegyvereket, amikor a partvonalhoz közeledtünk, amikor a motorok zúgása fölött zörgést hallottam, mint a gördülő mennydörgés. Aztán villámcsapásnak tűnt, és úgy éreztem, hogy a vállamon félelmetes ütés hatására megpördülök az elülső sarokban. Felkaptam magam a gödör padlójáról, és felálltam. A nagy repülőgép egyenesen lefelé ugrott, és két gonosz tüzes nyomjelző patak fröccsent a folyosón.

Az éjszakai támadó kevesebb mint ötven méterre volt a farkunktól. Kiabáltam a dandártábornoknak, hogy húzza vissza a kormányt, és rángassa ki a hajót a merüléséből. Aztán a nyomjelző foszforos vakításában láttam, hogy ez nem lehetséges. A pilóta halott volt a volánnál, a feje majdnem levált a testéről. Miközben a kontroll gödör felé tapogatóztam, azon tűnődtem, vajon miért nem jött fel Ercle kapitány a hátsó lövész gödörében, hogy átvegye az irányítást. A hajó most hevesen pörgött, és hirtelen lendült lefelé. Az osztrák pilóta a lehulló hajóhoz rögzítve maradt, mint a pióca, és több száz kört pumpált belénk. A többi gép eltűnt a feketeségben.

Végre sikerült megszereznem a gödröt. Elbotlottam valamiben, és majdnem estem. Amikor lenéztem, láttam, miért nem tudta Ercle kapitány átvenni a dandárt. Ez volt a holtteste, akin megbotlottam. Kirántottam a kereket a halott dandártábornok kezéből, kitoltam az ülésről, és levettem a lábát a kormányrúdról. Csak ekkor jöttem rá, hogy csak egy jó kezem van. A jobbom ernyedten lógott az oldalamon.

Megfordítottam a kereket, és kormányoztam a nyomás ellen, miközben túloldalra néztem. Egy csupasz, sziklás hegynyúlvány volt alatta, egy kis fekete árnyék csapódott a tengerbe. A támadó repülőgép kitörései még mindig a Caproniba csapódtak. Az egyik motor leállt, majd a másik. Nekem csak egy maradt. Szerencsére ez volt a hátsó, mert soha nem lett volna képes manőverezni a gépet, ha az egyik szárnymotor lett volna. Gyenge voltam.

A durva sziklával alatta leereszkedtem. A földet érte és egyszerre felrobbant, elvakítva a vakító fényében. Az ezt követő sötétség feketébb volt, mint Hádész. Abszolút semmit nem láttam, még a műszerfalon lévő izzó fényeket sem. De hallottam a kerekek ropogását. Gyorsan felhúztam, őrülten tántorogtam, ütköztem és mozdulatlanul gurultam.

A kiérkező katonák rám kiabáltak, hogy emeljem fel a kezem. Arcukba nevettem, és óvatosan felgyújtottam a nagy repülőgépet. A puskalövések nem értek el. Két héttel később loptam a határon, és visszanyertem saját vonalainkat.


Scaroni diente zun ์hst als Gefreiter in einem Artillerieregiment. Im M ärz 1915 kam er zur italienischen Fliegertruppe und flog nach seiner Pilotenausbildung zun ์hst Beobachtungsflugzeuge. Erst 1917 wurde er zu einer Jagdstaffel versetzt. Mit einer Nieuport 17 gelang ihm am 14. 1917. november november erster Luftsieg. Am 26. 1917. december 26. schoss er bei einem Einsatz ﲾr Istrana drei feindliche Flugzeuge ab. In den folgenden Monaten nahm er an 42 Luftk ämpfen teil. Insgesamt gelangen ihm 26 Luftsiege. Am 12. Július 1918 wurde er bei einem weiteren Gefecht getroffen und verwundet. Er konnte erst nach Kriegsende wieder zur Fliegertruppe zur ࿌k.

�r seine Kriegserfahrungen schrieb er ein Buch mit dem Cím Battaglie nel cielo („Luftschlachten “, Mondadori, Neuaufl. 1971, Longanesi), das 1934 ver 󶿾ntlicht wurde.


Silvo Scaroni - Történelem

Tenente Silvio Scaroni
Olaszország első világháborús ász


Silvio Scaroni tizedesként csatlakozott az olasz hadsereg 2. mezei tüzérezredéhez. Ebben az egységben szolgált, amikor az első világháború lavinát vert Európa többi részén. 1914. augusztus 2 -án Olaszország bejelentette semlegességét, amikor a felek felálltak a konfliktusra.

Scaroni 1915 márciusában átigazolt a Corpo Aeronautico Militare -be. Röviddel azelőtt, hogy Olaszország belépett a háborúba, 1915. április 26 -án megkezdte a Bleriots és Caudrons repülésének kiképzését. 4a. 1917 januárjában főhadnaggyá léptették elő és a Squadriglia 43a. Ezt követően áthelyezték a Squadriglia 86a -ba, majd a Squadriglia 76a -ba vadászpilótaként.

