Előzmények Podcastok

Ferdinánd Foch, 1851-1929

Ferdinánd Foch, 1851-1929We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ferdinánd Foch, 1851-1929

Ferdinand Foch az első világháború francia tábornoka volt, akit az összes szövetséges csapat első főparancsnokává neveztek ki az 1918 eleji német támadások idején, és aki a háború végével végződő szövetséges támadások nagy sorozatát irányította.

Ellentétben sok kortársával az első világháborúban nem vett részt Szent Cyr -en. Ehelyett az École Polytechnique-ben járt 1871-1984 között, a francia-porosz háború okozta rövid késés után, amelyben közlegényként jelentkezett. Miután elhagyta az École -t, Foch hadnagyként csatlakozott a tüzérséghez, és gyorsan emelkedett a ranglétrán. 1885 és 1887 között a Háborús Főiskolára járt, érettségije közelében végzett, majd 1895 és 1900 között tanárként tért vissza.

1900 -ban elhagyta a főiskolát, hogy elvégezzen egy kisebb terepi parancsnokságot. Ebben az időszakban jelent meg első könyve, A háború alapelvei (1903), amelyben hangsúlyozta a parancsnok eltökéltségének és győzelmi akaratának fontosságát, valamint az offenzíva erejét. Utólag ezek a nézetek meglehetősen naivnak tűnnek, de a francia-porosz háború vizsgálata alátámaszthatja őket.

A könyv népszerű volt kollégái körében, és Foch tovább emelkedett. 1907 -ben az V. hadtest vezérkari főnökévé nevezték ki, és dandártábornokká léptették elő. 1908 -ban Clemenceau, aki akkor volt miniszterelnök, kinevezte őt a War College irányítására. 1911-ben vezérőrnaggyá léptették elő és hadosztályparancsnokságot kapott, majd 1913-ban VIII.

Az első világháború kitörésekor Foch XX hadtest parancsnoka volt, Lotharingiai határ alapján. A lotharingiai csata során hadtestét Morhange -be és vissza vezette (Morhange -i csata, 1914 augusztus). Ez vagy példa volt az ügyes, határozott előretörésre, vagy a parancsoknak való engedelmeskedés veszélyes elmulasztására, ami Castelnau hadseregének oldalát kitette a németek támadására. Bármelyikről is volt szó, a francia Lotharingiai invázió hamar kudarccal végződött, amikor a németek ellentámadást hajtottak végre, és Castelnau vissza kényszerült Nancyba. Foch fontos szerepet játszott abban, hogy Castelnau megvédje a Meurthe vonalát (a Nancy-i Grande Couronne-i csata, augusztus 25. és szeptember 11.).

Foch nem volt jelen a csata nagy részében. Augusztus 28 -án Joffre előléptette őt az új kilencedik hadsereg parancsnokságára, kitöltve a űrt a negyedik (Franchet d’Esperey) és az ötödik (Langle de Cary) hadsereg között. Ez a hadsereg létfontosságú, de nem drámai szerepet játszott a marne-i első ütközetben, a német vonal jobb oldalán (szeptember 4-9.) Tartott német támadásokat. Míg a francia ellentámadás nyugatabbra történt, ha a vonal keletre gyűrődött, a csata német győzelemmel végződött volna.

Foch következő lépése a Race to the Sea alatt történt. Amint a harcok észak felé haladtak Artois-ba (Artois első csatája, 1914. szeptember 27. – október 10.), Castelnau és Maud’hoy bajba kerültek. Maud’hoy arról számolt be, hogy hamarosan visszavonul Arrasból, nehogy csapdába essen, Joffre pedig attól tartott, hogy Castelnau visszavonulhat a Somme -ba. Október 4 -én Fochot Joffre helyettesévé választották, és kinevezték az északi francia erők parancsnokságára. Itt az eltökéltsége és az új beosztottjainak motiválására való képessége segített stabilizálni a vonalat, csakúgy, mint a környék összes francia tartalékának ellenőrzése.

1915 januárjában Fochot az Északi Hadseregcsoport parancsnokává választották. 1915 folyamán irányította a két Artois-támadást (második artois-i csata, május 9.-18. Június és harmadik artois-i csata, 1915. szeptember 25.-október 30.). Ezek az offenzívák keveset vagy semmit sem értek el, de meggyőzték Fochot arról, hogy a döntő áttörést egyetlen támadásban már nem lehet elérni,

1916-ban Foch vezényelte a francia hadsereget az első sommai csata során (1916. június-november). A franciák messzebbre jutottak, mint a britek, és kevesebb áldozatot szenvedtek, de Foch sorsa most inkább Joffre sorsához kötődött, mint saját tevékenységéhez. Decemberben Joffre -t Nivelle tábornok váltotta fel, Fochot pedig a hadseregcsoport parancsnokságáról a Senlis -i tanulmányi csoport élére állították.

Ez volt háborús karrierjének mélypontja. 1917 első felében idejének nagy részét készenléti tervek készítésével töltötte, nincs közvetlen hatása a háború lebonyolítására. Ezen készenléti tervek egyike fontos szerepet játszana Foch főparancsnokságra való visszatérésében. 1917 májusában Nivelle helyére Pétain lépett, aki Fochot a vezérkari főnöknek alkalmazta, még mindig tervezői, de sokkal fontosabb szerepet tölt be. Októberben aztán a németek és az osztrákok megtámadták Caporetto -t, és az olasz vonal összeomlott. Ez volt az egyik forgatókönyv, amelyet Foch tanulmányozott Senlisben, ezért Olaszországba küldték, hogy segítsen ösztönözni ellenállásukat. Sikerült megvalósítani terveit, a francia és a brit hadosztályt Olaszországba helyezte, ahol segítettek az olasz vonal stabilizálásában.

Foch legfelsőbb parancsnokságra lépésének következő lépése Clemenceau visszatérése volt miniszterelnökként. Ez egy barátot adott neki a legmagasabb helyeken. A britek és Haig is tisztelték. A válság a nyugati fronton március 21-én kezdődött, Ludendorff öt nagy offenzívája közül az elsővel (második sommai csata, 1918. március 21. és április 4.). Ez a támadás azzal fenyegetőzött, hogy szétválasztja a briteket és a franciákat. Pétain arról kezdett beszélni, hogy visszavonul, hogy megvédje Párizst, lemondva a britekkel való kapcsolatról.

Március 26 -án szövetséges konferenciára került sor Doullens -ben. Haig beleegyezett abba, hogy Foch általános parancsnoksága alatt teljesít szolgálatot, mivel a BEF parancsnoksága előléptetése óta küzdött függetlenségének megőrzéséért. Az új Generalissimo jogosult volt a brit és a francia hadsereg műveleteinek koordinálására. Április 3 -án hatáskörét kibővítették, hogy stratégiai irányítást adjon neki a hadsereg számára, bár Haig és Pétain is fenntartotta a jogot, hogy nemzeti kormányaikhoz forduljanak. Április 14 -én végül a szövetséges főparancsnokság lett, teljes hatalommal a britek, franciák és amerikaiak felett. Lényeges, hogy júniusban Pétain elveszítette fellebbezési jogát. Csak szeptemberben szerez parancsnokságot a belga hadsereg felett - az ottani helyzetet bonyolította Albert király jelenléte a területen, mint államfő és hadsereg főparancsnoka.

Foch nem játszott hatalmas szerepet a német Somme elleni offenzíva visszaszorításában. Kinevezése időben érkezett, hogy megakadályozza Pétain visszavonulását, de a német offenzíva elhalványult az eltökélt ellenállás és az egyre hosszabb és lassabb ellátási sorok előtt. Ahogy azonban Foch ereje növelte képességét, hogy koordinálja a válaszokat Ludendorff következő négy támadására, velük együtt növekedett.

Foch a háború utolsó száz napjában szerezte meg igazi hírnevét. A szövetségesek ellentámadása a Champagne-Marne offenzívával kezdődött (1918. július 15-18.), Amelyet Mangin tábornok indított, és 1916-ban a kegyelemből való bukása után is visszatért a javára. A németek kénytelenek voltak felhagyni utolsó offenzívájukkal, és kivonni magukat a Marne-i kiemelkedő eseményekből . Foch ezután támadások sorozatába kezdett, amelyek célja az Amiens és a St. Mihiel kiemelkedő vasalása volt. E támadások sikerével Foch általános támadást tervezett a Hindenburg vonalon. Ez szeptember végén kezdődött (a Meuse River-Argonne erdő offenzívája szeptember 26-án és november 11-én, a flandriai csata és a Cambrai-St. Quentin csata, 1918. szeptember 27.-október 9.).

