John RossWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Guwisguwi (John Ross) 1790. október 3 -án született Turkeytownban, Alabamában. Apja, Daniel Ross skót bevándorló volt. Édesanyja negyedéves Cherokee volt. Ezért csak a nyolcadik indián volt. Mindazonáltal mindig azonosította magát a cherokee törzzsel, és miután befejezte tanulmányait a Tennessee állambeli Kingston -i iskolában, az Arkansas Cherokees -hez ment lakni.

A pataki háború alatt (1813-1814) Ridge őrnagy cherokee önkéntesek seregét emelte fel és harcolt Andrew Jackson alatt. John Ross csatlakozott az önkéntesekhez, adjutánsként szolgált, és részt vett az 1814 -es Horseshoe Bend csatában.

1817 -ben Rosst választották a Cherokee Tanács tagjává. Ebben a posztban ő volt a szókimondó ellenfele annak a tervnek, hogy a Cherokeeket a Mississippi folyótól nyugatra távolítsák el. 1819-ben a nemzeti bizottság elnöke lett (1819-26). Ebben a posztjában fontos szerepet játszott abban, hogy rávegye a cherokeeket az iskolába. Ross támogatta a Talking Leaves bevezetését is, amely a cherokee nyelv grafikus ábrázolása, amelyet Sequoyah fejlesztett ki.

A cherokeek jelentős földterülettel rendelkeztek Virginiában, Tennessee -ben, Georgiában és Alabamában. Ross azzal érvelt, hogy földjének védelme érdekében a törzsnek írott alkotmányra van szüksége, amely kimondja, hogy a cherokee nemzet teljes joghatósággal rendelkezik saját területén. 1827 -ben Ross írásos alkotmányt készített a cherokee törzs számára. Ez az Egyesült Államok alkotmányán alapult. Továbbá bátorította Samuel Worcestert és Elias Boudinotot, hogy kezdjék el kiadni Cherokee Phoenix.

1828 -ban Rossot választották a cherokee nemzet főfőnökévé. Két évvel később Andrew Jackson arra biztatta a kongresszust, hogy fogadja el az 1830 -as indiai eltávolítási törvényt. Azzal érvelt, hogy a jogszabály földet biztosít a fehér betolakodóknak, javítja a biztonságot a külföldi betolakodókkal szemben, és ösztönzi az indiánok civilizációját. Egy beszédében azzal érvelt, hogy az intézkedés "el fogja választani az indiánokat a fehérek településeivel való közvetlen érintkezéstől; lehetővé teszi számukra, hogy a maguk módján és saját durva intézményeik alatt törekedjenek a boldogságra; késleltetni fogja a romlás előrehaladását, ami csökkenti számukat, és talán arra késztetik őket, hogy fokozatosan, a kormány védelme alatt és a jó tanácsok hatására elhagyják vad szokásaikat, és érdekes, civilizált és keresztény közösséggé váljanak. "

Andrew Jacksont 1832-ben elsöprő többséggel újraválasztották. Most azt a politikát folytatta, hogy kivonja az indiánokat a jó termőföldről. Még azt is megtagadta, hogy elfogadja a Legfelsőbb Bíróság azon döntését, hogy érvényteleníti Georgia tervét a Cherokee területének annektálására.

Samuel Worcester tiltakozást szervezett e döntés ellen. Worcestert most letartóztatták és négy év börtönbüntetésre ítélték, mert megsértette azt a grúziai törvényt, amely megtiltotta, hogy a fehérek az indiánok között éljenek. John Ross a legfelsőbb bírósághoz vitte az ügyet, amely végül alkotmányellenesnek ítélte a törvényt, és Worcestert elengedték.

A cherokee törzs néhány tagja, például Elias Boudinot és Major Ridge támogatta az 1830 -as indiai eltávolítási törvényt, és 1832 -ben Boudinot azzal érvelt, hogy az eltávolítás az "út, amely a legközelebb lesz a nemzet javára". 1835 -ben Ridge őrnagy, Elias Boudinot és a cherokee törzs további 18 tagja aláírta az új echotai szerződést. Ez a megállapodás az Egyesült Államokra ruházta át a hagyományos földjeikre vonatkozó összes jogot. Cserébe a törzs földet kapott az indiai területen.

Bár a cherokeek többsége, köztük John Ross is ellenezte ezt a megállapodást, Winfield Scott tábornok és katonái kényszerítették az utazást. 1838 októberében körülbelül 15 000 Cherokee kezdte meg a későbbiekben a Könnyek ösvénye néven ismertté válást. A cserkók nagy része gyalog tette meg a 800 mérföldes utat. Az új földjükre kalauzoló szövetségi ügynökök súlyos hibái következtében éhségtől és hideg időjárástól szenvedtek, és becslések szerint 4000 ember halt meg az úton. Ide tartozott John Ross felesége, Quatie.

John Ross továbbra is a cherokee törzs vezetője volt Oklahomában, és az amerikai polgárháború idején felszólította népét, hogy maradjon semleges. Néhány törzstag azonban nem értett egyet és harcolt a Konföderációs Hadsereggel.

John Ross törzsfőnök 1866. augusztus 1 -jén halt meg, miközben új szerződésről tárgyal Washingtonban.


John Ross - Történelem

Andrew Jackson elnök 1828 -as választásakor a keleti parton maradt egyetlen nagy koncentrációjú indiai törzs délen található. A Cherokee elfogadta a környező, és a behatoló fehér társadalom életét. Következésképpen a Creek, Seminole, Chickasaw és Choctaw mellett az Öt civilizált törzs egyikeként ismerték őket. A civilizáció azonban nem volt elegendő, és a Jackson -adminisztráció kényszerítette a legtöbbet ezek a törzsek nyugatra az 1830 -as évek első felében, megtisztítva a déli területet a fehérek használatától. John Ross főnök volt a cherokee fő főnöke Grúziában ebben az 1836. évi levélben, amelyet a Szenátusnak és a Képviselőháznak címeztek, és Ross csalásként tiltakozott az Új Echotai Szerződés miatt, amely a Cherokee -t kényszerítette ki Grúziából. 1838 -ban a szövetségi csapatok kényszerítették az utolsó Cherokee -k elhagyását otthonukból, és az indiai területre (Oklahoma) tett útjukat a "#8220Trail of Tears" néven ismerik.

[Red Clay Council Ground, Cherokee Nation, 1836. szeptember 28.]

Köztudott, hogy az elmúlt évek során számos bosszúság zaklatott minket, amelyeket részletesen elmondani feleslegesnek tartanak, de a bizonyítékokat küldöttségünk készen áll majd bemutatni. Annak érdekében, hogy gondjainkat lezárhassuk, 1835. október 23 -án a nemzet általános tanácsa küldöttséget nevezett ki, teljes jogkörrel felruházva, hogy megállapodásokat kössön az Egyesült Államok kormányával a végső meglévő nehézségeink kiigazítása. A küldöttség, amely nem kötött megállapodást az Egyesült Államok biztosával, majd a nemzetben, elfogadta az abban az esetben adott utasításaikat, Washington Citybe, hogy tárgyalásokat folytassanak a szerződésről az Egyesült Államok hatóságaival.

A delegáció távozása után, John F. Schermerhorn tiszteletes és bizonyos egyes szerzõdések szerzõdést kötöttek, amelyek állítólag egyezménynek számítanak, december 29 -én New Georgia -ban, a Georgia államban. , 1835, William Carroll tábornok és John F. Schermerhorn, az Egyesült Államok biztosai, valamint az indiánok cherokee törzsének főnökei, vezetői és népei. ” a nemzet általános tanácsának tagja, ezzel a színlelt szerződéssel Washington Citybe indult, és hamis és csalárd állításokkal a kormány javára kiszorította a cherokee nép törvényes és akkreditált küldöttségét, és fontos változtatások után megszerezte ezt az eszközt. rendelkezéseiben az Egyesült Államok kormányának elismerését. És most szerződésként kerül bemutatásra számunkra, amelyet a szenátus ratifikált, és az elnök [Andrew Jackson] jóváhagyott, és az Egyesült Államok nemtetszése és az összefoglalás fenyegetése alapján megkövetelt követeléseink elfogadása kényszer, elutasítás esetén. Nem törvényes hatóságainkon keresztül jut el hozzánk, az Egyesült Államok kormánya és nemzetünk közötti ismert és szokásos kommunikációs közegig, hanem a hatalmi, polgári és katonai bonyodalmak közvetítésével.

Ennek az eszköznek a kikötései miatt elpusztulunk magántulajdonunktól, az egyének megunhatatlan vagyonától. Megfosztunk minden olyan tulajdonságunktól, amely a szabadságot és a jogi önvédelemre való jogosultságot illeti. Vagyonunkat kifoszthatják a szemünk láttára, erőszakot követhetnek el személyeinken, akár az életünket is, és nincs, aki panaszainkat figyelembe veszi. Denacionalizáltak, jogfosztottak vagyunk. Megfosztjuk az emberi család tagságától! Nincs sem földünk, sem otthonunk, sem pihenőhelyünk, amelyet sajátunknak nevezhetnénk. És ezt egy kompaktum rendelkezései hajtják végre, amely feltételezi a szerződés tiszteletben tartott, szent megnevezését.