1917. november 3 -án Scaroni benyújtotta első légi győzelmi igényét, de az nem volt megerősítve és hiteltelen. November 14 -én Scaroni megszerezte első hivatalos győzelmét, miközben egy Nieuport 17 -est repült. December 19 -ig hat győzelmet aratott, és a század megszüntette a Nieuportokat.

Győzelme hátralévő részében Scaroni egy Hanriot HD.I. 25 győzelmével csak a belga Willy Coppens után lesz második az ilyen típusú repülőgépekkel elért sikerért.

A Hanriotnál elért sikere csak négy nappal később kezdődött, hiszen 18 -án megszerezte a második számú győzelmet. A győzelem másnap, és december 5 -én és 10 -én egy -egy győzelem kevesebb mint egy hónap alatt ássá tette őt. December 19 -én ismét gólt szerzett. Aztán karácsony másnapján ő volt az első világháború egyik legelvetettebb légi csatájának vezető fegyvere.

Ahogy maga írta le magazin cikkében, amelyet Nel Cielo számára írt, repülőterét tíz ellenséges bombázó támadta meg. Reggel 9 órakor lelőtte az egyik bombázót. Ezután húsz percig párbajozott egy másikkal, mielőtt összeomlott. A megfigyelő felugrott a roncsok közül, és lángra lobbantotta, hogy megtagadja elfogását. Sajnos a megfigyelőnek közben sikerült saját ruháját lángra lobbantania. Még inkább sajnálatos módon a pilóta még mindig a törmelék alá szorult, és halálra égett. Eközben Scaroni századtársai lelőttek még hat támadót. Scaroni azzal zárta a napot, hogy 12: 35 -kor lelőtt egy másik, még nagyobb bombázót. Így kilenc győzelemmel zárta az évet.

1918. június 16 -ig újabb tíz győzelmet aratott. Ezen a napon vagy a következő napon megkétszerezte tűzerőjét azzal, hogy második géppuskát telepített a repülőgépére.

Júniusban még négyszer szerzett gólt, köztük 25 -én duplázott. Július 7 -én két megerősített győzelemmel és két nem megerősített győzelemmel, 12 -én pedig megerősített és nem megerősített győzelemmel látta őt. Másnap megsebesült, és nem látott további harcot a háborúban.

Scaroni 1926 novemberében részt vett a Schneider Trophy légi versenyeken, az olasz légi attasénak az Egyesült Államokhoz intézett feladatai keretében. A versenyt Washington, DC közelében, a Chesapeake -öbölben rendezték. Olaszország versenyzőcsapata nevezett be, olyan győzelmi várakozással érkeztek, hogy az ünnepi Chiantit csempészték hidroplán úszójukba, megsértve Amerika tilalmát. Amikor motorproblémáik voltak, Scaroni azt javasolta, hogy cseréljenek amerikai gyertyákat és benzint az olasz repülőgépekre. Ezzel megoldódtak a motorbajok.

Olaszország katonai missziót küldött a nacionalista kínai kormány segítésére 1933 -ban. 1934 körül, ennek a kínai missziónak a részeként Scaroni ezredes repülőiskolát alapított a kínai légierőnek Loyangban. Az volt a politikája, hogy minden tanuló érettségizett. Ez azért történt, hogy meghódítsák az olaszokat a repülő kadétok uralkodó osztályú szülei előtt, és aláássák egy korábban létrehozott repülőiskola népszerűségét Hangchow -ban, amelyet az amerikaiak dolgoztak és vezettek az Egyesült Államok hadseregének légi hadtestének szigorítása érdekében. A misszió 1936 -ig maradna Kínában. Scaroni 1937 -ig szolgálna ott.

Az olasz misszió repülőgépgyártó üzemet is létrehozott Fiat vadászgépek és Savoia-Marchetti bombázók gyártására engedély alapján.

A második világháború alatt Scaroni vezényelte az olasz légierőket Szicíliában. Scaroni, aki háborús emlékeit a Impressziók és emlékek a légi hadviselésről címmel publikálta, 1977. február 16 -án halt meg Milánóban, 83 éves korában.


Silvo Scaroni - Történelem


Silvio Scaroni és Caudron G.3

Egyszerű hozzáférésű (EZA) fiókja lehetővé teszi, hogy a szervezet tagjai a következő célokra töltsenek le tartalmat:

 • Tesztek
 • Minták
 • Kompozitok
 • Elrendezések
 • Durva vágások
 • Előzetes szerkesztések

Felülírja a Getty Images webhelyen található állóképek és videók szabványos online összetett licencét. Az EZA -fiók nem engedély. Annak érdekében, hogy a projektet az EZA -fiókjából letöltött anyaggal véglegesítse, licencet kell szereznie. Engedély nélkül nem használhatók tovább, például:

 • fókuszcsoportos bemutatók
 • külső bemutatók
 • a szervezeten belül kiosztott végső anyagok
 • a szervezeten kívül terjesztett anyagok
 • a nyilvánosság számára terjesztett anyagok (például reklám, marketing)

Mivel a gyűjteményeket folyamatosan frissítik, a Getty Images nem tudja garantálni, hogy egy adott termék elérhető lesz a licenc idejéig. Kérjük, gondosan tekintse át a Getty Images webhelyen található, a Licencanyaghoz tartozó korlátozásokat, és ha kérdése van velük, lépjen kapcsolatba a Getty Images képviselőjével. Az EZA -fiókja egy évig a helyén marad. A Getty Images képviselője megbeszéli Önnel a megújítást.