Ezek a támadások kiszorították a németeket nagy védelmi helyzetükből, és visszavonulásra kényszerítették őket határaik felé. Miközben Foch 1919 -es hadjáratot kezdett tervezni, a német főparancsnokság elismerte, hogy elveszítették, és békét szorgalmazott. 1918. november 11 -én véget ért a harc.

A háború után Foch elidegenítette Clemenceau -t, és erőteljesen érvelt a még keményebb béke mellett, amelyről végül Versailles -ban állapodtak meg. Ennek eredményeképpen Foch befolyása elhalványult, és úgy döntött, hogy nem nyomasztja ügyét azzal, hogy belép a politikába. 1929 -ben bekövetkezett haláláig Foch a brit hadsereg tiszteletbeli felvonulási marsallja, Franciaország marsallja és az Académie Française tagja volt. Ő volt az első világháború legjobb francia tábornoka, azzal a vízióval, hogy egy brit, francia, belga és amerikai csapatok segítségével hatalmas, három részből álló offenzívát koordináljon. Tanult az 1915 -ös kudarcaiból, és még a Száz nap alatt sem bízott az áttörés elérésében. Az, hogy Haig hajlandó volt feladni régóta védett függetlenségét, sokat elárul Foch tulajdonságairól.

Könyvek az első világháborúról | Tárgymutató: Első világháború


Ferdinand Foch

MFerdinand Foch arzhal élete során nagy hatással volt a francia hadseregre. Három évig a nemzeti katonai akadémia vezetője, számos francia ezredet vezetett az első világháború kritikus csatáiban. A háború vége felé az összes szövetséges hadsereg élére került, és merész stratégiái és erős akarata segített. biztosítják a győzelmet Németország felett 1918 -ban. Bár sokan nem értettek egyet filozófiájával és taktikájával, Fochot továbbra is az egyetlen személynek tekintik, aki a felelős a szövetségesek első világháborús győzelméért.


Ferdinand Foch marsall

Ferdinand Foch marsall története (1851-1929) A Churchill-korszak (Cambridge) által készített alábbi kommentárt Ferdinand Foch marsallról (1851-1929) a Churchill-korszakban készítette: francia tábornok, a szövetséges erők főparancsnoka 1918. márciusában Foch koordinálta a […]

Vásárolja meg az Egyesült Királyság Vintage cégét még ma

 • NAPRAKÉSZ. Valamennyi szüreti készvállalatunk naprakész, szunnyadó törvényes bejelentéssel.
 • AZONNAL ELÉRHETŐ. A cég száma azonnal használható.
 • VERSENYKÉPES ÁRAK. A vintage cégek árai a megalakulás dátumától függően változnak, de nálunk vannak a legjobb árak.
 • Június 17-én: 4.900 font
 • Június 25-én: 4.900 font
 • 30. szep-03: 4.800 £
 • 04-január-05: £ 3.900
 • Október 17-én: £ 3.700
 • Október 17-én: £ 3.700
 • Július 13-án: 2.900 font

A Nemzetközi Enciklopédia kapcsolódó bejegyzései:

  Konstantinápoly története A Churchill College (Cambridge) által készített következő kommentárt Konstantinápolyról a Churchill -korszakban készítette: Most Isztambul, Törökország fővárosa, a Fekete -tenger bejáratánál található.Az uralkodás története A Churchill College (Cambridge) által készített következő megjegyzést a Churchill-korszak dominanciájáról készítette: Egy nemzet, általában egykori kolónia, amely önálló, de megtartja a brit uralkodót államfőként.A Márvány -tenger története A Churchill College (Cambridge) a következő megjegyzést fűzi a Churchill -kori Márvány -tengerhez: A Dardanellák -szoros és a Fekete -tenger bejárata közötti vízterület Isztambulban és#91 Konstantinápoly].A Dardanellák története Az alábbi kommentárt a Churchill -korszak Dardanelláiról a Churchill College (Cambridge) készítette: Keskeny vízszorosok az Égei -tenger északi végén, 1915 -ben Törökország birtokában, és ellenőrzik a Konstantinápolyhoz és a Fekete -tengerhez való hozzáférést.A Reichstag története A Churchill -korszakban a Reichstagról szóló alábbi kommentárt a Churchill College (Cambridge) készítette: A német parlament. Berlini épülete a németországi parlamentáris kormányzat szimbóluma volt, így 1933 -ban a tűz pusztítása jelentős volt [. ].A Terschelling története Az alábbi kommentárt a Churchill -korszak Terschellingjéről a Churchill College (Cambridge) készítette: Sziget Hollandia partjainál.Robert Nivelle tábornok története (1856-1924) A Churchill-korszakban a következő megjegyzést Robert Nivelle tábornokról (1856-1924) a Churchill College (Cambridge) készítette: francia tábornok. Nivelle 1916 decemberében leváltotta Joffre marsallt francia főparancsnokként, és felkeltette [. ].A Paymaster General története A Churchill College -i Paymaster Generalról a következő kommentárt a Churchill College (Cambridge) készítette: A kormány pénzügyminisztere, aki felelős a közszolgálatnak és a fegyveres erőknek történő kifizetésekért.A főpostamester története A Churchill College-ban (Cambridge) a következő kommentárt készítette a Churchill-kori főmesterről: a postai szolgálatért felelős miniszter (1969-ben megszűnt hivatalként).Az angol-francia antant története, 1904 A Churchill-korszakban a következő kommentár az angol-francia antantról, 1904-ből származik: Churchill College (Cambridge): Más néven Entente Cordiale. Megállapodás Nagy -Britannia és Franciaország között a gyarmati viták rendezésére, különösen [. ].Az Acélpaktum története, 1939 A Churchill -korszak (Cambridge) 1939. évi Acél -paktumáról szóló alábbi kommentárját a Churchill College készítette: Pact of Friendship and Alliance Németország és Olaszország között, aláírva 1939. május 22 -én. a paktum értelmében Németország és Olaszország egyetértett [. ].A Dreadnought története A Churchill College (Cambridge) által készített következő kommentárt a Dreadnoughtról a Churchill -korszakban készítette: Az 1906 -ban elindított forradalmian új csatahajó, amely egyesítette a sebességet a fegyverzet súlyával és a nehéz fegyverekkel. Az olasz tervek alapján készült HMS Dreadnought [. ].A Hindenburg -vonal története A Churchill College (Cambridge) a Hindenburg -vonalról a következő kommentárt készítette a Churchill -korszakban: A német védekezés 1917 áprilisában fejeződött be, Arras -tól az Aisne -folyóig. A Hindenburg vonal egy külső hálózatból állt, amelyet a [. ].A Haditengerészet története A Churchill College (Cambridge) College Navy League -ről szóló alábbi kommentárját a Churchill College készítette: Két haditengerészeti bajnokság volt, egy német és egy brit. Az első világháború előtti években nyomásgyakorló csoportok voltak. [. ].A római-berlini tengely története, 1936 A Churchill-korszakban a Róma-Berlin-tengelyről, 1936-ról szóló alábbi kommentárt a Churchill College (Cambridge) készítette: Olaszország és Németország között 1936. október 25-én aláírt barátsági szerződés.A kolónia története A Churchill College (Cambridge) kolóniájáról a következő kommentárt készítette a gyarmatról: A nemzet, amely egy birodalom része. A főáramú nemzetközi jogot felölelő, a kolóniáról szóló rész a jogterület összefüggéseit, történetét és hatását vizsgálja [. ].A Gallipoli -félsziget története A Churchill -korszak (Cambridge) által készített következő kommentár a Gallipoli -félszigetről a Churchill -korszakban készült: Az Égei -tengerbe nyúló félsziget a Dardanellák -szoros bejáratánál. 1915 -ben Törökország irányította.A béke szavazásának története, 1935 A Churchill College -ban (Cambridge) készült a következő kommentár a Churchill -korszak békeszavazásáról, 1935: A Népszövetség által szervezett nemzeti szavazás a lakosság Népszövetséghez való hozzáállásáról, leszerelés és kollektív [. ].A Battle Cruiser története A Churchill College (Cambridge) által készített következő megjegyzést a Battle Cruiserről a Churchill -korszakban készítette: Egyfajta hadihajó, amely a nehézfegyverzetet nagy sebességgel kombinálta, bár a páncél rovására, ami rendkívül sebezhetővé tette a harci cirkálókat. [. ].A császárcsata története A Churchill College (Cambridge) által készített következő kommentárt a Churchill -korszak császári csatájáról készítette: A németek által az 1918 márciusában indított tavaszi offenzívának adott nevet.A Passchendaele története A Churchill College -ban (Cambridge) a következő kommentárt készítette a Churchill -korszak Passchendaele -ről: Village in Flandria, a harmadik ypres -i csata központja 1917 -ben. A brit bombázás tönkretette a helyi vízelvezető rendszert, amely . ].A haditengerészeti törvények története (német) A Churchill College (Cambridge) korabeli haditengerészeti törvényekkel kapcsolatos következő kommentárját a Churchill College készítette: Törvénysorozat, amelyet a német haditengerészeti miniszter, von Tirpitz admirális hozott a Reichstag elé, és engedélyezte a tömeges terjeszkedést a [. ].A náci-szovjet paktum története, 1939 A Churchill-korszakban a következő kommentár a náci-szovjet paktumról, 1939 a Churchill-korszakban készült: Paktum Németország és a Szovjetunió között, 1939. augusztus 28-án, minden ígéretes semleges maradjon, ha a másik [. ].A Naval Attach & eacute története Az alábbi kommentárt a Churchill Era -i Naval Attach & eacute -ról a Churchill College (Cambridge) készítette: Egy haditengerészeti szakértő, általában szolgálatot teljesítő vagy volt haditengerészeti tiszt, kinevezve egy nagykövet személyzetébe, aki tanácsot adhat a nagykövet [. ].Az orosz japán háború története, 1904 A Churchill -korszak (Cambridge) által készített, az 1904 -es oroszországi japán háborúról szóló következő kommentárt a Churchill College készítette: A háború a koreai Port Arthur ellenőrzése körüli vitaként kezdődött, és nagyszabásúvá fejlődött. tengeri megaláztatás Oroszország számára, [. ].A brit expedíciós haderő (BEF) története A Churchill -korszakban a brit expedíciós erőkről (BEF) szóló következő kommentárt a Churchill College (Cambridge) készítette: A brit hadsereg azon része, amelyet az európai kontinensen végzett műveletekhez bocsátottak rendelkezésre . A kifejezés [. ].A vezérkar története Az alábbi kommentárt a Churchill -korszak vezérkaráról a Churchill College (Cambridge) készítette: A "közigazgatási" vagy "polgári szolgálat", amely egy nemzet hadseregéért vagy fegyveres erőiért felelős. A hivatásos tábornok ötlete [. ].A Balkán története Az alábbi kommentárt a Churchill -korszak Balkánjáról a Churchill College (Cambridge) készítette: A Balkán -félsziget körüli terület, amely magában foglalja Albániát, Bulgáriát, Romániát, Szerbiát, valamint kisebb görög és szerb államokat. Az intenzív jelenet [. ].A spanyol polgárháború története A Churchill College (Cambridge) a spanyol polgárháborúról a következő kommentárt készítette a Churchill-korszakban: Pusztító polgárháború a jobboldali spanyol nacionalisták között, Francisco Franco tábornok vezetésével és a náci Németország támogatásával, Olaszország és [. ].A nyugatiak története A Churchill College (Cambridge) a következő megjegyzést fűzi a Churchill -korszak nyugatiairól: Azok a politikai és különösen katonai személyiségek, akik az első világháborúban azt szorgalmazták, hogy a szövetségesek erőfeszítéseit a nyugati frontra összpontosítsák. [. ].A Rajna -vidék újbóli elfoglalásának története, 1936 A következő kommentárt a Rajna -vidék visszafoglalásáról, 1936 -ban a Churchill -korszakban a Churchill College (Cambridge) készítette: 1936 márciusában Adolf Hitler német csapatokat küldött a Rajna -vidékre, a Németország közötti határvidékre. és [. ].A szuezi válság története, 1956 A Churchill College (Cambridge) 1956 -ban a Suez -válságról szóló következő kommentárt a Churchill College készítette: Nagy -Britannia, Franciaország és Izrael 1956 októberében megtámadta Egyiptomot, miután Egyiptom államosította. a Szuezi -csatorna után [. ].A versailles -i békeszerződés története, 1919 A ​​Churchill -korszakban a következő kommentár a Churchill -korszak 1919 -es versailles -i békeszerződéséről: A féléves tárgyalások után 1919 -ben aláírt békeszerződés, amely hivatalosan véget vetett az első világháborúnak. a párizsi béke [. ].A népfront története A Churchill College (Cambridge) által készített következő kommentárt a Churchill -korszak népi frontjáról készítette: A spanyol politikától kölcsönzött kifejezés a baloldali politikai csoportok széles koalícióját jelöli, a mérsékelt liberálisoktól a szélsőséges kommunistákig [. ].A nyugati front története A Churchill College (Cambridge) a következő megjegyzést fűzi a Churchill -korszak nyugati frontjához: A harcfront az első világháborúban, amely 1914 végétől egyetlen vonalban futott a belga partoktól a a svájci határ. Az [. ].Az Ypres története A Churchill College (Cambridge) Ypres -ről a következő kommentárt készítette a Churchill -korszakban: Belga város, az első világháború három nagy csatájának központja, beleértve a Passchendaele irtózatos lemészárlását és a harcokat. Német tavasz [. ].A Somme -i csata története A Churchill College (Cambridge) a következő megjegyzést fűzi a Churchill -korszak Somme -i csatájához: 1916. július 1 -én indult egy nagy brit offenzíva a német frontvonal ellen. Óriási remények épültek fel a támadás, ami [. ].Alfred von Tirpitz főadmirális története (1849-1930) A Churchill-korszak Alfred von Tirpitz főadmirálisról (1849-1930) szóló következő kommentárja a Churchill College (Cambridge): a német haditengerészet vezetője. Von Tirpitz német haditengerészeti titkár 1898 -tól meggyőzte mindkettőt [. ].Paul Cambon története (1843-1924) A Churchill-korszak (Cambridge) Paul Cambonról (1843-1924) szóló következő kommentárját a Churchill College készítette: Cambridge-i francia nagykövet, 1898-1920. Jules Ferry titkára, Alpes-Maritimes prefektúra titkára és [. ].Agadiri válság története, 1911 A Churchill College (Cambridge) által készített következő kommentár Agadir válságáról, 1911 a Churchill -korszakban: A második a marokkói válságok közül (lásd: Marokkói válság, 1905), amely az első világháború kitöréséhez vezetett. . A németek elküldték a lövegcsónakot [. ].A tavaszi offenzíva története A Churchill College (Cambridge) tavaszi offenzívájáról a következő kommentárt készítette a Churchill -korszakban: Hatalmas és kezdetben nagyon sikeres német támadás a szövetséges vonalak ellen. Ludendorff tábornok indította el 1918. március 21 -én [. ].A locarnói szerződések története A Churchill College (Cambridge) a következő megjegyzést fűzte a Churchill -korszakban található Locarnói szerződésekhez: Hét szerződés, amelyeket 1925 októberében tárgyaltak a svájci Locarnóban, és decemberben ratifikáltak, amelyekben az európai hatalmak (elsősorban [ .].Franklin Delano Roosevelt története (1882-1945) Az alábbi kommentárt Franklin Delano Rooseveltről (1882-1945) a Churchill-korszakban a Churchill College (Cambridge) készítette: az Egyesült Államok elnöke, 1933-1945. New York-i szenátusi állam tagja (1910-1913) asszisztens [. ].Az Adolf Hitler története (1889-1945) Az alábbi kommentárt Adolf Hitlerről (1889-1945) a Churchill-korszakban a Churchill College (Cambridge) készítette: német vezető a második világháború alatt. Önkéntes a német hadseregben, 1914, megnyerte a vaskeresztet. A Nemzeti Vezetője lett [. ].Az angol-német haditengerészeti megállapodás története, 1935 A Churchill-korszak (Cambridge) 1935-ös angol-német haditengerészeti egyezményhez fűzött alábbi kommentárját a Churchill College készítette: Megállapodás, amelyet 1935. június 18-án írtak alá, rögzítve a német űrtartalmát. Navy (Kriegsmarine) mint 35 [. ].A breszt-litovszki békeszerződés története A Churchill-korszakban a breszt-litovszki békeszerződéssel kapcsolatos alábbi kommentárt a Churchill College (Cambridge) készítette: Németország és a bolsevik Oroszország között 1918. március 3-án aláírt békeszerződés. Oroszország hatalmas területeket adott le, köztük Ukrajna, [. ].A két hatalmi szabvány története A Churchill -korszak (Cambridge) két kommentárja a Churchill -korszak két teljesítmény -szabványáról: A brit haditengerészeti politika, amelyet 1889 -ben fogadtak el, és amely szerint a királyi haditengerészetet legalább azokkal megegyező méretben kell tartani a következő kettő közül [. ].Joseph Joffre marsall története (1852-1931) A Churchill-korszakban a következő megjegyzést Joseph Joffre marsallról (1852-1931) a Churchill College (Cambridge) készítette: francia tábornok. Parancsolta a francia erőknek 1914 -es sikeres kiállásukhoz a marne -i csatában, és [. ].Henri-Philippe P & eacutetain (1856-1951) marsall története A Churchill-korszak Henri-Philippe P & eacutetain (1856-1951) marsalljáról szóló alábbi kommentárt a Churchill College (Cambridge) készítette: francia tábornok. P & eacutetain felügyelte Verdun sikeres védelmét, és [. ].A Woodrow Wilson története (1856-1924) A Churchill-korszak (Woodbrill Wilson, 1856-1924) kapcsán a következő kommentárt a Churchill College (Cambridge) készítette: amerikai politikus, elnök 1913-1919. Wilson karrierjét jogászként kezdte, de ezt az egyetemi életért feladta [. ].A főbb nemzetközi jogot felölelő, a tengeri övvel foglalkozó szakasz az itt tárgyalt jogterület összefüggéseit, történetét és hatását vizsgálja. Erőforrások További olvasmány A "tengerészeti öv" bejegyzés a Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law -ban (jelenleg [.]).A főáramú nemzetközi jogot felölelő, a tengeri szertartásokról szóló rész az itt tárgyalt jogterület összefüggéseit, történelmét és hatását vizsgálja. További források A Parry és Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law ["tengeri szertartások" "bejegyzés [. ].A főbb nemzetközi jogot felölelő, a tengeri követelésekről szóló rész az itt tárgyalt jogterület összefüggéseit, történetét és hatását vizsgálja. További források A Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law ["tengeri állítások" "bejegyzés [. ].A főbb nemzetközi jogot felölelő, a tengeri lobogóról szóló szakasz az itt tárgyalt jogterület összefüggéseit, történelmét és hatását vizsgálja. Erőforrások További olvasmány A "tengerészeti zászló" bejegyzés a Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law -ban (jelenleg [.]).Ez a főbb nemzetközi jogot felölelő, a tengeri határokról szóló szakasz az itt tárgyalt jogterület összefüggéseit, történelmét és hatását vizsgálja. További források A Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law ["tengeri határok" "bejegyzés [. ].A főáramú nemzetközi jogot felölelő, a tengeri kitüntetésekkel foglalkozó szakasz az itt tárgyalt jogterület összefüggéseit, történelmét és hatását vizsgálja. Erőforrások További olvasmány A "tengerészeti kitüntetések" bejegyzés a Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law [. ].Ez a nemzetközi jogot is magában foglaló, a tengeri államról szóló rész az itt tárgyalt jogterület összefüggéseit, történelmét és hatását vizsgálja. Erőforrások További olvasmány A "tengerészeti állapot" bejegyzés a Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law (jelenleg [.]) Bejegyzésben.Olyan állapot, amelyben egy adott termék külföldi behozatala olyan gyorsan növekszik, hogy anyagi kárt okoz, vagy azzal fenyeget, hogy a versenytárs hazai iparágnak. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság előtti piaci zavar megállapítása megtorló intézkedéseket eredményezhet a [. ].Szárazföldi és tengeri határ Kamerun és Nigéria között Ügy A nemzetközi jogot is magában foglaló szakasz a Kamerun és a nigériai eset szárazföldi és tengeri határairól szóló szakasz az itt tárgyalt jogkör összefüggéseit, történelmét és hatását vizsgálja. Erőforrások További olvasmányok A bejegyzés [. ].A nemzeti kormány története A Churchill -korszakban a következő megjegyzéseket a Churchill -korszak nemzeti kormányzásáról a Churchill College (Cambridge) készítette: Kormány, amelynek miniszterei az összes nagyobb politikai pártból kerültek ki, általában háború vagy országos vészhelyzet idején.Erőforrások Lásd még Kereskedelmi Piac Fehér Piac Pénzpiaci Kereskedelmi Jogi Versenyjog.Erőforrások Lásd még Kereskedelmi Piac Fehér Piac Pénzpiaci Kereskedelmi Jogi Versenyjog.Erőforrások Lásd még Kereskedelmi Piac Fehér Piac Pénzpiaci Kereskedelmi Jogi Versenyjog.Erőforrások Lásd még: Lovagrendi Lovagrendi Törvényszék.Ez a szakasz áttekintést nyújt a gyártási megállapodás erőforrásairól. Lásd mégJogi életrajz Jogi hagyományok Történeti törvények Jogtörténet További olvasmány Gyártási megállapodás az Oxford International Encyclopedia of Legal History (Oxford [.]).Kiegészítő vagy alárendelt választási irányító testület a választási jogban Választási irányító testület (EMB), amely nem az elsődleges vagy fő jogalany a választások megszervezéséért egy adott államon belül. Ez lehet regionális vagy helyi. Leányvállalat a nemzetközi kereskedelemben [. ].Ügyvezető igazgató a nemzetközi kereskedelemben Az ügyvezető igazgató jelentése a Nemzetközi Kereskedelmi Szótár szerint (Global Negotiator): Az ügyvezető igazgató az a személy, aki felelős egy vállalat, szervezet vagy vállalati részleg napi működéséért. Egyes országokban a [. ].Piaci teljesítmény és nemzetközi kereskedelmi gazdaság A nemzetközi kereskedelmi gazdasággal kapcsolatban Christopher Mark (1993) a következőképpen határozta meg a piaci teljesítményt: A versenypolitika, a piaci teljesítmény fő hangsúlya arra utal, hogy egy adott iparág vagy [. ].Közvetítési megállapodás a nemzetközi kereskedelemben A közvetítési megállapodás jelentése a Nemzetközi Kereskedelmi Szótár szerint (Globális Tárgyaló): Olyan típus vagy szerződés, amelyben egy személy vagy társaság értékesítő ügynökként jár el az exportáló vállalat (megbízó) nevében, bemutatva termékeit nak nek [. ].Egy nemzet gazdasági rendszere, amelyben a piaci erők határozzák meg, hogy mely árukat és szolgáltatásokat állítanak elő, és milyen áron kínálják azokat. A szabad piacgazdaságok nem tartalmaznak jelentős kormányzati ellenőrzést az erőforrások rendelkezésre állása, az árszínvonal vagy a gazdasági célok központi tervezése tekintetében.Túlzott tengeri követelés és#151 Argentína A nemzetközi jogi gyakorlat és a Túlzott tengeri követelések és#151 Argentína vonatkozásában ebben a világjogi enciklopédiában kérjük, olvassa el a következő részt: Területi rendszerek és kapcsolódó kérdések ezzel kapcsolatban: Tengerjog és kapcsolódó [. ].Az összeszerelési műveletek meghatározása a nemzetközi kereskedelemben Az alábbiakban az összeszerelési műveletek fogalma szerepel a nemzetközi kereskedelmi jog összefüggésében, a Nemzetközi Kereskedelmi Szótárból (Global Negotiator): Az összeszerelési művelet a leányvállalat változata. Egy külföldi produkció [. ].Titoktartási megállapodás a nemzetközi kereskedelemben A titoktartási megállapodás jelentése, a Nemzetközi Kereskedelmi Szótár szerint (Globális Tárgyaló): A szerződés olyan fajtája, amelyet arra használnak, hogy megvédjék az érzékeny műszaki vagy kereskedelmi információkat másoktól való felfedéstől. Az ilyen megállapodás gyakran [. ].A tengeri jog és a kapcsolódó határkérdések A nemzetközi jogi gyakorlathoz és a tengerjoghoz, valamint a kapcsolódó határkérdésekhez kapcsolódóan ebben a világjogi enciklopédiában lásd a következő részt: Területi rendszerek és kapcsolódó kérdések Erről a témáról: Egyéb határ vagy [. ].A kormányok közötti tengeri konzultatív szervezet tengerészeti biztonsági bizottságának alkotmányával foglalkozó, a mainstream nemzetközi jogot felölelő szakasz az itt tárgyalt jogterület összefüggéseit, történetét és hatását vizsgálja. Erőforrások További olvasmányok A bejegyzés [. ].Commission Sales Agreement in International Trade Meaning of Commission Sales Agreement, according to the Dictionary of International Trade (Global Negotiator): A type or contract, whereby a person or company acts as a sales agent on behalf of the exporting company (principal), introducing its [. ].Grey Market in International Trade Meaning of Grey Market, according to the Dictionary of International Trade (Global Negotiator): A situation that consists of unauthorized traders buying and selling a company's product in different countries. Companies confronted with a grey situation can [. ].Embracing mainstream international law, this section on brussels maritime conventions explores the context, history and effect of the area of the law covered here. Resources Further Reading The entry "brussels maritime conventions" in the Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of [. ].Maritime Arbitration in Private International Law This section contain conflict of laws information and cross references related to maritime arbitration on some major countries and additional jurisdictions. It covers key issues involved when citizens face international situations. Information [. ].Maritime Law (Uniform Law) in Private International Law This section contain conflict of laws information and cross references related to maritime law (uniform law) on some major countries and additional jurisdictions. It covers key issues involved when citizens face international situations. [. ].Market Structure and International Trade Economy In relation to international trade economy, Christopher Mark (1993) provided the following definition of Market Structure: Refers to the structure of an industry or market, as reflected in the number and size distribution of sellers and buyers, [. ].Commodity Agreement and the GATT Policy Negotiations In relation to the GATT Policy