El vagyunk borulva! A szívünk megbetegszik, a mondanivalónk párhuzamos, amikor elmélkedünk azon a helyzeten, hogy milyen elveink vannak az elvtelen emberek vakmerő gyakorlatai miatt, akik olyan ügyesen kezelik erőfeszítéseiket, hogy az Egyesült Államok kormányára kényszerítik őket. komoly, ünnepélyes és megismételt tiltakozásainkkal szemben.

A szóban forgó eszköz nem nemzetünk cselekedete, nem vagyunk részesei szövetségeinek, nem kapta meg népünk szankcióját. Ennek készítői nem tartanak tisztséget vagy kinevezést nemzetünkben, főnökök, főemberek vagy más címmel, amely felhatalmazással rendelkeznek, vagy megszerezhetik a kormány gyeplőjének átvételét, és alkudozhatnak. jogainkról, javainkról és közös országunkról. És ünnepélyesen ki vagyunk kényszerítve, hogy kijelentsük, hogy nem fontolhatjuk meg, hogy ezen eszköz rendelkezéseinek ránk, a beleegyezésünkkel való érvényesítését igazságtalanságnak és elnyomásnak minősítjük, amelyet jól meggyőződésünk szerint soha nem lehet szándékosan megítélni. Az Egyesült Államok kormánya és emberei, és nem is hihetjük, hogy ezek a tiszteletreméltó és nagylelkű egyének tervei, akik a kormány élén állnak, és néhány illetéktelen személy tetteivel egy egész nemzetet kötnek. Ezért mi, az eredmény által érintett felek bizalommal fordulunk tisztelt testületeitek igazságosságához, nagylelkűségéhez, együttérzéséhez, a szerződés megkötésének ránk vonatkozó végrehajtása ellen. amire nincs ügynökségünk.

Valójában a mi ügyünk a tiéd, ez a szabadság és az igazságszolgáltatás ügye, a te elveiden alapul, amelyeket önmagadtól tanultunk, mert dicsőítjük, hogy a te [George] Washingtonodat és a te [Thomas] Jeffersonodat tartsuk nagynak tanárok, tisztelettel olvastuk közleményeiket, sikeresen gyakoroltuk előírásaikat. És az eredmény nyilvánvaló. Az erdő vadsága helyet adott a kényelmes lakásoknak és a megművelt szántóföldeknek, különféle háziállatokkal. A szellemi kultúra, a szorgalmas szokások és a házias élvezetek sikerült a vad állapot durvaságainak.

Megtanultuk a vallásodat is. Olvastuk a szent könyveidet. Népünk százai elfogadták tanításaikat, gyakorolták az általuk tanított erényeket, dédelgették az általuk felébresztett reményeket, és örültek a vigasztalásoknak. Intézményei szellemének és vallásának, amelyet közösségünk magába szívott, elsősorban annak a türelmes kitartásnak kell tulajdonítania, amely népünk magatartását jellemezte, a legrosszabb gondok miatt. Az biztos, hogy nem vagyunk tisztában az állapotunkkal, és nem vagyunk érzéketlenek a szenvedéseinkkel szemben. Érezzük őket! nyomunk alatt nyögünk! A várakozás pedig még váratlan bánatokkal zsúfolja mellünket. Valóban szenvedő nép vagyunk! Szellemünk visszafogott! A kétségbeesés majdnem megragadta energiáinkat! De beszélünk egy keresztény ország képviselőivel, az igazság barátaival, az elnyomottak pártfogóival. És reményeink újjáélednek, és kilátásaink felcsillannak, amikor elmerülünk a gondolatban. A büntetésed alapján sorsunk felfüggesztett jólét vagy pusztulás a szavadtól függ. Ezért rád nézünk! Az augusztusi gyűlés előtt bemutatjuk magunkat a lejáratás és a könyörgés hozzáállásában. Jóságodon, emberségeden, együttérzéseden, jóindulatodon reménykedünk. Hozzád fordítjuk ismételt imáinkat. Kímélje meg embereinket! Kímélje meg jólétünk romjait! Ne hagyjuk, hogy elhagyatott otthonaink pusztulásunk emlékei legyenek! De elnézzük! Elnyomjuk a szívünket gyötrő kínokat, ha a feleségeinkre, gyermekeinkre és tiszteletre méltó urainkra tekintünk! Visszafogjuk a szorongás és a szorongás, a nyomorúság, a pusztítás és a halál előérzeteit, amelyeknek e romos egyezmény kivitelezésének kísérőinek kell lenniük.

Végezetül, dicsérjük bizalmát és szívességét, szeretett és bizalomra méltó testvéreink és polgártársaink, John Ross, főigazgató, Richard Taylor, Samuel Gunter, John Benge, George Sanders, Walter S. Adair, Stephen Foreman , és Kalsateehee Aquohee -ből, akik teljes jogkörrel vannak felruházva arra, hogy az Egyesült Államokkal kötött szerződéses megállapodásokkal kiigazítsák minden létező nehézségünket, amellyel megsemmisítésünket meg lehet akadályozni, népünk előrehaladásának akadályait el kell távolítani, és létünket tovább élni kell. emlékmű, hogy az utókornak bizonyságot tegyen az Egyesült Államok becsületéről, nagylelkűségéről és nagylelkűségéről. És a memorialistáitok, mint kötelességükben, mindig imádkozni fognak. Aláírta Ross, George Lowrey, Edward Gunter, Lewis Ross, a Nemzeti Bizottság és a Nemzeti Tanács harmincegy tagja és 2174 másik.

Forrás: John Ross, The Papers of Chief John Ross, vol. 1, 1807 �, Norman OK Gary E. Moulton, szerk. University of Oklahoma Press, 1985, p. 458 �.


John Ross - Történelem

John Ross, aki közel negyven évig volt a cherokee indiánok főnöke, a törzs történetének egyik legviharosabb időszakában szolgált. A legjobban a cherokeek vezetőjeként emlékeznek rá az 1830 -as évek nagy frakcióvita idején az indiai területre (Oklahoma) való áttelepítés ügyében. Az eltávolításellenes frakció vezetőjeként sok időt töltött Washingtonban, és megpróbálta meggyőzni a kormányzati tisztviselőket, hogy tartsák be azokat a szerződéseket, amelyek garantálják a törzsnek a földjeiket. Annak ellenére, hogy barátokat talált Keleten, Ross és támogatói meghiúsultak erőfeszítéseikben. Sem a Legfelsőbb Bíróság döntései, sem saját vitéz erőfeszítéseik nem tudták megállítani Pres ellenállhatatlan hatalmát. Andrew Jackson, a szomszédos államok kormányai és a szárazföldre éhes amerikaiak a határaikon. Ezenkívül Ross otthon szembesült az ellenszegüléssel a proremoval Ridge frakciótól, aki hamis csalási szerződést írt alá a szövetségi kormánnyal, és megpecsételte a nemzet sorsát. Keserű és néha véres frakcióveszélyek után Ross vezette a törzset, amikor az amerikai délkeleti szülőföldről kényszerültek eltávolítani a Cherokee új vidékeire a jelenlegi Oklahoma északkeleti részén, fővárosban Tahlequah -ban. Talán a törzs húszezer tagjának egynegyede halt meg abban a kereszteződésben, amelyet a Könnyek Útjának neveztek.

A viszonylagos béke és a nemzeti nyugalom időszaka után Ross az 1860 -as évek amerikai polgárháborúja során ismét a nemzeti figyelem középpontjába került, amikor vezette a törzset a Cherokee Unióhoz való hűsége körüli feszült vitákban. Vonakodva elfogadta a szövetséget a Konföderációval, de elhagyta a cherokee nemzetet, amikor a szövetségesek megszállták az indiai területet. A háború hátralévő részének jó részét Washingtonban töltötte, és a cheroke -ok ügyére hivatkozott. A háború végén rövid időre hazajöhetett, de visszatért a fővárosba, hogy még egyszer vitatkozzon a Cherokee -ügyről. Ott halt meg 1866 -ban. Ross főnök maradványait visszaküldték Tahlequah -ba, és családi telekben temették el.

Ross kétszer ment férjhez, először egy cherokee asszonyhoz, Quatie -hez, akiről keveset tudnak, és akivel öt gyermeke született, akik felnőttek, és halála után egy delaware -i kvaker nővel, Mary Brian Staplerrel született két gyermekük. Bár sosem volt mélyen vallásos, csatlakozott a Metodista Egyházhoz, de rabszolgái voltak a polgárháborúig. Kereskedőként és ültetvénytulajdonosként anyagilag sikeres volt, de soha nem volt gazdag, és a szövetségi kormány politikája és az akkori felfordulások miatt ismételten veszteségeket szenvedett. A kudarcok ellenére hagyta el a siker örökségét. A cherokeeket eltávolították, de újra egyesültek az indiai területen, hogy az 1840 -es és 1850 -es években létfontosságú erővé váljanak. És az 1860 -as évek megosztottsága ellenére a cherokeek visszanyerték szuverenitásukat Ross utolsó napjaiban.