A Letöltés gombra kattintva vállalja a felelősséget a kiadatlan tartalom használatáért (beleértve a használathoz szükséges engedélyek beszerzését), és vállalja, hogy betart minden korlátozást.


Későbbi élet

Scaroni 1926 novemberében részt vett a Schneider Trophy légi versenyeken, az olasz légi attasénak az Egyesült Államokhoz intézett feladatai keretében. A versenyt Washington, DC közelében, a Chesapeake -öbölben rendezték. [12] Olaszország versenyzőcsapata nevezett be, és olyan győzelmi várakozással érkeztek, hogy az ünnepi Chiantit csempészték hidroplán úszójukba, megsértve Amerika tilalmát. Amikor motorproblémáik voltak, Scaroni azt javasolta, hogy cseréljenek amerikai gyertyákat és benzint az olasz repülőgépekre. Ezzel megoldódtak a motorbajok. [12]

Olaszország 1933 -ban katonai missziót küldött a nacionalista kínai kormány megsegítésére. [13] 1934 körül, Kínába irányuló misszió részeként Scaroni ezredes repülőiskolát létesített a kínai légierőnek Loyangban. Az volt a politikája, hogy minden tanuló érettségizett. Ez azért történt, hogy meghódítsák az olaszokat a repülő kadétok uralkodó osztályos szülei előtt, és aláássák a Hangchow -ban korábban létrehozott repülőiskola népszerűségét, amelyet az amerikaiak dolgoztak és vezettek az Egyesült Államok hadseregének légtestének szigorítása érdekében. [14] A misszió 1936 -ig Kínában marad. [13] Scaroni 1937 -ig szolgál majd ott. [15]

Az olasz misszió repülőgépgyártó üzemet is létrehozott Fiat vadászgépek és Savoia-Marchetti bombázók gyártására engedély alapján. [16]

A második világháború alatt Scaroni vezényelte az olasz légierőket Szicíliában. [15]


Ifjúkora Szerkesztés

1893-ban született a lombardiai Bresciában.

Katonai szolgálata Szerkesztés

Scaroni még a háború megkezdése előtt csatlakozott az olasz hadsereghez, azonban 1915-ig a 2. tüzérezrednél szolgált.

1915 márciusában került az Olasz Légierőhöz, s az alapkiképzés után a 4. vadászrepülő osztag (Squadriglia 4) pilótája lett. Főhadnaggyá való előléptetésével egy időben, 1917 januárjában áthelyezték a 43. vadászrepülő osztaghoz. Innen később a 86. vadászrepülő osztaghoz került, majd végül a híres 76. osztaghoz, Luigi Olivi hadnagy parancsnoksága alá. Ebben az osztagban szerezte meg mind a 26 igazolt légi győzelmet, első 1917. november 3-án azonban szemtanú hiányában nem tudta igazolni. Ezt követően 1917. novemberétől decemberig kilenc igazolt légi győzelmet szerzett, amellyel az olasz repülőgépek listája élbolyába került. 1918. folyamán még további 19 légi győzelmet aratott, ezzel a százada legeredményesebb vadászpilótája lett.

Légi győzelmei Szerkesztés

Sorszám Dátum Egység Ellenfél
1 1917. november 14. 76ª Kétüléses
2 1917. november 18. 76ª Felderítő
3 1917. november 19. 76ª Albatros D.III
4 1917. december 5. 76ª Kétüléses
5 1917. december 10. 76ª Kétüléses
6 1917. december 19. 76ª Kétüléses
7 1917. december 26. 76ª Ismeretlen
8 1917. december 26. 76ª DFW C.V
9 1917. december 26. 76ª AEG G.IV
10 1918. január 14. 76ª Hansa-Brandenburg C.I
11 1918. január 28. 76ª DFW C.V
12 1918. február 1. 76ª Kétüléses
13 1918. február 11. 76ª Felderítő
14 1918. február 11. 76ª Felderítő
15 1918. február 18. 76ª Kétüléses
16 1918. március 21. 76ª Albatros D.III
17 1918. május 22. 76ª Kétüléses
18 1918. június 8. 76ª Kétüléses
19 1918. június 15. 76ª Ismeretlen
20 1918. június 21. 76ª Felderítő
21 1918. június 24. 76ª Kétüléses
22 1918. június 25. 76ª Felderítő
23 1918. június 25. 76ª Albatros D.III
24 1918. július 7. 76ª Hansa-Brandenburg C.I
25 1918. július 7. 76ª Albatros D.III
26 1918. július 12. 76ª Albatros D.III

További élete Szerkesztés

További életéről nincs információ. Csupán annyi biztos, hogy 1977-ben hunyt el 84 éves korában.


Nézd meg a videót: Transformers 1st, 2nd u0026 3rd Parts 2007+2009+2011 (Lehet 2022).