Negotiations, Christopher Mark (1993) provided the following explanation and/or definition of Commodity Agreement: A formal international arrangement among exporters and importers of a commodity. Such [. ].Mexican Eagle Oil Company Dispute (1938) Embracing mainstream international law, this section on mexican eagle oil company dispute (1938) explores the context, history and effect of the area of the law covered here. Resources Further Reading The entry "mexican eagle oil company dispute [. ].Embracing mainstream international law, this section on mexican union railway company claim explores the context, history and effect of the area of the law covered here. Resources Further Reading The entry "mexican union railway company claim" in the Parry and Grant Encyclopaedic [. ].The Legal History of Company Law This section provides an overview of Company Law Applied Company Law Contents of Applied Company Law Contents of this subject matter include: Introduction Alternative Business Structures Characteristics of a Company Company's liability in Crime, Contract [. ].International Business Plan Meaning of International Business Plan, according to the Dictionary of International Trade (Global Negotiator): Planning is essential for any business. Before venturing into international markets companies have to draft an International Business Plan as this [. ].Related Fields Related topics include: Trade Find this subject in this World legal encyclopedia. Market Find this subject in this World legal encyclopedia. White Market Find this subject in this World legal encyclopedia. Financial Market Find this subject in this World legal encyclopedia. [. ].Embracing mainstream international law, this section on intergovernmental maritime consultative organization explores the context, history and effect of the area of the law covered here. Resources Further Reading The entry "intergovernmental maritime consultative organization" in [. ].Export Entry Modes in International Trade Meaning of Export Entry Modes, according to the Dictionary of International Trade (Global Negotiator): In establishing export channels a company has to decide which functions will be the responsibility of external agents and which will be handled by [. ].Introduction to Maritime Law HistoryThe origins of maritime law go back to antiquity. Because no country has jurisdiction over the seas, it has been necessary for nations to reach agreements regarding ways of dealing with ships, crews, and cargoes when disputes arise. The earliest agreement.History of the Mohandas Gandhi (1869-1948) The following commentary about Mohandas Gandhi (1869-1948) in the Churchill Era is produced by the Churchill College (Cambridge): Known as "Mahatma" (Great Soul). Leader of the Indian nationalist movement against British rule in India [. ].History of the Moroccan Crisis, 1905 The following commentary about Moroccan Crisis, 1905 in the Churchill Era is produced by the Churchill College (Cambridge): In 1905 Kaiser Wilhelm II visited the Moroccan port of Tangier and denounced French influence in Morocco. The move was probably [. ].History of the Munich Agreement, 1938 The following commentary about Munich Agreement, 1938 in the Churchill Era is produced by the Churchill College (Cambridge): Agreement signed at a conference in Munich, Germany, between the major European powers in September 1938. Czechoslovakia was [. ].History of the Professor Sir Henry Tizard (1885-1959) The following commentary about Professor Sir Henry Tizard (1885-1959) in the Churchill Era is produced by the Churchill College (Cambridge): Physical chemist, aeronautics expert and champion of the development of radar. Joined Royal Flying [. ].Hello The Network of Trial Law Firms Region: ContentsUSA and CanadaEuropeUnited StatesInternationalInternationalEuropeUnited StatesNorth AmericaUnited StatesUnited StatesInternationalInternationalMultidisciplinaryInternationalInternationalConclusionNotesSee AlsoReferences and Further ReadingAbout the Author/s and Reviewer/sMentioned in these EntriesBuy your UK Vintage Company Today USA and Canada Members: 25 Professionals: 7000 7,000 Attorneys in 25 Separate and Independent Trial Law Firms Practicing in Over 140 Offices Throughout [&hellip].ContentsMaterson v. SineConclusionNotesSee AlsoReferences and Further ReadingAbout the Author/s and Reviewer/sMentioned in these EntriesBuy your UK Vintage Company Today Materson v. Sine 1968 California Supreme Court • Dallas and Rebecca, husband and wife, own ranch as tenants in common, convey ranch to Medora and Lu (Medora = Dallas’ sister) with option to repurchase ranch for [&hellip].ContentsMarine and Coastal international conventionsMarine and Coastal multilateral conventionsConclusionNotesSee AlsoReferences and Further ReadingAbout the Author/s and Reviewer/sMentioned in these EntriesBuy your UK Vintage Company Today Marine and Coastal international conventions Marine and Coastal multilateral conventions Convention between the United States, Great Britain, Russia and Japan for the Preservation and Protection of Fur Seals (7 July [&hellip].ContentsMarket-InalienabilityConclusionNotesSee AlsoReferences and Further ReadingAbout the Author/s and Reviewer/sMentioned in these EntriesBuy your UK Vintage Company Today Market-Inalienability Margaret Jane Radin Things that may be given away but not sold are market-inalienable. In this Article, Professor Radin explores the significance of market-inalienability and its justifications. The author considers and rejects two archetypes that [&hellip].The League of Nations was the ill-fated predecessor of the United Nations. Origins To Alexander of Russia's scheme of a Holy Alliance we need only briefly allude. Though admirable in intention it was rejected as "sublime nonsense and mysticism” by Castlereagh, and it eventually [. ].ContentsManagerial AccoutingMore Accounting EntriesSpecialized AccountingFinancial ReportingAccounting PrinciplesThe Balance SheetThe Income StatementRegulations and Standards in the United StatesSee AlsoBuy your UK Vintage Company Today Managerial Accouting Managerial accounting deals with cost-profit-volume relationships, efficiency and productivity, planning and control, pricing decisions, capital budgeting, and similar matters. This information is not generally disseminated outside the company. Whereas the [&hellip].Summary of Gold Standard A system under which a nation's currency is freely convertible into gold. The quantity of gold per unit of currency is fixed by law. Most major trading nations, however, abandoned the gold standard because of the constraints it imposes upon liquidity, although [. ].Synonymous with dirty float (read this and related legal terms for further details).An arrangement whereby a firm manages or operates a foreign plant on behalf of its local owners in return for a stipulated fee or percentage of the profits.A series of programs, originally articulated by European Economic Community Commissioner Sicco Mansholt in 1968, for the development and harmonization of European agriculture. The objects of the programs were to ensure farmers' levels of income comparable to their counterparts in industry, as re.In deter mining drawback (read this and related legal terms for further details) eligibility, an article must have been manufactured or processed in the United States a simple change is not enough to permit recovery in.A cost calculation performed in association with vessel operations that allows for potential cost overruns, e.g., lost days due to adverse weather. A margin of 5 percent is common per voyage.In marine insurance, an excise tax imposed upon insurance premiums remitted to foreign insurers.Also known as a sea- brief, sea-letter, and sea-pass, a special document issued to the merchant vessels of a neutral country by their government, describing the vessel and her cargo, and asserting the right to pass upon the seas without interference from belligerent states. Maritime passports are no.A body collateral to the Maritime administration (read this and related legal terms for further details) responsible for reviewing applications for subsidies to U.S. merchant vessel operators to permit competition with l.A principle that marketing strategies are based upon the seller's personal experiences, which are, in part, culturally prescribed.A special duty, in addition to ordinary duties, imposed upon merchandise not properly marked so as to indicate to the ultimate purchaser the country of origin. Section 304 of the Tariff Act of 1930, as amended, requires that the country-of-origin marking be legible, indelible, and permanent. [. ].An arrangement whereby Treasury bills are sold by the Federal Reserve system, through the Federal Reserve Bank of New York, for periods of one to seven days, with subsequent repurchase by the Federal Reserve. Such transactions, also known as reverse repurchase agreements, serve initially to reduce b.A document issued by a ship's officer acknowledging receipt of a specific quantity of cargo. A mate's receipt is usually issued only in conjunction with a vessel charter.Communism: Features of Comunist States Marxist-Leninist IdeologyA root feature of communist states has been their subscription to the ideology of Marxism-Leninism. As fashioned by Lenin, building on the earlier works of Marx and Engels, it is the belief that history advances by means of cla.Kinds of Torts: Intentional Torts Malicious Prosecution and Infliction of Emotional DistressIntroduction to Malicious ProsecutionIn the tort of malicious prosecution the tortfeasor knowingly brings a groundless criminal proceeding against another. For example, a person who knowingl.Introduction to MalpracticeMalpractice, a wrongful act by a physician, lawyer, or other professional that injures a patient or client. The patient or client may file a civil lawsuit to recover damages (money) to compensate for the injury.The professions in which malpractice can occu.Maritime Law: The Scope of Maritime LawIntroduction to Maritime Law ScopeLiability for common-law wrongs is enforced by the maritime law of the United States and the United Kingdom (see Common Law Tort). Maritime torts include all illegal acts or direct injuries arising in connect.John Marshall Introduction to Marshall Islands John Marshall (explorer), (lived late 18th century), English seafarer who took part in the early settlement of Australia and was in the first group of Europeans to see the Marshall Islands. Marshall, also known as William Marshall, was a captain [. ].Introduction to Tariffs Tariff, tax levied by a government on imports and exports. The money collected from tariffs is called a customs duty. Although tariffs are a source of government revenue, tariffs are also used as part of political and economic policies. For example, import taxes protect [. ].Legal Materials For information, call the National Committee on United States-China Relations(NCUSCR) at 212-645-9677. Other possibilities: the Chinese embassy (202-495-2266) or the U.S. State Department. Legal: The National People's Congress posts a free Database of Laws and [. ].