Bibliográfia

William L. Anderson, szerk. Cherokee eltávolítása: előtte és utána (Athén: University of Georgia Press, 1991).

William G. McLoughlin, Cherokee Renascence az Új Köztársaságban (Princeton, N.J .: Princeton University Press, 1985).

Gary E. Moulton, John Ross, a Cherokee főnöke (Athén: University of Georgia Press, 1978).

Gary E. Moulton, szerk. John Ross főispán iratai, 2 kötet (Norman: University of Oklahoma Press, 1985).

Thurman Wilkins, Cherokee tragédia: A Ridge család és egy nép megtizedelése (Norman: University of Oklahoma Press, 1986).

A webhely egyetlen része sem értelmezhető úgy, mint a nyilvánosság számára.

Szerzői jog minden cikkhez és egyéb tartalomhoz online és nyomtatott verzióban Az Oklahoma History Encyclopedia az Oklahoma Historical Society (OHS) tartja. Ez magában foglalja az egyes cikkeket (szerzői jog az OHS -hez szerzői hozzárendelés alapján) és vállalatilag (mint teljes munka), beleértve a webdesignot, a grafikákat, a keresési funkciókat és a listázási/böngészési módszereket. Ezen anyagok szerzői jogait az Egyesült Államok és a nemzetközi jog védi.

A felhasználók beleegyeznek abba, hogy az Oklahoma Historical Society engedélye nélkül nem töltik le, másolják, módosítják, eladják, bérbe adják, bérbe adják, újranyomtatják vagy más módon terjesztik ezeket az anyagokat, vagy hivatkoznak ezekre az anyagokra egy másik webhelyen. Az egyéni felhasználóknak meg kell határozniuk, hogy az anyagok felhasználása az Egyesült Államok szerzői jogi törvényének „fair use” irányelveinek hatálya alá tartozik -e, és nem sérti -e az Oklahoma Historical Society tulajdonosi jogait, mint a szerzői jog tulajdonosa. Az Oklahoma History Encyclopedia és részben vagy egészben.

Fényképfeltételek: Minden fénykép, amely a Az Oklahoma History and Culture enciklopédia az Oklahoma Historical Society tulajdona (hacsak másképp nem jelezzük).

Idézet

A következő (a A chicagói stílus kézikönyv, 17. kiadás) a cikkek kedvelt idézete:
Gary E. Moulton, & ldquoRoss, John és rdquo Az Oklahoma History and Culture enciklopédia, https://www.okhistory.org/publications/enc/entry.php?entry=RO031.

© Oklahoma Történelmi Társaság.


John Ross, a Cherokee főnöke

John Ross anyja oldalán skót származású volt. Nagyapja, John McDonald, 1747 körül született a skóciai Invernessben. Amikor tizenkilenc éves fiatalként Londonban járt, találkozott egy Amerikába érkező honfitársával, és a kaland szellemét megragadva csatlakozott hozzá, majd Charlestonban landolt. SC, 1766 -ban. Míg itt volt, hallott egy kereskedőházról Augustában, Georgia -ban, amely vonzotta oda, és belépett hivatalnokként. Üzleti sikerei bizalmat keltettek munkaadóiban, akik elküldték Fort Loudonba, az állam határára, amelyet a brit kormány épített 1756 -ban, hogy megnyithassa és felügyelje a cserkék közötti kereskedelmet. Ezek kis városokban vagy falvakban éltek, néhány mérföldre egymástól a kölcsönös védelem és a körülöttük lévő vadászterületek megőrzése érdekében. Hamarosan “ beindult magának ” az üzleti életben, és feleségül vette Ann Shorey-t, egy félvér Cherokee-t. Szokás volt, hogy a törzs gyarmatosította a gyakran sok mérföldre a pusztába nyomuló társaságot, és új forgalomközpontot nyitott. McDonald az egyik vándorló kolóniával 1770 -ben Chickamauga -ba ment. Itt, ugyanebben az évben született Mollie McDonald. ” Néhány évvel később a család ősszel elköltözött a Lookout Valley -be, a Liberty és az Unió számára szentelt hely közelében, Hooker tábornok parancsnoksága által. E romantikus vidéken, a bennszülöttek körében tartózkodva Daniel Ross, aki eredetileg a skandináv Sutenhahire -ből származik, és nem sokkal azután hagyott árvát Baltimore -ban, miután a békét Nagy -Britanniával kihirdették, elkísérte Mr. Mayberry -t Hawkins megyébe, Tennessee -be, és leereszkedett a folyón egy lapos csónakban, amelyet saját maga épített kereskedelmi célokra.

A Tennessee -folyóban egy akadály áll a Lookout -hegy alatt, amely arra kényszeríti a hajókat, hogy a parton, a ” Brown ’s Ferry néven ismert partra szálljanak. Az indiai várost Siteco -nak hívták. A furcsa hajó érkezése Sitecóba, a Chickasaw országba vezető úton, amelyet Ross navigált, és fedélzetén, értékes áruk mellett a “Mountain Leader és a#8221 főnök, egyszerre izgalmat váltott ki a Cherokee településen, és az emberek összegyűltek, hogy érdeklődjenek a váratlan kereskedők terveiről.

Konzultációt tartottak, amelyen “Bloody Fellow és a Cherokee Chief tanácsolta az egész párt mészárlását és az áruk elkobzását. McDonaldot, aki tizenöt mérföldnyire lakott, elküldték, ő irányító befolyással volt a bennszülöttekre. Eljött, és sürgette őket, hogy ne ártsanak az idegeneknek, mondván többek között, hogy Ross, mint ő maga, skót, és a sértést személyi sérülésnek kell tekintenie. A McDonald ’s címe lecsillapította a cherokeek haragját, és hangvételüket a meggyőzés hangjára változtatták, ösztönzőket kínálva arra, hogy ott maradjanak, és kereskedelmi posztot alapítsanak. A javaslatot elfogadták.

Daniel Ross nem sokkal azután, hogy férjhez ment, és#8220Mollie McDonald. Az elkövetkező húsz évben vagy még tovább vándorolt ​​a vad vidékek különböző részeire, és kilenc gyermek apja lett. John volt a harmadik, és Turkeytown -ban született, a Coosa folyón, Alabamában, 1790. október 3 -án. Visszatérve Hillstown -ba, ott született Lewis, aki jelenleg a munkában és a próbákban van vele kapcsolatban. Ezt követően Chickamauga, és még később Chattanooga lett a lakóhelye.

Körülbelül hét éves korában elkísérte szüleit a negyven mérföldnyire lévő Hillstownba, hogy részt vegyen a Zöld Kukorica Fesztiválon. a nemzet, megadta magát a társadalmi és nyilvános szórakozásnak. A törzset klánokra osztották, és mindegyik tagjuk rokonként tekintett egy társra, és kötelességének érezte, hogy vendégszeretetet nyújtson neki, és így mindig gondoskodtak az összejövetelről az évfordulóra. Ebből az alkalomból John ’ anyja öltöztette őt az első öltönyébe, miután a civilizált élet stílusát nankeenból készítették. Alighogy a klánja fiúival játszott, a hangos gúnykiáltás a “fehér fiút célozta meg. ” Másnap reggel, miközben nagyanyja öltözködött, keservesen sírt. Az ok után érdeklődve megtudta, hogy az előző napi megismétlődéstől való félelem volt a félelem. A könnyek győzedelmeskedtek, és kalikóruhában, nadrágban és mokaszinban öltözve, kötött és örömkiáltással elhagyta sátrát, saját nyelvén, és újra otthon volt. iskolába járni, John ’s apja földet vásárolt Grúziában, hogy elvigye onnan, hogy oktathassa őket, de feladta a tervet, és elment Maryville -be, Tennessee -be, hatszáz mérföldre lakóhelyétől és tizenöt mérföldre Knoxville -től, és felvetett egy Mr. George Barbee Davis, hogy jöjjön és utasítsa gyermekeit. Ahhoz azonban, hogy ezt a kiváltságot megszerezze, engedélyt kell kérnie a nemzet általános tanácsától. Néhányan ellenezték a kérelmet, arra hivatkozva, hogy nem hajlandók bevezetni a fehérek szokásait vagy szokásait. Mások sürgették annak szükségességét, hogy tolmácsok és személyek legyenek köztük, akik ismerik civilizált szomszédaik fejlődését. Ez az érvelés érvényesült, és Ross úrnak az volt a megtiszteltetése, hogy a cherokee nemzetnek adta az első iskolát, egy új korszak kezdetét az amerikai bennszülöttek történetében.

Néhány év otthoni kultúra után John és Lewist Kingstonba, Tennessee -be küldték, hogy élvezzék az ottani népszerű iskola előnyeit. John beszállt egy Clark nevű kereskedőhöz, és ügyintézőként is járt az üzletében. Kingston a nagy emigráns úton haladt Virginiából, Marylandből és más részekből Nashville -be, és nem messze a South West Point -tól, egy katonai állástól. Chattanooga -ban,

John édesanyja meghalt és eltemették, nagy veszteség neki, akinek tanácsadója és állandó barátja volt. Nagyapja részleges vonzalmát kárhoztatta vele, és halálakor két színes cselédet hagyott neki, akik több éve birtokában voltak. Két év ügyintézés után egy Kingston -i cégnél az ifjú Ross hazatért, és apja elküldte egy nénit keresni a kilencszáz kilométerre lévő Hagerstown -ba, akitől addig sokáig, minden nyom elveszett.