Law is our Passion

This entry about Marshal Ferdinand Foch has been published under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0) licence, which permits unrestricted use and reproduction, provided the author or authors of the Marshal Ferdinand Foch entry and the Encyclopedia of Law are in each case credited as the source of the Marshal Ferdinand Foch entry. Please note this CC BY licence applies to some textual content of Marshal Ferdinand Foch, and that some images and other textual or non-textual elements may be covered by special copyright arrangements. For guidance on citing Marshal Ferdinand Foch (giving attribution as required by the CC BY licence), please see below our recommendation of "Cite this Entry".


Ferdinand Foch (France)

Marshal Ferdinand Foch (1851-1929) was an important French general, perhaps best known for repelling German advances in both 1914 and 1918.

Born in southern France near the Spanish border, Foch served in the Franco-Prussian War (1870-71) and remained in the army after the French defeat.

Foch completed further studies, obtained a lieutenant’s commission and began to make a name for himself as a military expert. His writings on strategy drew heavily on Prussian ideas and contributed to a transformation of French military thinking in the first years of the 1900s.

Shortly after the outbreak of the war, Foch was given command of the Ninth Army which halted the German Schlieffen advance at the first Battle of the Marne.

For much of the war, Foch worked closely with British commanders, who mostly held him in high regard. Their most notable collaboration was at the Battle of the Somme in 1916, however, the heavy casualties there resulted in Foch’s deployment away from the Western Front.

Foch returned to active service in France in 1918 when he coordinated a successful response to the German Spring Offensive.

In mid-1918, Foch was given the titles ‘Supreme Commander of Allied Forces’ and ‘Marshal of France’. In November, he oversaw armistice negotiations with the Germans.

During the Paris peace conferences, Foch urged a full Allied occupation of the German Rhineland. When this was denied he condemned the Versailles treaty as a failure, considering it an “armistice for 20 years”.

Foch was later hailed as a war hero and showered with honours and titles. Historians have been more sanguine about both his strategic approach and his effectiveness.


Who's Who - Ferdinand Foch

Ferdinand Foch (1851-1929) was born on 2 October 1851 in Tarbes, the son of a civil servant. He resolved to become a soldier early in life, joining the army in 1871 where he served in the Franco-Prussian war of 1870-71.

Having enrolled at the French army college, Ecole de Guerre, Foch proved so impressive that he was asked to remain as a teacher. His lectures there were published as The Principles of War és De la Conduite de la Guerre. Foch further served at the Ecole de Guerre from 1907-1911 as director.

With the onset of war Foch was given command of the Ninth Army during the Battle of the Marne following crucial early successes in Nancy at the Marne he led the French counter-attack. He was subsequently promoted and given command of the Northern Army on the Western Front in October 1914. In this position he saw service during the Somme offensive in 1916 (and for which he was sacrificed as a French scapegoat, banished for a while to the Italian front).

With the arrival of the hero of Verdun, General Philippe Petain, replacing Robert Nivelle, Foch was recalled from relative obscurity and made Chief of the General Staff in 1918.

Following intense persuasion and negotiation from Georges Clemenceau, the French prime minister, Foch was given overall control of the Allied forces in March 1918, serving as Allied Supreme Commander, in which role he frequently conflicted with Pershing over the disposition of U.S. forces.

Foch stopped the advance of the German forces during the great push of Spring 1918 at the Second Battle of Marne in July 1918, mounting the counter-attack that turned the tide of the war. Foch accepted the German surrender in November 1918. Earlier this year, in July, Foch was made Marshal of France.

Following the conclusion of the war Foch played a major advisory role at the Paris Peace Conference.

Ferdinand Foch died in Paris on 20 March 1929.

Click here to read Pershing's official reaction to news of Foch's appointment as supreme commander. Click here to read Foch's address of 4 July 1918 detailing his confidence at Allied prospects for victory. Click here to read Foch's final telegram to Allied Army Commanders-in-Chief, dated 9 November 1918, in which he urged co-ordinated action to achieve a complete military victory.

Saturday, 22 August, 2009 Michael Duffy

"Eggs-a-cook" were boiled eggs sold by Arab street vendors. It was later used by Anzac soldiers when going over the top.

- Did you know?


Awards & Scholarships

Ferdinand Foch, the son of a civil servant, was born in Tarbes in 1851. After fighting in the Franco-Prussian War (1870-71) he became an artillery specialist on the French General Staff. Between 1907 and 1911 Foch was commandant of the Ecole de Guerre.

On the outbreak of the First World War Foch used part of the French Second army to block the German advance on Nancy. Promoted to commander of the Ninth Army, he led the French counter-attack at the Marne. His success led to further promotion and in October he was placed in charge of the French Northern Army on the Western Front. He held this post during the Battle of the Somme in the summer of 1916. When Robert Nivelle replaced Joseph Joffre as Commander-in-Chief of the French Army, Foch was recalled to Army Headquarters.

In 1918 during the German Spring Offensive Foch was promoted to Allied Supreme Commander on the West Front. Despite clashing with General John Pershing over the deployment of US forces, Foch managed to make a success of his role as allied coordinator. Foch therefore received the credit for masterminding the victory over Germany.

Foch headed Armistice negotiations and played an important role at the Paris Peace Conference. Foch took the view that it was vitality important that the terms made German military recovery impossible. Ferdinand Foch died in 1929.


Before World War I, Ferdinand Foch had a reputation as a military theorist. His Principles of War (1903) advocated all-out offensives by massed infantry as the answer to increasing firepower. A corps commander by August 1914, he performed well amid the slaughter that resulted from such offensives, earning promotion to command an army at the First Battle of the Marne in September. True to his principles, he mounted counterattacks when under pressure, and took much of the credit for the Marne victory and for stopping a German breakthrough at the First Battle of Ypres in November. Following the failure of the Artois offensive and the French element of the Somme offensive, he was fired in December 1916, only to return as Petain's chief-of-staff in May 1917.

In the crisis precipitated by Germany's Spring Offensive in March 1918, Foch became Allied Supreme Commander. Without formal control over British and American armies, he succeeded by force of personality in coordinating their operations. Halting the Germans at the Marne in June 1918, he launched a counterattack that shifted the initiative in favor of the Allies. He was the ideal man to preside over the great offensives that ended the war. The armistice was signed in a car of his command train.

After the war, Foch advocated harsh sanctions on the Weimar Republic to prevent the return of Germany as a great power. Foch was disappointed by the 28 June 1919 Treaty of Versailles, saying that it was an armistice for twenty years his words proved prophetic, for World War II broke out on 1 September 1939, 20 years and 64 days later. Foch died in Paris at the age of 77 in 1929.