Lóháton és társ nélkül kezdte hosszú és magányos útját. Éjjel táborozott, ahol menedéket talált, és biztonságosan elérte a nemrég felfedezett néni otthonát. Lovakkal látták el Tennessee -t, és több hetes zarándoklat után visszatértek a chattanoogai elhagyatott otthonba. A nagyapa nem sokkal ezután Brainardba költözött, az amerikai testület korai missziói állomására a cherokeek között, Tennessee déli határán, mindössze két mérföldre a Georgia vonaltól, a Chickamauga -patak partján, és szinte a határon belül. a Chickamauga véres csatatere, mindössze három mérföldnyire a legközelebbi pontjától, (a név a Chickasaw szóból származik Chucama, ami azt jelenti, hogy “jó, ” és a Cherokee megszűnésével Kah, azt jelenti Jó hely.) .

A Nagy -Britanniával vívott háborúra való tekintettel 1812 -ben a kormány elhatározta, hogy ajándékokat küld a cheroke -oknak, akik a Mississippitől nyugatra gyarmatosítottak, és Meigs ezredes, az indiai ügynök Riley -t, az Egyesült Államok tolmácsát alkalmazta. őket. Az utat megkezdték, de a Fort Massasban, tíz mérfölddel a Tennessee torkolata alatt hallottam, hogy a földrengés megrázkódtatásai elsüllyesztették New Madrid földjét, a fél megriadt és visszatért, otthagyva az árut. Meigs ezredes ekkor John Ross helyettesét adta, hogy vegyen további ajándékokat, és nézze meg, hogy mindegyiket eljuttatják a Cherokees -hez. John Spears félvérrel, Peter egy mexikói spanyol, Kalsatchee pedig egy öreg cherokee-vel indult veszedelmes expedíciójára, így apja karácsonyra landolt.

A Battle Creekben, Laurie ’s Ferry, találkozott Isaac Brown-low-val, Parson Brownlow híres vízimádó nagybátyjával. Amikor meglátta Rosst kishajójában, a hosszú és veszélyes útra kötözve, csónakja egy összecsapott bárka volt, megesküdött, hogy Meigs ezredes ostoba vagy vakmerő, hogy ilyen nehéz helyzetben küldje le a folyókra. Nyolcvan mérföldet ment vele, és tíz mérföldnyire Knoxville-től, cserélt csónakot őrült mesterségére, és parancsot adott a kormánynak a különbségért, és kijelentette, hogy még ha elvesztette is, John ne menjen tovább, mint jött. A Memphishez közeli Fort Pickeringben megtudta, hogy a keresett cheroke -ok a Szent Ferenc -folyótól az Arkansas -i Dardenell -ig távoztak, amely akkor legfeljebb 900 fehéret tartalmazott, és oda irányította útját.

Az egész expedíció elbeszélése, a folyókon töltött hatvanhat nap, amikor a telek telepedtek a partok mentén, akik azt hitték, hogy a parti indiánok egy vad kalandban, a hajó tönkretételében, kétszáz mérföldre nyolc nap alatt. gyakran térdig vízben, csak hússal az ételhez, és hazatérve a következő áprilisban, hírül hozva, hogy a patakok háborús táncot járnak a kitörés előestéjén, ezek a részletek önmagukban is romantikus érdeklődést keltenek.

A pataki háború az ellenséges nézetek miatt a törzs között kezdődött, de hamarosan a hűséges fehérek és cherokeek ellen fordult. Utóbbiak közül ezredet alakítottak a tenessee -i csapatokkal való együttműködésre, és Ross urat adjutánssá tették. White tábornok Keleten, Jackson tábornok Nyugat -Tennessee -ben parancsolt. A cherokeek Törökországban koncentrálódtak, Armstrong és Strauthers két erődje között. A patakok huszonöt mérföldön belül voltak. Egy pataki fogoly megszökött, és értesítve népét a cherokee -i táborról, már nem lehetett megfékezni őket, hanem előrerohantak, hogy találkozzanak az ellenséggel. A táborhelyre érve csak egy halálos harc ereklyéit találták meg, amelyben Coffee tábornok Jackson irányítása alatt megverte a

Patakok. A cherokeek még aznap este 10 és 8217 órakor visszatértek Törökország városába, és kora reggel óta ötven -hatvan mérföldet tettek meg.

Az 1814. február 27 -i patkónál történt szörnyű csatát, amely kilencszáz patak holttestét hagyta a pályán, békeszerződés követte Fort Jacksonban, a barátságos patakokkal, nagy területet biztosítva az Egyesült Államok kártalanítására. Ennek elkészítésekor McIntosh, egy ravasz, elvtelen főnök képviselte a patakokat, és Brown ezredes, Catharine féltestvére, az első cherokee-megtérő a missziós állomáson, a cherokees, hogy rögzítse határaikat. McIntosh konferenciáját Jack tábornokkal tartotta a sátrában, és a szerződést megkötötték, ami Brownot illeti, nagyjából úgy, ahogy az előbbi kívánta, valójában sérti a cherokeek jogait a Turkeytown -ban átívelő új terület vonalán. Következésképpen egy küldöttséget, amelynek John Ross kiemelkedő tagja volt, Wash ingtonba küldték, hogy megvárják Madison elnököt, és kiigazítsák a nehézségeket. Mr. Crawford hadügyminiszter a cherokeek javára döntött a kérdésről.

A következő szerződés, amely az ő igaz követeléseiket foglalta magában, a Chickasawokkal jött létre, akik határvonalai a sajátjuk mellett voltak. Jackson tábornok ellenezte a Cherokee követelését, és megerősítette, hogy teljesíti a Chickasaws teljes követelését. Tíz évre 6000 dolláros járadékot ajánlott fel az előbbi részére, bár korábban elutasították, az azonos összegű állandó járadék felajánlását. Ennek a tárgyalásnak az volt a feltétele, hogy ezt megerősítsék a cherokeek találkozóján, amelyet Törökországban tartanak. Az indiánok összegyűltek, és nem voltak hajlandóak elismerni a szerződést, de végül a régi Pathkiller főnök aláírta. Az őslakosokkal való bánásmód minden lépésénél észrevehetjük azt a büszke és önző politikát, amely kimondta, hogy “ a vörös embernek nincsenek jogai, amelyeket a fehér embernek tiszteletben kell tartania. ”

1816 -ban Jackson tábornok ismét megbízatást kapott, hogy tárgyaljon a cserkékkel, John Ross pedig képviselje népét. De mielőtt bármilyen eredményt elértek volna, Ross, miután üzletelni kezdett Timothy Meigs -szel, Meigs ezredes fiával, lóháton ment vele Washingtonba és Baltimore -ba, hogy megvásárolja az árukat, és eljuttassa őket a Georgia -i vonalon, Rossville -be, a lábánál. of Missionary Ridge. Néhány hónap múlva Mr. Meigs meghalt, és Lewis Ross lett a partnere a helyében.

Hosszú és megszakított átjárás után szarvasbőrrel és szőrmékkel közlekedett Savannahból New Yorkba, majd Baltimore-ba, és visszatért, hogy Jackson tábornok elkészítette az 1817-es ünnepelt szerződést. elhatározta, hogy szemlélőnek megy.

A cserkék nemzeti ügyeit a több városból érkező, a főnökök által kinevezett küldöttekből álló tanács intézte. A nemzet közigazgatási hatalmának része volt egy tizenhat fős nemzeti bizottság is, amely a főnökök általános felügyelete alatt folytat üzletet.

Útban az említett tanácshoz, amelyet fővárosukban McMinn kormányzó hívott meg, aki az 1817 -es szerződésért felelős, Brown bíró, a bizottság találkozott Ross -szal a Van ’s -en, Spring Place, Georgia, mondta neki. , ” Amikor Oosteanalee -be érkezünk, a pokolba akarlak helyezni titeket. futtassa őt a Nemzeti Bizottság elnökévé, és az alkalmazott nyelven mondja el véleményét a tisztségviselés kényelméről.

The council met in the public square. Soon after, John Ross, then twenty-seven years of age, was called in, when Major Ridge, the speaker of the council, announced, to the modest young man’s surprise and confusion, that he was elected President of the National Committee.

When the treaty came up for discussion, Governor McMinn explained it as meaning, that those who emigrated west of the Mississippi were to have lands there and those who remained came under the laws of the State, giving up to the United States there as much soil as was occupied west. Charles H. Hicks, a chief, and Ross, went into the woods alone, and, seated on a log, conferred sadly together over a form of reply to the terms of treaty as expounded. Hicks was very popular with his people, and was one of the earliest converts under the missionary labors of the Moravians. Ross made replies in opposition to the governor’s construction.

Governor McMinn made another appointment for a meeting of the chiefs, and other men of influence, at the Cherokee Agency on Highnassee River. The time arrived the firing of a cannon opened the council daily for three long weeks, McMinn hoping to wear out the patience of the Cherokees and secure the ratification of the treaty, never as yet formally granted. The result was the appointment of a delegation to Washington, of which Hicks and Ross were members, always the last resort. Mr. Monroe was President, and John C. Calhoun Secretary of War. This was in February, 1819.

Meanwhile, Governor McMinn allowed the time designated for the census to elapse without taking it, leaving the exchange of lands with no rule of limitation, while he bought up improvements as far as possible, to induce the natives to emigrate and then rented them to white settlers to supplant the Cherokees, contrary to express stipulation that the avails of the sales were to be appropriated to the support of the poor and infirm.

In this crisis of affairs it was proposed at Washington to form a new treaty, the principal feature of which was the surrender of territory sufficient in extent and value to be an equivalent for all demands past and to come disposing thus finally of the treaty of 1817. The lands lay in Tennessee, Alabama, and Georgia.

The Government also assumed the responsibility of removing all the “squatters” McMinn had introduced by his undignified and unjust management. Andrew Jackson, then Major-General in the regular army, was called upon to execute the condition of the new compact. He wrote in reply, that he had no troops to spare and said that the Cherokee Light-Horse companies should do the work. Colonel Meigs, the Indian Agent, feared the effect of employing Indians to remove the white intruders, but applied to the chiefs Hicks and Pathkiller, who consented to let them take the field. The command was given to Mr. Ross, because it was urged by Colonel Meigs that a preeminently prudent man was needed.

Colonel Meigs ordered the horsemen to simply warn the settlers to leave. Ross protested against a powerless attempt of the kind and they were reluctantly granted authority to remove those who refused to go, burning cabins and corn.

The first settlement to be purged of intruders was near the Agency, and these, at the approach of Ross with his troopers, fled. Finding a house closed, and believing the owner within prepared to resist, his men surrounded it, and the commander made an entrance down the chimney, but the object of pursuit was gone.

The Light-Horse troops, though the chieftain had been unused to military life, did their work well, necessarily marking their way with fire and ruin. At Crow Island they found a hundred armed men, who, upon being approached by messengers with peaceful propositions, yielded to the claims of Government and disbanded. In Brown’s Valley, Ross might have been seen at dead of night, Deputy Agent Williams keeping sentry at the tent-door, writing by torchlight his dispatches to General Jackson. The General sent Captain Call with a company of regulars to the Georgia frontier the latter passing round Lookout Mountain, a solitary range eighty or ninety miles long, while Ross went directly over it. Upon joining Call, Mr. Ross surrendered to him the military command, and returned to Rossville. In 1818 he was elected by Colonel Meigs to go in search of a captive Osage boy, about 190 miles distant, in Alabama. He mounted his horse and started managing his mission as detective so well, that in a few days he returned with the boy on behind, and placed him in the Brainard Mission, where he took the name of John Osage Ross.

About this time New Echota was selected for the seat of government, a town on the Oosteanalee, two miles from the spot where he was elected President of the National Committee. In 1812 the National Council was held there. “The Cherokee Phoenix,” a weekly paper, was started in 1821.

In 1823, Congress appropriated money to send commissioners to make a new treaty with the Cherokees, and secure lands for Georgia. The State had also two representatives in the delegation, to assert old claims and attain the object. They argued that the Almighty made the soil for agricultural purposes. The Cherokees replied, that, while they did not pretend to know the designs of Jehovah, they thought it quite clear that He never authorized the rich to take possession of territory at the expense of the poor. McIntosh, a shrewd Creek chief with a Cherokee wife, who had. betrayed his own people, now tried his art on his neighbors. He wrote to John Ross, offering $18,000 from the United States Com missioners for a specified amount of land, using as an argument the affair with the Creeks. Mr. Ross kept the secret till the council were assembled, then sent for McIntosh, who had pre pared an address for it and when he appeared, exposed the plot. The council reported him a traitor, and his “white-bench,” or seat of honor, was overthrown. McIntosh in alarm mounted his steed and rode eighty miles, killing two horses, it is said, in a single day. He was afterward slain by his own people, according to their law declaring that whoever should dispose of lands without the consent of the nation, should die. He was speaker of the Creek Council.

In 1827, Chiefs Hicks and Pathkiller died. John Ross was now President of the Committee, and Major Ridge speaker of council, the two principal officers of the Cherokee nation. The new constitution, similar to that of the Republic, was adopted in the follow ing manner: The council proposed ten candidates, three of which were to be elected from each district to meet in convention. Mr. Ross was one of them and the instrument, accepted then, with his warmest interest urging it, was the following year approved by the council. It became necessary to fill, till the constitution went into effect, the vacancies made by death, and John Ross and William Hicks were elected chiefs for a year

At the expiration of the term, Mr. Ross was elected Principal Chief of the nation, and George Lourey Second Chief, each to hold the office four years. The extraordinary honor has been bestowed unsought upon Mr. Ross, of reelection to the high position without an interval in the long period, to the present.

We have reached, through the career of John Ross, the lawless development of covetousness and secession in the treatment of the Cherokees by Georgia. Andrew Jackson favored the doctrine of State rights, which settled the claim of legalized robbery in the face of the constitution of the Commonwealth. This was understood before his election to the Presidency by politicians who waited upon him. He further stated, it is reported authoritatively, that he affirmed the three great measures he desired should mark his administration now, legislating the Cherokees out of the State the death of the National Bank and the extinguishment of the public debt.

We are not criticizing politically, or condemning this or any other executive officer, but stating matters of accredited history.

We need not repeat the events that followed, briefly narrated in the preceding sketch of the Cherokee nation, till it rises from suffering and banishment to power again west of the Mississippi.

When the dark and wrathful tide of secession set westward, the disloyal officials at once took measures to conciliate or frighten the Indians into an alliance with them. In regard to the Cherokees, they partially succeeded, making an alliance principally with weal thy half-breeds. The Creek chief Opotohleyohola, whose memory of past wrongs was bitter, said he must “fight the Georgians ” and he did, with the aid of loyal Cherokees, by a successful and daring attack. John Ross was consulted by Governor Ruter, of Arkansas, but evaded the question of Cherokee action in the conflict and when Colonel Solomon marched into the Indian country, the Cherokees, who before the battle of Bird Creek formed a secret loyal league, held a meeting at night, took Rebel ammunition stored near, and fought the enemy the next day relieved from the terror of Rebel rule, they hailed the Federal army with joy, and flocked to the standard of the Union. Scarcely had this loyalty been declared, before Solomon marched with recruits and all 2,200 men again out of the territory, without any apparent reason, leaving the Cherokees and the country he was to defend in a more exposed condition than before.

Park Hill, the residence of Mr. Ross, was forty miles from the road Solomon took in his retreat, for this was practically the character of the movement. Colonel Cooper, the former United States Agent, having under his command Texan s, Choctaws, Chickasaws, and Creeks, was ready to sweep down on Park Hill, where around the Chief were between two and three hundred women and children. Colonel Cloud, of the Second Kansas Regiment, while the enemy were within twenty miles, marched forty miles with five hundred men, half of whom were Cherokees, reach ing Park Hill at night. He said to Mr. Ross, “I have come to escort you out of the country, if you will go.” The Chief inquired, “How soon must I leave?” The reply was, “tomorrow morning at six o’clock.”

With a couple of camp-wagons, containing a few household effects, family pictures cut from their frames, and other valuable articles at hand, Mr. Ross, with about fifty of the whole number there, hastened toward our lines, hundreds of miles away. August 4th, 1861, he reached his brother Lewis’ place, and found his furniture destroyed and the house injured. At midnight they resumed the flight of terror, crossing Grand River, where they would have been cut off, had the enemy known their condition. The next day a courier came from Park Hill, bringing the sad tidings that the mansion of the Chief had fallen into Cooper’s hands. The work of plunder and ruin soon laid it in ruins, and the country desolate. The Cherokees were robbed of horses and everything that could be used by the Rebels. They were scattered over the plains, shelter less, famishing, and skirmishing with the enemy. Mr. Ross and his company, after weeks of perilous travel and exposure, suffering from constant fear and the elements, reached Fort Leavenworth but, as he feelingly remarked, ” the graves of the Cherokees were scattered over the soil of Missouri, Arkansas, and Kansas.”

Mr. Ross spends much of his time in Washington, watching for the favorable moment, if it shall ever come, to get the ear of the Government, and secure the attention to the wants and claims of his people, demanded alike by justice and humanity.

A public meeting was held in Concert Hall, Philadelphia, in March, 1864, which drew together an immense crowd, and was addressed by Mr. Ross ex-Governor Pollock Colonel Downing, a full-blood Cherokee, a Baptist minister, and a brave officer Captain McDaniel Dr. Brainard and others. The interest was deep and abiding, but the difficulty in the way of appeal for redress by the aborigines has ever been, the corruption, or, at best, indifference of Government officials. For, whatever the natural character of the Indian, his prompt and terrible revenge, it is an undeniable fact, as stated by Bishop Whipple in his late plea for the Sioux, referring to the massacres of 1862, that not an instance of uprising and slaughter has occurred without the provocation of broken treaties, fraudulent traffic, or wanton destruction of property. It is also true, that when kindly treated as a ward, instead of an outlaw fit only for common plunder, life and property have been safe in his keep ing. He has had no redress for injuries, no reliable protection from territorial or any other law.