Ferdinand Foch Information


Place of birth: Tarbes, France
Place of death: Paris, France
Allegiance: France
Service/branch: French Army
Years of service: 1871-1923
Rank: Mar chal de France
Battles/wars: Battle of the Frontiers,
Spring Offensive,
Meuse-Argonne Offensive
Awards: Marshal of France (1918)
British Field Marshal (1919)
Marshal of Poland (1920)
Grand Cross of the L gion d'honneur
M daille militaire
Croix de guerre 1914-1918
Order of Merit (UK)
Virtuti Militari (1st Class)
Distinguished Service Medal (US)

Ferdinand Foch (OM GCB (2 October 1851 - 20 March 1929) was a French soldier, military theorist, and writer credited with possessing "the most original and subtle mind in the French army" in the early 20th century. He served as general in the French army during World War I and was made Marshal of France in its final year: 1918. Shortly after the start of the Spring Offensive, Germany's final attempt to win the war, Foch was chosen as supreme commander of the Allied armies, a position that he held until 11 November 1918, when he accepted the German request for an armistice. In 1923 he was made Marshal of Poland.

He advocated peace terms that would make Germany unable to pose a threat to France ever again. His words after the Treaty of Versailles, "This is not a peace. It is an armistice for twenty years" would prove prophetic World War II started twenty years and sixty five days later.

Foch was born in Tarbes, Hautes-Pyr n es as the son of a civil servant from Comminges. He attended school in Tarbes, Rodez, and the Jesuit College in St. Etienne. His brother was later a Jesuit and this may initially have hindered Foch's rise through the ranks of the French Army (since the Republican government of France was anti-clerical).

Foch enlisted in the French 4th Infantry Regiment, in 1870, during the Franco-Prussian War, and decided to stay in the army after the war. In 1871, Foch entered the x cole Polytechnique and received his commission as a Lieutenant in the 24th Artillery Regiment, in 1873, despite not having the time to complete his course due to the shortage of junior officers. He rose through the ranks, eventually reaching the rank of Captain before entering the Staff College in 1885. In 1895, he was to return to the College as an instructor and it is for his work here that he was later acclaimed as "the most original military thinker of his generation". Turning to history for inspiration, Foch became known for his critical analyses of the Franco-Prussian and Napoleonic campaigns and of their relevance to the pursuit of military operations in the new century. His re-examination of France's painful defeat in 1870 was among the first of its kind.

In his career as instructor Foch created renewed interest in French military history, inspired confidence in a new class of French officers, and brought about "the intellectual and moral regeneration of the French Army". His thinking on military doctrine was shaped by the unshakeable belief, uncommon at the time, that "the will to conquer is the first condition of victory." Collections of his lectures, which reintroduced the concept of the offensive to French military theory, were published in the volumes "Des Principes de la Guerre" ("On the Principles of War") in 1903, and "De la Conduite de la Guerre" ("On the Conduct of War") in 1904. Sadly, while Foch advised "qualification and discernment" in military strategy and cautioned that "recklessness in attack could lead to prohibitive losses and ultimate failure," his concepts, distorted and misunderstood by contemporaries, became associated with the perverse offensive doctrines (l'offensive x outrance) of his successors. To Foch's regret, the cult of the offensive came to dominate military circles, and Foch's books were even cited in the development of Plan XVII, the disastrous French strategy for war with Germany that brought France so close to ruin in 1914.

Foch continued his initially slow rise through the ranks, being promoted to Lieutenant-Colonel in 1898. Thereafter, his career accelerated and he returned to command in 1901, when he was posted to a regiment. He was promoted to become a Colonel in 1903, then Brigadier General (G n ral de Brigade) in 1907, returning to the Staff College as Commandant from 1907-1911. In 1911 he was promoted Major General (G n ral de Division) and then Lieutenant General (G n ral de corps d’Arm e) in 1913, taking command of XX Corps at Nancy.

Picture - Foch with General Pershing (c. 1918).

On the outbreak of the war, Foch was in command of XX Corps, part of the Second Army of General de Castelnau. On 14 August the corps advanced towards the Sarrebourg-Morhange line, taking heavy casualties in the Battle of the Frontiers. The defeat of XV Corps to its right forced Foch into retreat. Foch acquitted himself well, covering the withdrawal to Nancy and the Charmes Gap, before launching a counter-attack that prevented the Germans from crossing the Meurthe.

He was then selected to command the newly formed Ninth Army, which he was to command during the First Battle of the Marne and the Race to the Sea. With his Chief of Staff Maxime Weygand, Foch managed to do this while the whole French Army was in full retreat. Only a week after taking command of 9th Army, he was forced to fight a series of defensive actions to prevent a German breakthrough. It was then that he spoke the famous words: "Hard pressed on my right. My center is yielding. Impossible to maneuver. Situation excellent. I attack." His counter-attack was an implementation of the theories he had developed during his staff college days, and succeeded in stopping the German advance. Foch received further reinforcements from the Fifth Army and, following another attack on his forces, counter-attacked again on the Marne. The Germans dug in before eventually retreating. On 12 September Foch regained Marne at Chx lons and liberated the city. The people of Chx lons greeted as a hero the man widely believed to have been instrumental in stopping the great retreat and stabilising the Allied position. Receiving thanks from the Bishop of Chx lons, Foch piously replied, "non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam." (Not unto us, o Lord, not unto us, but to Your name give glory, Psalm 115:1)

Foch's successes gained him a further promotion, on 4 October, when he was appointed assistant Commander-in-Chief with responsibility for co-ordinating the activities of the northern French armies, and liaising with the British forces. This was a key appointment as the so-called "Race to the Sea" was then in progress. Joffre had also wanted to nominate Foch as his successor "in case of accident", to make sure the job would not be given to Galli ni, but the French government would not agree to this. When the Germans attacked on 13 October, they narrowly failed to break through the British and French lines. They tried again at the end of the month during the First Battle of Ypres this time suffering terrible casualties. Foch had again succeeded in co-ordinating a defence and winning against the odds. On 2 December 1914, King George V of the United Kingdom appointed him an honorary Knight Grand Cross of the Order of the Bath. In 1915, his responsibilities by now crystallised into command of the Northern Army Group, he conducted the Artois Offensive, and, in 1916, the French part of the Battle of the Somme. He was strongly criticised for his tactics and the heavy casualties that were suffered by the Allied armies during these battles, and in December 1916 was removed from command, by General Joffre, and sent to command in Italy Joffre was himself sacked days later.

Just a few months later, after the failure of General Nivelle, General P tain was appointed Chief of the General Staff Foch hoped to succeed P tain in command of Army Group Centre, but this job was instead given to General Fayolle. The following month General P tain was appointed Commander-in-Chief in place of Nivelle, and Foch was recalled and promoted to Chief of the General Staff.

On 26 March 1918, at the Doullens Conference, Foch was appointed Supreme Commander of the Allied Armies with the title of G n ralissime ("supreme General") with the job of co-ordinating the activities of the Allied armies, forming a common reserve and using these divisions to guard the junction of the French and British armies and to plug the potentially fatal gap that would have followed a German breakthrough in the British Fifth Army sector. Despite being surprised by the German offensive on the Chemin des Dames, the Allied armies under Foch's command ultimately held the advance of the German forces during the great Spring Offensive of 1918 and at the Second Battle of Marne in July 1918. The celebrated phrase, "I will fight in front of Paris, I will fight in Paris, I will fight behind Paris," attributed both to Foch and Clemenceau, illustrated the G n ralissime's resolve to keep the Allied armies intact, even at the risk of losing the capital. On 6 August 1918, Foch was made Marshal of France.

Along with the British commander Field Marshal Haig, Foch planned the Grand Offensive, opening on 26 September 1918, which led to the defeat of Germany. After the war, he claimed to have defeated Germany by smoking his pipe. Foch accepted the German cessation of hostilities in November, after which he refused to shake the hand of the German signatory. On the day of the armistice, he was elected to the Acad mie des Sciences. Ten days later, he was unanimously elected to the Acad mie franx aise. On 30 November 1918, he was awarded the highest Portuguese decoration the Order of the Tower and Sword, 1st class (Grand Cross).

Picture - The monument to Ferdinand Foch in his native Tarbes.

In January 1919, at the Paris Peace Conference Foch presented a memorandum to the Allied plenipotentiaries in which he stated:

Henceforward the Rhine ought to be the Western military frontier of the German countries. Henceforward Germany ought to be deprived of all entrance and assembling ground, that is, of all territorial sovereignty on the left bank of the river, that is, of all facilities for invading quickly, as in 1914, Belgium, Luxembourg, for reaching the coast of the North Sea and threatening the United Kingdom, for outflanking the natural defences of France, the Rhine, Meuse, conquering the Northern Provinces and entering the Parisian area.