Fortunately for Mr. Ross, he had a comfortable dwelling, purchased several years since, on Washington Square, Philadelphia, to which he retired in exile from his nation.

He has been twice married. His first wife, Elizabeth, was a Cherokee woman, who bore him one daughter and four sons. The former married Return John Meigs, who died in 1850 and her second husband was Andrew Ware, who was shot at his own house at Park Hill, while making a flying visit there from Fort Gibson, to which he had gone for refuge from Rebel cruelty. His boy escaped by hiding in the chimney, while the house was pillaged, and the terror-smitten wife told she would find her husband in the yard, pierced with bullets. Of the four sons, three are in the army and one a prisoner, besides three grandsons and several nephews of the Chief in the Federal ranks. Two nephews have been murdered by the enemy. Mrs. Ross died, as stated in another place, on the journey of emigration to the west, in 1839.

September 2d, 1844, Mr. Ross married Mary B. Stapler, of Philadelphia, a lady of the first respectability in her position, and possessed of all the qualities of a true Christian womanhood.1 A son and daughter of much promise cheer their home amid the severe trials of the civil war. It was a singular coincidence, that just eighteen years from the day of his marriage he returned in his flight from impending death to the Washington House, in which the ceremony was performed.

By none in the land was the President’s proclamation of freedom more fully and promptly indorsed than by Mr. Ross and the Cherokees indeed, they took the lead in emancipation. His sacrifice, so far as the commercial estimate is concerned, in slaves which had come to him from those left him by a grandfather, of whom he was a great favorite, was $50,000. Besides this, the product of three hundred acres of cultivated land, just gathered into barns, and all the rich furniture of his mansion, went into the enemy’s hands, to be carried away or destroyed, making the loss of pos sessions more than $100,000.

Chief John Ross, who, in the hope and expectation of seeing his people elevated to a place beside the English stock, cast in his lot with them in early youth, when worldly prospects beckoned him to another sphere of activity, has been identified with their progress for half a century, and is still a “living sacrifice” on the altar of devotion to his nation. His moral and religious character is unstained, his personal appearance venerable and attractive, and his name will be imperishable in the annals of our country.

Mr. Ross has labored untiringly, since his return to Philadelphia, to secure justice and relief for his suffering people.

As the last bitter cup of affliction pressed to his lips amid domestic bereavement which removed from his side his excellent companion, enemies have sought to deprive him of his office, and stain his fair fame with the charge of deception and disloyalty.

The Chief still holds his position of authority, and his good name will remain under no permanent eclipse while all true hearts will long for deliverance to his nation, and that he may live to see the day.

1 This estimable lady died with the serenity of Christian faith during the summer of 1865.

Ez az oldal tartalmaz néhány történelmi anyagot, amelyek negatív sztereotípiákat sugallhatnak egy adott időszak vagy hely kultúráját vagy nyelvét tükrözve. These items are presented as part of the historical record and should not be interpreted to mean that the WebMasters in any way endorse the stereotypes implied .

The History of the Indian Tribes of North America, with Biographical Sketches and Anecdotes of the Principal Chiefs, Embellished with one Hundred Portraits, from the Indian Gallery in the Department of War, at Washington, 1872


The Trail of Tears

The Indian-removal process continued. In 1836, the federal government drove the Creeks from their land for the last time: 3,500 of the 15,000 Creeks who set out for Oklahoma did not survive the trip.

The Cherokee people were divided: What was the best way to handle the government’s determination to get its hands on their territory? Some wanted to stay and fight. Others thought it was more pragmatic to agree to leave in exchange for money and other concessions. In 1835, a few self-appointed representatives of the Cherokee nation negotiated the Treaty of New Echota, which traded all Cherokee land east of the Mississippi for $5 million, relocation assistance and compensation for lost property. To the federal government, the treaty was a done deal, but many of the Cherokee felt betrayed after all, the negotiators did not represent the tribal government or anyone else. “The instrument in question is not the act of our nation,” wrote the nation’s principal chief, John Ross, in a letter to the U.S. Senate protesting the treaty. “We are not parties to its covenants it has not received the sanction of our people.” Nearly 16,000 Cherokees signed Ross’s petition, but Congress approved the treaty anyway.

By 1838, only about 2,000 Cherokees had left their Georgia homeland for Indian Territory. Martin Van Buren elnök Winfield Scott tábornokot és 7000 katonát küldött az eltávolítási folyamat felgyorsítására. Scott and his troops forced the Cherokee into stockades at bayonet point while whites looted their homes and belongings. Then, they marched the Indians more than 1,200 miles to Indian Territory. Whooping cough, typhus, dysentery, cholera and starvation were epidemic along the way, and historians estimate that more than 5,000 Cherokee died as a result of the journey.


A mi történelmünk

In May 1976, John Ross started the company after recognizing a strong need for a full service landscape company in the Metroplex. At the time, most commercial building grounds were paved wastelands with maybe a few trees. That left primarily apartment developments as our target customers for the first few years. As demand for green space and pleasant working conditions took hold in the 80’s, so did demand for our services. This foresight was not just a fluke. John developed the first one-page specification format to show prospective clients what they would be receiving with their annual maintenance contracts. This same format spread throughout the Metroplex and across the country through his involvement with the American Landscape Contractors Association and is still used today.

As more upscale and complex projects were developed in the 80’s, the requirements for servicing these accounts called for greater knowledge and more professionally -rained personnel and overall service delivery systems. We hired and trained college-educated professionals to manage our growth and oversee every detail with our crews. A number of our Crew Leaders and Crew Members have nearly 30 years of employment and have been cross-trained in the many services we provide.

Our delivery system, from initial request through final service rendered, is unique, and (we feel) the best in the industry. Our Operations Manager maintains constant contact with Property and Facility Managers, and Engineers, and is directly responsible for organizing, purchasing required materials, oversight, scheduling, and managing the crews through completion. There is no in-between personnel to miscommunicate, delay, or forget our clients’ expectations.

During our growth, we have developed a conscious commitment to OSHA requirements and safety training. licensing, providing comprehensive insurance including Workers Compensation for all employees, and continued education to provide the best professional service for our clients. We invite you to click on other tabs to see the many services available, and it is our hope we will continue to be your Landscape Manager of choice.

John R. Ross, President
John’s active involvement in the landscape business started in the third grade. His assigned duty was hand-watering half of his parents’ retail garden center, each day after school. Totally involved through high school in the family business, he went on receive his BS degree in Landscape Architecture from L.S.U. in 1971.

Before moving to Dallas in 1975, he was head of the Landscape Architecture Department for Seabrook, Lithgow and Kujath Inc. in Memphis, Tennessee, a multidiscipline design firm of city planners, architects, civil engineers, and landscape architects. There he was involved in all aspects of design from concept plans to final punch lists of construction. He specifically handled site analysis, land planning, grading, irrigation and planting plans, and details such as retaining walls, lighting, walks and steps, playground equipment, signage, site furniture, parking lot layouts, tennis courts, pools and fountains, fencing and the like. After the plans and contract documents were developed, he managed the bidding process and followed up with the site inspections during the construction phases. Projects included office and retail projects, municipal facilities, single and multifamily projects, urban renewal developments, and planned community projects.

While working as a sales representative for Maintain Inc. in 1975, John recognized a strong need for a multidiscipline landscape services firm. In May of 1976, he started JRR Co. offering landscape design, construction, and maintenance. After a few years, other specialized services were added, which included licensed irrigation and licensed pest control application. As one might guess, John’s career has been completely intertwined with the business over the years. “Doing the job right the first time†has been the guiding force handed down from his parents. This has lead to heavy emphasis on the training and education of all employees, a Total Quality program, and genuine interest in helping his clients have beautiful, healthy places to live and work.

Community and trade group involvement have always been a high priority. Current or past memberships include A.L.C.A., A.S.L.A., T.A.L.C., I.F.M.A., and both Dallas and Fort Worth B.O.M.A.

While meeting the challenges of running a business with the peaks and valleys of the economy, personnel and technical changes, weather extremes and trying to grow ornamental trees and shrubs on the prairie, he still finds time for his five children and four grandchildren.


Bibliográfia

1 H.H. Keene, A Guidebook to Manuscripts in the Library of the Thomas Gilcrease Institute of American History and Art (Tulsa, OK: Gilcrease Institute, 1968),

2 Ghigooie was born about 1730 William Shorey was born about 1720 and died aboard the frigate L’Epreue on 4 June 1762, according to the ship’s log kept by Captain Peter Blake. A microfilm copy can be found in the Museum of the Cherokee

Indian Archives. Shorey’s death on the way to England left a three-member Cherokee diplomatic mission along with Ensign Henry Timberlake and Sergeant Thomas Sumter without a competent interpreter. Timberlake, who had spent three months in the Overhill country, attempted to fill the role. A British newspaper, after the Cherokee audience with King George III on 8 July 1762, noted that the interpreter was so confused that the King could ask but few questions.

3 The Shoreys’ oldest daughter Annie Shorey was born about 1746 and died on 28 1825. Annie married John McDonald (ca 1747–ca. 1824), who emigrated from Scotland to Charleston, SC, in 1766. In 1770 he was appointed assistant superintendent for Indian Affairs. Their daughter Mary Molly McDonald was born on 1 November 1770 and died in 1808.

4 See John P. Brown, Old Frontiers: The Story of the Cherokee Indians from the Earliest Times to the Date of Their Removal to the West, 1838 (Kingsport, TN: Southern Publishers, 1938), 163 In 1779 another frontier army laid waste to the Chickamauga Towns and confiscated all the supplies from McDonald’s commissary. Bickering among the troops over the division of the loot forced the army to stop at a place henceforth called Sale Creek to auction the looted property. The item that commanded the highest bid was McDonald’s prized white horse.

5 Gary Moulton, John Ross, Cherokee Chief (Athens: University of Georgia Press,

1978), 5–6. 6 Samuel Cole Williams, “Christian Missions to the Overhill Cherokees,â€

Chronicles of Oklahoma, volume 12 (March 1934), page 66.

7 Emmet Starr, History of the Cherokee Indians and Their Legends and Folklore

(Oklahoma City: The Warden Company, 1921), 410.

10 John Ross Papers. Treaty of Fort Jackson, 9 August 1814. GM4826.2.

11 Pathkiller to Cherokee Delegation, 10 January 1816, 4026.18a William C.

Crawford to Return J. Meigs, 2 March 1816, 4026.22 John Lowry to James Madison,

19 February 1816, 4026.19a Conversation between John Lowry and James Madison, 22 February 1816, 4026.17, John Ross Papers,

12 John Ross Papers. Copy of Remarks of Andrew Jackson, no date. GM4026.1978.1.

13 The 1797 date seems to have emerged in the 1950s when fundraising efforts were underway to save the historic structure. See Gary E. Moulton, John Ross, Cherokee Chief, 6.

14 John Ross to Return J. Meigs, 11 April 1817, Record Group 75, M 208, Roll 7, National Archives Gary Moulton, The Papers of Chief John Ross, vol. 1 (Norman: University of Oklahoma Press, 1985), 30.

15 John Ross to Calvin Jones, 8 December 1818, Miscellaneous Collections, Tennessee State Historical Society, Tennenesee State Library and Archives, Nashville, as published in Moulton, The Papers of Chief John Ross, 31.

16 Georgina G. DeWeese, W. Jeff Bishop, Henri D. Grissino-Mayer, Brian Parrish, and S. Michael Edwards, “Dendrchronoloigcal Dating of the The Chief John Ross House, Rossville, Georgia.†Southeastern Archaeology 31 (Winter 2012), 221–30.

17 Builders of log cabins agree that trees should be felled in early winter. Cool temperatures make for slower drying time, which reduces log cracking, and splitting. It’s also easier to haul logs over hard or frozen ground. Logs are seasoned by stacking off the ground with stickers or smaller logs in between the courses for maximum air flow around the logs and allowed to air-dry for one to two years before use.

18 The last letter from Ross with the Rossville address was to Hugh Montgomery February 23/27, 1827, Record Group 75, M 208, Roll 10 dated February 23 and Record Group 75, M 234, Roll 72, 373–374, February 27, National Archives On August 1, 1827, Ross wrote to James Barbour from his new home at the Head of Coosa, Record Group 75, M 234, Roll 72, 251-3, National Archives See also Moulton, The Papers of Chief John Ross, 129–30.

19 John Ross Papers. Resolution of National Committee and Council, 31 October 1831, GM026.99 the Constitution and Laws of the Cherokee Nation (Washington: Gales and Seaton, 1840), 6–15 22–25 33. See also Duane King, “Sequoyah or George Guess (Gist),†in Dictionary of Georgia Biography, ed. Kenneth Coleman and Stephen Gurr (Athens: University of Georgia Press, 1983), 878–880.

20 John Ross Papers. Letter from J. H. Eaton to Colonel Ward, 2 August 1830, 4026.77 Letter from John E. Wool to Cherokee People, 19 September 1836. GM4026.345.

21 Francis Paul Prucha, The Great Father: The United States Government and the American Indians (Lincoln: University of Nebraska Press, 1984), 206.

22 John Ross Papers. Note from Kooweeskoowee, no date. GM4026.3047.

23 Letter from W. W. [William Wirt] to Geo. R. Gilmer, Governor of Georgia. Concerning legal representation of Cherokees, 4 June 4 1830, 4026.71 William Wirt to John Ross, 4 June 1830, 4026.72, as cited in Mouton, The Papers of Cherokee Chief John Ross, 189-90.

24 John Ross to William Wirt June 8, 1832, Wirt Papers, Maryland Historical Society, Baltimore, as cited in Moulton, The Papers of Cherokee Chief John Ross, 244-6.

25 Samuel Rhea Gammon, Jr., The Presidential Campaign of 1832 (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1922) .

26 James Atkins Schackford, David Crockett: The Man and Legend (reprint ed., Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1981), 116–17 see also Donna Akers, “Native Nations in an Age of Western Expansion, 1820–80†in American Indians American Presidents: A History, ed. Clifford Trafzer (Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 2009), 76.

27 John Ross to David Crockett, 13 January 1831, Ross Papers, Newberry Library, cited in Gary Moulton, The Papers of Chief John Ross, 210-12.

28 John Ross Papers. John Ross to William H. Underwood, 22 June 1834. GM4026.152.

29 Duane H. King, The Cherokee Trail of Tears (Portland: Graphic Arts Books, 2005), 11–31.

30 In 1987, Congress designated the Cherokee Trail of Tears a National Historic Trail. At that time, the emigration routes were virtually unknown. In 1989, I was asked by the National Park Service to undertake a study of the trail routes and historic sites along the trail. I began my research with the John Ross Papers in the Gilcrease archives, which I considered to be one of the most important sources of primary material related to the forced removal of the Cherokees. Over the years, the collective research by many people has resulted in a corpus of data that has made it possible to ascertain, with a high degree of confidence, most of the routes used by seventeen Cherokee detachments during the period of Forced Removal.

31 The Papers of Winfield Scott,Record Group 75, National Archives.

32 Robert Hodsden, the physician for the Whiteley detachment, reported an even higher number. He stated that either seventy-three or seventy-four of the 875 members of the detachment died en route. His Journal “Medical Report of Dr. Robert Hodsden†is in the collection of the Five Civilized Tribes Museum in Muskogee, Oklahoma.

33 John Ross Papers. General Winfield Scott to George Lowrey, 19 June 1838. GM4026.587.

34 John Ross Papers. General Winfield Schott to John Ross, Elijah Hicks, J. Brown, E. Gunter, Sitewakee, White Path, and Richard Taylor, 25 July 1838. GM4026.603.

35 John Ross Papers. John Rossto Matthew Stokes, 5 April 1839. GM4026.728a and b.

36 John Ross Papers. Resolution for Plain of Union, 13 June 1839. GM4026.751a and b.

37 John Ross Papers. John Ross to General Matthew Arbuckle, 22 June 1839. GM4026.757.

38 John Ross Papers. Park Hill to Colonel William Weer (U. S.) 8 June 1862. GM4026.1352.

39 John Ross Papers. John Ross, Lawrenceville, NJ, to President Abraham Lincoln, 16 September 1862. GM4026.1353a, b.

40 Gary E. Moulton, John Ross, Cherokee Chief (Athens: The University of Georgia Press, 1978), 175.

41 John Ross Papers. John Ross to sister-in-law Sarah Stapler, from the steamer Iron City, five miles below Van Buren, AR. 13 August 1865. GM4027.1521.1.

42 John Ross Annual Message to the Cherokee Nation, Park Hill, 28 October 1865, Ballenger Collection, Newberry Library. Chicago. In Moulton 1985. 653-57.

43 John Ross Papers. Daniel Ross, Washington, D.C., to William P. Ross, 3 April 1866. GM4026.1878.

44 John Ross Papers. John Ross, Washington, to President Andrew Johnson, 28 June 1866.

45 John Ross Papers. John Ross, Last Will and Testament, Washington, 11 July 1866. GM4026.1884.


Tudj meg többet

› Who: National Park Service Ranger Chris Young.

› What: A free program, “‘Our Hearts Are Sickened:’ John Ross Fights for his People.”

› When: Aug. 12 from 2 to 3:30 p.m.

› Where: Chief John Ross House, Lake Avenue and Spring Street in Rossville.

In 1828, he was elected principal chief of the Cherokee Nation. The State of Georgia confiscated Ross's home at Coosa in 1830, and he moved to Red Clay, Tenn., the new center of government for the Cherokee Nation.

After gold was discovered in North Georgia, the state outlawed the Cherokee government. President Andrew Jackson authorized the Indian Removal Act in 1830. Chief John Ross and the majority opposed it, but a splinter group signed the treaty, which Congress ratified on May 23, 1836, setting the stage for the Cherokee Removal, known as the Trail of Tears.