In a subsequent memorandum, Foch argued that the Allies should take full advantage of their victory by permanently weakening German power in order to prevent her from threatening France again:

What the people of Germany fear the most is a renewal of hostilities since, this time, Germany would be the field of battle and the scene of the consequent devastation. This makes it impossible for the yet unstable German Government to reject any demand on our part if it is clearly formulated. The Entente, in its present favourable military situation, can obtain acceptance of any peace conditions it may put forward provided that they are presented without much delay. All it is has to do is to decide what they shall be.

However the British Prime Minister David Lloyd George and the American President Wilson objected to the detachment of the Rhineland from Germany, but agreed to Allied military occupation for fifteen years, which Foch thought insufficient to protect France.

Foch considered the Treaty of Versailles to be "a capitulation, a treason" because he believed that only permanent occupation of the Rhineland would grant France sufficient security against a revival of German aggression. As the treaty was being signed Foch said: "This is not peace. It is an armistice for 20 years".

Picture - Ferdinand Foch's tomb in Les Invalides.

Foch was made a British Field Marshal in 1919, and, for his advice during the Polish-Bolshevik War of 1920, as well as his pressure on Germany during the Great Poland Uprising, he was awarded with the title of Marshal of Poland in 1923.

On 1 November 1921 Foch was in Kansas City to take part in the groundbreaking ceremony for the Liberty Memorial that was being constructed there. Also present that day were Lieutenant General Baron Jacques of Belgium, Admiral David Beatty of Great Britain, General Armando Diaz of Italy and General John J. Pershing of the United States. One of the main speakers was Vice President Calvin Coolidge of the United States. In 1935 bas-reliefs of Foch, Jacques, Diaz and Pershing by sculptor Walker Hancock were added to the memorial.

Foch died on 20 March 1929, and was interred in Les Invalides, next to Napoleon and many other famous French soldiers and officers.

A statue of Foch was set up at the Compix gne Armistice site when the area was converted into a national memorial. This statue was the one item left undisturbed by the Germans following their defeat of France in June, 1940. Following the signing of France's surrender on 21 June, the Germans ravaged the area surrounding the railway car in which both the 1918 and 1940 surrenders had taken place. The statue was left standing, to view nothing but a wasteland. The Armistice site was restored by German POW labor following World War II, with its memorials and monuments either restored or reassembled.

Picture - Statue of Foch near Victoria railway station, London, UK

A heavy cruiser and an aircraft carrier were named in his honor, as well as an early district of Gdynia, Poland. The latter was, however, renamed by the communist government after World War II. Nevertheless, one of the major avenues of the town of Bydgoszcz, located then in the Polish corridor, holds his name as sign of gratitude for campaigning for an independent Poland. Avenue Foch, a street in Paris, was named after him. Several other streets have been named in his honor in Lyon, Krakx w, Chrzanx w, Grenoble, Quito, Beirut, New Orleans, Leuven, Cambridge, Williston Park, Milltown and Foch Road in Singapore. Fochville in South Africa was also named in his honor. A statue of Foch stands near Victoria station in London. Foch also has a grape cultivar named after him.

Knight - July 9, 1892
Officer - July 11, 1908
Commander - December 31, 1913
Grand Officer - September 18, 1914
Grand Cross - October 8, 1915.

Knight - July 9, 1892
Officer - July 11, 1908
Commander - December 31, 1913
Grand Officer - September 18, 1914
Grand Cross - October 8, 1915.

Medaille Militaire - December 21, 1916.
Croix de Guerre 1914-1918
Commemorative Medal of War 1870-1871
Officer of Public Instruction.

Order of Merit (United Kingdom)
Knight Grand Cross of the Order of the Bath (United Kingdom)
Distinguished Service Order (United Kingdom)
Order of the White Eagle (Poland) (15 April 1923)
Grand Cross of the Order of Virtuti Militari (15 April 1923, Poland)
Grand Cross of the Order of Polonia Restituta (Poland)
Grand Cross of the Order of Leopold (Belgium)
Grand Cross of the Order of Ouissam Alaouite (Morocco)
Distinguished Service Medal (United States)
Order of Lāčplēsis 3rd Class (Latvia)
Order of Saint George Second Class (1916, Russian Empire)

Foch received the title of Doctor honoris causa of the Jagiellonian University of Krakow in 1918.

Les Principes de la guerre. Conf rences faites x l'Ecole sup rieure de guerre (On the Principles of War), Berger-Levrault, (1903)
La Conduite de la guerre (On the Conduct of War), Berger-Levrault, 1905
M moire pour servir x l'histoire de la guerre 1914-1918 (The Memoirs of Marshal Foch,Posthumous), Plon, 1931.
Porte, R my, and F Cochet. Ferdinand Foch, 1851-1929: Apprenez x Penser : Actes Du Colloque International, x cole Militaire, Paris, 6-7 Novembre 2008. Paris: Soteca, 2010. ISBN 9782916385433

Doughty, Robert A. Pyrrhic Victory: French Strategy and Operations in the Great War (Harvard U.P. 2005)
Greenhalgh, Elizabeth. "Command in a Coalition War: Reassessing Marshal Ferdinand Foch" French History and Civilization. Papers from the George Rud Seminar. Volume 2 (2009) pp 91-100 online
Neiberg, Michael S. Foch: Supreme Allied Commander in the Great War (Brassey’s Inc., 2003), short popular biography

Army Manoeuvres of 1912
Foch Line
Marshal Foch Professor of French Literature, a chair at the University of Oxford established in Foch's honour in 1918

This site is the best for: everything about airplanes, warbirds aircraft, war bird, plane film, airplane film, war birds, airplanes videos, aeroplane videos, and aviation history. A list of all aircraft video.

Copyright A Wrench in the Works Entertainment Inc.. All rights reserved.


Marshal Ferdinand Foch

On this spot December 9, 1921
Marshal Ferdinand Foch
Supreme Commander
of the Allied Armies in 1918
expressed to the
people of South Carolina
his appreciation and that of France
for the aid by which the enemy
was checked and defeated
and freedom secured
Thousands of South Carolinians
attended this official welcome
to the great soldier
whose visit was sponsored
by the American Legion

Témák. This historical marker is listed in this topic list: War, World I. A significant historical date for this entry is December 9, 1921.

Elhelyezkedés. 34° 11.383′ N, 82° 9.593′ W. Marker is in Greenwood, South Carolina, in Greenwood County. Marker is at the intersection of Main Street and Riley Avenue, on the right when traveling north on Main Street. Érintse meg a térkép megjelenítéséhez. Marker is in this post office area: Greenwood SC 29646, United States of America. Érintse meg az útvonaltervet.

Egyéb közeli jelzők. Legalább 8 másik marker található gyalogosan ettől a jelölőtől. Textile Workers Monument (within shouting distance of this marker) World War Memorial (within shouting distance of this marker) Main Street (about 300 feet away, measured in a direct line) Municipal Fountain (about 400 feet away) In God We Trust (approx. 0.2 miles away) To The People of Greenwood County (approx. 0.2 miles away) Greenwood County Confederate Monument

(approx. 0.2 miles away) Greenwood SC Memorial Marker (approx. mile away). Touch for a list and map of all markers in Greenwood.

Kapcsolódó jelző. Kattintson ide egy másik jelzőhöz, amely ehhez a markerhez kapcsolódik. To better understand the relationship, study the marker shown.

Lásd még. . .
1. Ferdinand Foch. Ferdinand Foch (Breton pronounced "Fosh"). OM GCB (2 October 1851 – 20 March 1929) was a French soldier, military theorist, and writer credited with possessing "the most original and subtle mind in the French army" in the early 20th century. (Submitted on February 23, 2009, by Brian Scott of Anderson, South Carolina.)

2. Who's Who: Ferdinand Foch. Ferdinand Foch (1851-1929) was born on 2 October 1851 in Tarbes, the son of a civil servant. (Submitted on February 23, 2009, by Brian Scott of Anderson, South Carolina.)


A háború után

On 11 November Foch accepted the German surrender. He later appeared as a negotiator at the Versailles where he called unsuccessfully for a new French-German border following the course of the Rhine.

He himself was not at all happy with the outcome of the Versailles treaty, prophetically saying, “This is not a peace. It is an armistice for twenty years”. World War Two started 20 years and 65 days later.

In recognition of his efforts he was made an honorary marshal of the Polish army and field-marshal of the British army. He went on to receive many further accolades and had numerous places and objects named for him.

Foch died on 20 March 1929 at the age of 77 and was buried with full military honours at Les Invalides alongside other notable French military figures including Napoleon.


Nézd meg a videót: Ferdinand Foch 1851-1929 (Augusztus 2022).