On Nov. 14, 1838, 10 days after the last contingent of native Americans left for the West, the name of the Ross's Landing post office that had opened at Long's store the previous year was officially changed to Chattanooga.

After supervising the departure of 13 groups on the 2,200-mile overland march, Ross and his family departed on the water route. John Ross's wife, Quatie, died on the journey.

In Oklahoma, Ross was re-elected principal chief of the Cherokee and continued to serve in that capacity until his death at age 76 on Aug. 1, 1866, in Washington, D.C., where he was working on behalf of his people. He was buried at Ross Cemetery, Park Hill, Okla.

The house is the last remnant of this area's Cherokee past and has a fascinating history. When John Ross moved to Coosa, he turned it over to the Rev. Nicholas D. Scales, who was married to his niece. James Jones from Laurens County, Ga., won it in the land lottery after the Cherokee Removal and promptly sold it to Thomas G. McFarland, a surveyor, whose family occupied the structure and land for the next century.

During the Civil War, it was a hospital for both Confederate and Union forces. When the house was threatened by development in the late 1950s, citizens in the area formed the Chief John Ross House Association and saved the structure, which had fallen into disrepair, by moving it in 1963 to the other side of Poplar Springs, still on the original McFarland tract. The house became a National Historic Landmark in 1973.


Amerika legendái

Born on October 3, 1790, at Turkeytown, Alabama, John Ross was the longest-serving Principal Chief of the Cherokee Nation, a businessman, and landowner who led his people through the Trail of Tears during the Indian Removal.

John was the son of Daniel Ross, a Scotsman who had gone to live among the Cherokee during the American Revolution. His mother was also ¾ Scottish and ¼ Cherokee.

John’s father, Daniel, established a store at Chattanooga Creek near the foot of Lookout Mountain, which operated until about 1816. Determined that his children would receive a quality education, Daniel built a small school and hired a teacher. It was here that John Ross received his early education before attending another school in Kingston, Tennessee and later the Maryville, Tennessee Academy.

Though only 1/8th Cherokee, Ross was of Indian heritage through and through. Early in his life, he witnessed much brutality on the American frontier as both Indians and settlers alike were constantly raiding the Cherokee villages.

At the early age of 19, Ross was sent by U.S. Indian Agent, Return J. Meigs, on an official mission to the Western Cherokee of Arkansas in 1809. Due to his quiet and reserved manner, the mission was a success as he inspired confidence among both the Indians and the white settlers. Proving his leadership and diplomacy at an early age, he was immediately sent on another trip.

During the War of 1812, he served as an adjutant in the Cherokee regiment. Though the Cherokee fought valiantly without receiving any pay, they were still not considered to be true Americans.

A year later he fought in the Creek War of 1813-14 along with General Andrew Jackson and 1000 other Cherokee. Attaining the rank of Lieutenant, he participated in the fighting at the Battle of Horseshoe Bend against the British allied Creek Indians. On March 28, 1814, 600 Creek warriors were killed and peace was restored.

In 1815, John Ross and Timothy Meigs opened a trading post on the Tennessee River in Chattanooga that soon became known as Ross’ Landing. In addition to providing supplies at the trading post, a ferry was used to transfer merchandise and people across the river. Soon, a group of Congregationalists, descendants of the Puritans, built a mission at Ross’ Landing called the Brainerd Mission. Ross, recognizing the value of a good education, did everything that he could to help the missionaries in their effort to provide schooling for the Cherokee youth.

Viewed as astute and likable, Ross relocated to Georgia as a chosen member of the Cherokee Nation Council in 1817. In this same year, the U.S. government asked the Cherokee to cede all lands north of the Hiwassee River and to move west, despite the treaty of March 30, 1802 which guaranteed the Cherokee perpetual rights to their land.

Two years later, in 1819, Ross was elected as president of the National Cherokee Committee, a position he held until 1826. During this time, Ross, along with Major John Ridge, the speaker of the Cherokee National Council, established a capitol near present-day Calhoun, Georgia in 1825.

He then became Assistant Chief of the Eastern Cherokee, participating in the drafting of the Cherokee Constitution in 1827. The constitution was modeled after the U.S. Constitution, including a Senate and a House of Representatives. John Ross was elected Principal Chief of the Cherokee Nation in 1828, a position he would hold until his death in 1866.

Also an astute businessman, Ross was involved with a number of business ventures, owned a 200-acre farm, and owned a number of slaves.

Over the next ten years, Ross fought the white settlers who were attempting to displace the Cherokee from their lands. Fighting not with weapons, but with words, he turned to the press and the courts to support the Cherokee cause.

When gold was discovered in White County, Georgia in 1828, the state began to push even harder for the removal of the Indians. The Georgia legislature soon outlawed the Cherokee government and confiscated tribal lands. When the Cherokee appealed for federal protection, they were rejected.

Though winning several court rulings, it would make no difference as Ross’ former comrade, President Andrew Jackson authorized the Indian Removal Act of 1830.

The Jackson Administration began to put pressure on the Cherokee and other tribes to sign treaties of removal but the Cherokee rejected any proposals. However, when Jackson was reelected in 1832, some of the Cherokee believed that removal was inevitable. A Treaty Party, led by Major John Ridge, and including Stand Watie, believed that it was in the best interest of the Cherokee Nation to get the best possible terms from the U.S. government. Cautiously, Ridge began unauthorized talks with the Jackson administration.

However, Chief John Ross and the majority of the Cherokee people remained adamantly opposed to removal. In 1832, Ross canceled the tribal elections and the Council impeached Ridge, and a member of the Ridge Party was murdered. The “Treaty Party” responded by forming their own council, which represented only a small minority of the Cherokee people. Both the Ross government and the Ridge Party sent independent delegations to Washington.

In the end, 500 of the Cherokee (out of thousands) supported a treaty to cede the Cherokee lands in exchange for $5,700,000 and new lands in Indian Territory (now Oklahoma). Though the actions were repudiated by more than nine-tenths of the tribe and was not signed by a single elected tribal official, Congress ratified the treaty on May 23, 1836.

Chief Ross and the Cherokee National Council maintained that the document was a fraud and presented a petition with more than 15,000 Cherokee signatures to congress in the spring of 1838. Other white settlers also were outraged by the questionable legality of the treaty. On April 23, 1838, Ralph Waldo Emerson appealed to Jackson’s successor, President Martin Van Buren, urging him not to inflict “so vast an outrage upon the Cherokee Nation”. De nem kellett volna.

Soon, the Cherokee were forced to move to Indian Territory on what would become known as the Trail of Tears. Along the 2,200 mile journey, road conditions, illness, cold, and exhaustion took thousands of lives, including Chief John Ross’ wife Quatie. Though the federal government officially stated some 424 deaths, an American doctor traveling with one the party estimated that 2,000 people died in the camps and another 2,000 along the trail. Other estimates have been stated that conclude almost 8,000 of the Cherokee died during the Indian Removal.

Once the tribe was relocated to a site near present-day Tahlequah, Oklahoma, John Ross was re-elected Principal Chief. Major Ridge was killed the same day for violating the law forbidding the unauthorized sale of property. Soon, land was set aside for schools, a newspaper, and a new Cherokee capital.

During the Civil War, the Cherokee aligned themselves with the Confederacy, a declaration that repudiated any treaties that had been formerly signed with the Federal Government.


John Ross - History

Resistance to Removal

There were small pockets of opposition to the removal of Cherokees in Georgia and occasionally groups of people, such as the Quakers and abolitionists, championed Indian rights. In a petition to Congress in 1830, women from Steubenville, Ohio used their only political right - the right of petition - to protest the Cherokee removal and to argue in favor of Native American natural rights. Their petition was ignored.

In a farewell letter to the American people in 1832, George Harkins, a Choctaw leader, denounces the evils of the removal policy.

McKenney & Hall. "John Ross, a Cherokee chief / drawn, printed & coloured at the Lithographic & Print Colouring Establishment." Daniel Rice & James G. Clark, c 1843. Prints and Photographs Division, Library of Congress.

John Ross, the principal Cherokee chief, was a leading opponent of Indian removal.

Born on October 3, 1790, Ross' Cherokee name was Tsan-Usdi, which means Little John. He became Chief of the United Cherokee Nation.

Ross made repeated trips to Washington as a representative of the Cherokee people, and he even successfully argued the tribe's case before the Supreme Court. The Supreme Court ruled in favor of the Cherokee people, but President Andrew Jackson refused to send troops to protect the American Indians on their homeland.

In 1836, Chief John Ross submitted a memorial and protest to Congress, declaring that the treaties that supposedly justified Cherokee removal had been obtained by fraud.


Article: The Life and Times of Principal Chief John Ross

The Cherokee Delegation to the Seminole in 1837 was a diplomatic mission to prevent the massacre of a kindred warrior people whom the United States government viewed as defiant terrorists. Furthermore, it was an attempt to create stronger ties with the U. S. government. During this period the Cherokee Nation was fighting against removal to Indian Territory.